گنجینه ی بهترین شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه

شعر عارفانه،شعر کوتاه عاشقانه،شعر نو کوتاه احساسی،شعر نو کوتاه فلسفی،شعر کوتاه عاشقانه جدید،شعر کوتاه دلتنگی،شعرهای عاشقانه زیبا،شعر کوتاه زیبا

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اشعار حافظ شیرازی» ثبت شده است

رباعیات زیبا و دلنشین حافظ

رباعیات حافظ

رباعیات زیبا و دلنشین حافظ


سیلاب گرفت گرد ویرانهٔ عمر
وآغاز پری نهاد پیمانهٔ عمر
بیدار شو ای خواجه که خوش خوش بکشد
حمال زمانه رخت از خانهٔ عمر

رباعیات حافظ
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
خوبان جهان صید توان کرد به زر
خوش خوش بر از ایشان بتوان خورد به زر
نرگس که کله دار جهان است ببین
کاو نیز چگونه سر درآورد به زر


رباعیات حافظ
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
ایام شباب است شراب اولیتر
با سبز خطان بادهٔ ناب اولیتر
عالم همه سر به سر رباطیست خراب
در جای خراب هم خراب اولیتر

رباعیات حافظ
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
از چرخ به هر گونه همی‌دار امید
وز گردش روزگار می‌لرز چو بید
گفتی که پس از سیاه رنگی نبود
پس موی سیاه من چرا گشت سفید


رباعیات حافظ
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
این گل ز بر همنفسی می‌آید
شادی به دلم از او بسی می‌آید
پیوسته از آن روی کنم همدمی‌اش
کز رنگ وی‌ام بوی کسی می‌آید


رباعیات حافظ
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
با می به کنار جوی می‌باید بود
وز غصه کناره‌جوی می‌باید بود
این مدت عمر ما چو گل ده روز است
خندان لب و تازه‌روی می‌باید بود


رباعیات حافظ
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
چون غنچهٔ گل قرابه‌پرداز شود
نرگس به هوای می قدح ساز شود
فارغ دل آن کسی که مانند حباب
هم در سر میخانه سرانداز شود


رباعیات حافظ
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد
هر پاکروی که بود تردامن شد
گویند شب آبستن و این است عجب
کاو مرد ندید از چه آبستن شد


رباعیات حافظ
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد
هر پاکروی که بود تردامن شد
گویند شب آبستن و این است عجب
کاو مرد ندید از چه آبستن شد


رباعیات حافظ
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
نی قصهٔ آن شمع چگل بتوان گفت
نی حال دل سوخته دل بتوان گفت
غم در دل تنگ من از آن است که نیست
یک دوست که با او غم دل بتوان گفت


رباعیات حافظ
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
امشب ز غمت میان خون خواهم خفت
وز بستر عافیت برون خواهم خفت
باور نکنی خیال خود را بفرست
تا در نگرد که بی‌تو چون خواهم خفت


رباعیات حافظ
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
هر روز دلم به زیر باری دگر است
در دیدهٔ من ز هجر خاری دگر است
من جهد همی‌کنم قضا می‌گوید
بیرون ز کفایت تو کاری دگراست


رباعیات حافظ
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
گفتم که لبت، گفت لبم آب حیات
گفتم دهنت، گفت زهی حب نبات
گفتم سخن تو، گفت حافظ گفتا
شادی همه لطیفه گویان صلوات


رباعیات حافظ
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
جز نقش تو در نظر نیامد ما را
جز کوی تو رهگذر نیامد ما را
خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت
حقا که به چشم در نیامد ما را


رباعیات حافظ
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
گر همچو من افتادهٔ این دام شوی
ای بس که خراب باده و جام شوی
ما عاشق و رند و مست و عالم سوزیم
با ما منشین اگر نه بدنام شوی


رباعیات حافظ
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
ای کاش که بخت سازگاری کردی
با جور زمانه یار یاری کردی
از دست جوانی‌ام چو بربود عنان
پیری چو رکاب پایداری کردی


