شعرهای نو سهراب سپهری

(روی شعر مورد نظر کلیک کنید)

                خانه دوست کجاست؟
                           غریب
                    شب تنهایی خوب
                       سوره تماشا
                         ساده رنگ
                           دوست
                        در گلستانه
                       از سبز به سبز

                       صدای پای آب
                           مسافر
                      پیغام ماهی ها
                       پشت دریاها
                       پرهای زمزمه
                     واحه ای در لحظه
                       پیامی در راه 

                         غروب

                      دود می خیزد


                 دنگ
             در قیر شب
                دلسرد
           تا انتهای حضور
            اینجا پرنده بود
       آری ما غنچه یک خوابیم
             مرغ افسانه
           جهنم سرگردان
                محراب
              دیاری دیگر
                  تارا

           به باغ همسفران
              سایه دوست
                ندای آغاز
             آب را گل نکنیم
                صدای آب
          روشنی من گل آب
             غمی غمناک
              روشن شب