اشعار موضوعی حافظ - shere.blog.ir مشاهده اشعار موضوعی حافظ

اشعار موضوعی حافظ،اشعار حافظ شیرازی،اشعار موضوعی،شعرهای موضوعی،اشعار حافظ شعر در مورد آتش عشق :


سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت

آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت

تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت

جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت


از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند

که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست


برق عشق ار خرمن پشمینه پوشی سوخت سوخت

جور شاه کامران گر بر گدایی رفت رفت


زین آتش نهفته که در سینه من است

خورشید شعله‌ایست که در آسمان گرفت