رباعیات حافظ
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
من حاصل عمر خود ندارم جز غم
در عشق ز نیک و بد ندارم جز غم
یک همدم باوفا ندیدم جز درد
یک مونس نامزد ندارم جز غم


رباعیات حافظ
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
ای دوست دل از جفای دشمن درکش
با روی نکو شراب روشن درکش
با اهل هنر گوی گریبان بگشای
وز نااهلان تمام دامن درکش

رباعیات حافظ

مطلب مرتبط:

گلچین اشعار حافظ شیرازی

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  گلچین اشعار حافظ شیرازی (3)

  گلچین اشعار حافظ شیرازی

   

  دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما
  چیسـت یاران طریقت بعد از این تدبیر ما
  ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون
  روی ســوی خـــانـــه خمـــــار دارد پیــــر مـــا
  در خــــرابات طریقت مـــا بـــه هــم منزل شویم
  کـــاین چنیـــن رفتـــه‌ست در عهــــد ازل تقدیر مـا
  عقل اگر داند که دل دربند زلفش چون خوش اســت
  عــــاقلان دیـــوانه گـــــردند از پـــی زنجیــــــــر مــــــا
  روی خوبــت آیتـــی از لطــف بـــر مــا کــشف کـرد
  زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما
  بـا دل سنگـــینت آیا هیـــچ درگیـــرد شبـــــی
  آه آتشنـــاک و ســـوز سینـــه شبگیـــر مـــا
  تیـر آه ما ز گـــردون بگـــذرد حافظ خموش
  رحم کــن بر جان خود پرهیز کـن از تیر ما
  حافظ

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  ای پادشه خــــوبان داد از غــم تنهایی
  دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی
  دایـــم گـــل این بستان شـــاداب نمــــی‌مــاند
  دریـــــــاب ضعیـفـــان را در وقــــت تــــوانـایــــی...
  حافظ

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  ای بـــی‌خبــــر بکــــوش کــــه صاحب خبـــر شوی
  تــا راهــــرو نباشـــی کـــــی راهـبــــــر شــــوی
  در مکـــتب حقـــایق پیــــش ادیـــب عشـــق
  هــان ای پسر بکـــوش که روزی پدر شوی
  دست از مس وجود چو مردان ره بشوی
  تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی...
  حافظ

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست
  منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست
  شب تـار است و ره وادی ایمـــن در پیش
  آتش طــور کـــجا موعــــد دیــدار کــــجاست
  هــر کــــه آمـــد به جهان نقش خرابـــــی دارد
  در خـــرابات بگــــویید کــــه هشیـــار کـــجاست
  آن کــــس است اهـــل بشارت کــــــه اشارت داند
  نکــــته‌ها هست بســـی محـــرم اســـرار کــجاست
  هـــــر ســــر مـــوی مــــرا بـا تـــو هـــزاران کــــار است
  مـــا کـــجاییـــم و مـــلامـــت گـــر بـــی‌کـــار کـــجاست...
  حافظ

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی
  خـــون خوری گـــر طلب روزی ننهــاده کـــنی
  آخــرالامـــر گــــل کــوزه گـــران خواهــی شــــد
  حالیـــا فکـــر سبــو کـــن کـــــه پـر از بـاده کنـــی
  گـــــر از آن آدمیــانی کـــــه بهشتت هوس است
  عیـــش با آدمـــی ای چنــــد پـری زاده کنــــی
  تکیــــه بر جای بزرگان نتوان زد به گــــــزاف
  مگر اسباب بزرگـی همه آماده کــنی...
  حافظ

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  راهیست راه عشـــق کـــه هیچش کـــــناره نیست
  آن جـــا جــز آن کـــه جـان بسپارند چـاره نیست
  هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود
  در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست...
  حافظ

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  هـــر آن کــــه جانب اهـــل خدا نگــه دارد
  خـــداش در همـــه حـــال از بلا نگــــــه دارد
  حــدیث دوست نگــویم مگر به حضــرت دوست
  کــــــــه آشنــــا سـخـــــن آشنــــا نگـــــــه دارد...
  حافظ

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  گفتــم ای سلطـــان خوبان رحـم کــــن بر این غـــریب
  گفت در دنبال دل ره گــــم کـــند مسکـــــین غریب
  گفتمــش مگـــذر زمانی گـفت معـــذورم بــــدار
  خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب...
  حافظ

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
  سخن شناس نه‌ای جان من خطا این جاست...
  در انـــدرون مــــن خستـــه دل نـــدانــــم کــیســت
  کــــه مـــن خموشـــم و او در فغــان و در غوغاست...
  حافظ

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  دوش دیــــدم کــــه مـلایـــک در میـخــــانـــه زدنــد
  گـــــل آدم بســــرشتنـــد و بــه پیمـــانــه زدنـــد
  ســاکنـــان حـــــرم ستـــر و عفـــاف ملکـــوت
  بــا مـــن راه نشیـــن بــاده مـستانــه زدنــد
  آسمــــان بـار امـــانت نتـوانســت کــشید
  قــرعــــه کـــار به نام مـــن دیوانــه زدنــد
  جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
  چون نــدیدند حقیقت ره افسانه زدنــد
  شکـــر ایزد کــه میان من و او صلح افتاد
  صـــوفیان رقص کـــنان ساغر شکرانه زدند
  آتش آن نیسـت کــه از شعله او خندد شمع
  آتش آن است کـــــه در خــــرمن پـــــروانه زدند
  کـــــس چـــو حــافظ نگشــاد از رخ اندیشه نقاب
  تـا ســــر زلـــف سخـــن را بــــه قلـــم شـــانه زدند
  حافظ

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  المــــنه لله کـــــــه در مــیکـــــده باز است
  زان رو کـــــه مـــــــــرا بــــر در او روی نیــــاز است
  خم‌ها همه در جوش و خروشند ز مستی
  وان می که در آن جاست حقیقت نه مجاز است
  از وی همــــه مستی و غرور است و تکبر
  وز مــــا همــــه بیچارگـــــی و عجــز و نیـاز است
  رازی کــــه بر غیر نگـــفتیم و نگـــــــوییم
  با دوست بگـــــوییـم کــــه او محـــرم راز است...
  حافظ

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  مــــرا عهدیست بـا جانـان کــــه تـا جــان در بــدن دارم
  هــواداران کـویش را چو جان خویشتن دارم
  صفــــای خلـــوت خـاطـــر از آن شمـــع چگــــل جویــم
  فـــروغ چشـــم و نور دل از آن مـاه ختن دارم
  بـــه کــــام و آرزوی دل چــــو دارم خلــــوتــی حــاصـــل
  چـــه فکــر از خبث بـدگویان میان انجمن دارم
  گـــرم صــد لشکــر از خوبان به قصد دل کـــمین سازند
  بحمد الله و المنـــه بتـــی لشکـــرشکـــن دارم
  الا ای پیـــــر فـــرزانــــه مکــــن عیبــــــم ز مـیخــــانـــه
  کـــه من در تـرک پیمانه دلی پیمان شکن دارم
  خـــدا را ای رقیب امشــب زمــانـــی دیــده بر هـــم نه
  که من با لعل خاموشش نهانی صد سخن دارم
  چــــو در گــــلزار اقبالــــش خـــرامـــــانــــم بحمـــــدالله
  نـــه میل لاله و نســـرین نه بــــرگ نسترن دارم
  بـــه رنـــدی شهــــره شد حافظ میان همدمان لیکـــن
  چه غم دارم که در عالم قوام الدین حسن دارم
  حافظ

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  حـالیـــا مـــصلحـــت وقــت در آن مـــی‌بـیـنـــم
  که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینــم
  جام می گــــیرم و از اهـــل ریا دور شــوم
  یعنـــی از اهـــل جهـان پاکدلی بگزینم
  جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم
  تا حریفان دغا را به جهان کم بینم
  سر به آزادگی از خلق برآرم چون سرو
  گر دهد دست که دامن ز جهان درچینـــم
  بس کـــه در خـــرقه آلـــوده زدم لاف صـــلاح
  شـــرمسار از رخ ســـاقـی و مـــی رنگـــینم...
  حافظ

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  خــــرم آن روز کـــــز ایـــن منـــزل ویــــران بـــــروم
  راحت جان طلبـــــم و از پــــی جـــانان بــــروم
  گـــر چــه دانم کــه بــه جایی نبـرد راه غریب
  مـن به بوی ســـر آن زلف پریشان بـــروم
  دلــم از وحشت زندان سکـندر بگـــرفت
  رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم
  چون صبا با تن بیمار و دل بـی‌طاقت
  بـــه هـــــواداری آن سرو خرامان بـــروم
  در ره او چــــو قلـم گـــر به سرم باید رفت
  بـا دل زخـــم کـــش و دیـــده گــــریان بــروم
  نـــذر کـــردم گــــر از این غـــم به درآیــم روزی
  تا در میکـــده شـــادان و غــــزل خــــوان بـــــروم
  حافظ

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  گلچین اشعار حافظ شیرازی (2)

  گلچین اشعار حافظ شیرازی

  در نظربازی ما بی‌خبران حیرانند
  من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند
  عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی
  عشق داند که در این دایره سرگردانند... حافظ

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد
  ور نه اندیشه این کار فراموشش باد
  پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت
  آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد
  به غلامی تو مشهور جهان شد حافظ
  حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد حافظ

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
  چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند
  من ار چه در نظر یار خاکسار شدم
  رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند
  چو پرده‌دار به شمشیر می‌زند همه را
  کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند
  چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است
  چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند
  غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه
  که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند حافظ

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  سحر با باد می​گفتم حدیث آرزومندی 
  خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی
  دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است
  بدین راه و روش می​رو که با دلدار پیوندی... حافظ

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
  نهال دشمنی برکن که رنج بی​شمار آرد
  چو مهمان خراباتی به عزت باش با رندان
  که درد سر کشی جانا گرت مستی خمار آرد
  شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما
  بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد... حافظ

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  من این حروف نوشتم چنانچه غیر ندانست
  تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی حافظ 

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  عیب رندان مکن‌ای زاهد پاکیزه سرشت
  که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت
  من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش
  هر کسی‌ آن دروَد عاقبت کار که کشت... حافظ

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می​کنند
  چون به خلوت می​روند آن کار دیگر می​کنند
  مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس
  توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می​کنند
  گوییا باور نمی​دارند روز داوری
  کاین همه قلب و دغل در کار داور می​کنند... حافظ

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

   

  حافظ وظیفه ء تو دعا گفتن است و بس
  در بند آن مباش که نشنید یا شنید حافظ

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  ما زیاران چشم یاری داشتیم 
  خود غلط بود آنچه می پنداشتیم
  تا درخت دوستی کی بر دهد
  حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم
  گفت و گو آیین درویشی نبود 
  ورنه با تو ماجراها داشتیم
  شیوه چشمت فریب جنگ داشت 
  ما خطا کردیم و صلح انگاشتیم... حافظ

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  یاری اندر کس نمی​بینیم یاران را چه شد
  دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد
  آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ پی کجاست
  خون چکید از شاخ گل باد بهاران را چه شد
  کس نمی​گوید که یاری داشت حق دوستی
  حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد
  لعلی از کان مروت برنیامد سال​هاست
  تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد
  شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار
  مهربانی کی سر آمد شهریاران را چه شد... حافظ

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  صلاح کار کجا و من خراب کجا
  ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا 
  دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس
  کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا 
  چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را 
  سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا... حافظ

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی
  تا بی​خبر بمیرد در درد خودپرستی 
  عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آید
  ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی 
  دوش آن صنم چه خوش گفت در مجلس مغانم
  با کافران چه کارت گر بت نمی​پرستی
  سلطان من خدا را زلفت شکست ما را 
  تا کی کند سیاهی چندین درازدستی... حافظ

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش
  بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش
  ای دل اندربند زلفش از پریشانی منال
  مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش
  رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار
  کار ملک است آن که تدبیر و تامل بایدش
  تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست
  راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش... حافظ

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  گلچین اشعار حافظ شیرازی

  گلچین اشعار حافظ شیرازی

   

  گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید
  گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید
  گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز
  گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید
  گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم
  گفتا که شب رو است او از راه دیگر آید
  گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد
  گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید
  گفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزد
  گفتا خنک نسیمی کز کوی دلبر آید
  گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت
  گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید
  گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد
  گفتا مگوی با کس تا وقت آن درآید
  گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد
  گفتا خموش حافظ کاین غصه هم سر آید حافظ

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  سلامی چو بوی خوش آشنایی 
  بدان مردم دیده روشنایی
  درودی چو نور دل پارسایان 
  بدان شمع خلوتگه پارسایی
  نمی​بینم از همدمان هیچ بر جای
  دلم خون شد از غصه ساقی کجایی... حافظ

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  دل می​رود ز دستم صاحب دلان خدا را
  دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا 
  کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز
  باشد که بازبینیم دیدار آشنا را... حافظ

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  ای دل مباش یک دم خالی ز عشق و مستی
  وان گه برو که رستی از نیستی و هستی
  گر جان به تن ببینی مشغول کار او شو
  هر قبله‌ای که بینی بهتر ز خودپرستی
  با ضعف و ناتوانی همچون نسیم خوش باش
  بیماری اندر این ره بهتر ز تندرستی
  در مذهب طریقت خامی نشان کفر است
  آری طریق دولت چالاکی است و چستی
  تا فضل و عقل بینی بی‌معرفت نشینی
  یک نکته‌ات بگویم خود را مبین که رستی
  در آستان جانان از آسمان میندیش
  کز اوج سربلندی افتی به خاک پستی
  خار ار چه جان بکاهد گل عذر آن بخواهد
  سهل است تلخی می در جنب ذوق مستی
  صوفی پیاله پیما حافظ قرابه پرهیز
  ای کوته آستینان تا کی درازدستی حافظ

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  الا ای آهوی وحشی کجایی
  مرا با توست چندین آشنایی  
  دو تنها و دو سرگردان دو بیکس
  دد و دامت کمین از پیش و از پس  
  بیا تا حال یکدیگر بدانیم
  مراد هم بجوییم ار توانیم  
  که می‌بینم که این دشت مشوش
  چراگاهی ندارد خرم و خوش  
  که خواهد شد بگویید ای رفیقان
  رفیق بیکسان یار غریبان  
  مگر خضر مبارک پی درآید
  ز یمن همتش کاری گشاید... حافظ

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  بیا که قصر امل سخت سست بنیادست 
  بیار باده که بنیاد عمر بر بادست
  غلام همت آنم که زیر چرخ کبود
  ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست... حافظ

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
  دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی
  دریاب ضعیفان را در وقت توانایی
  دایم گل این بستان شاداب نمی​ماند... حافظ

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  ناگهان پرده برانداخته​ای یعنی چه
  مست از خانه برون تاخته​ای یعنی چه
  زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب
  این چنین با همه درساخته​ای یعنی چه
  شاه خوبانی و منظور گدایان شده​ای
  قدر این مرتبه نشناخته​ای یعنی چه
  نه سر زلف خود اول تو به دستم دادی
  بازم از پای درانداخته​ای یعنی چه...
  حافظا در دل تنگت چو فرود آمد یار
  خانه از غیر نپرداخته​ای یعنی چه حافظ

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  چندان که گفتم غم با طبیبان
  درمان نکردند مسکین غریبان
  آن گل که هر دم در دست بادیست
  گو شرم بادش از عندلیبان
  یا رب امان ده تا بازبیند
  چشم محبان روی حبیبان
  درج محبت بر مهر خود نیست
  یا رب مبادا کام رقیبان
  ای منعم آخر بر خوان جودت
  تا چند باشیم از بی نصیبان
  حافظ نگشتی شیدای گیتی
  گر می​شنیدی پند ادیبان حافظ

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم 
  فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
  اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد
  من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم ... حافظ

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  خرم آن روز کز این منزل ویران بروم
  راحت جان طلبم و از پی جانان بروم
  گر چه دانم که به جایی نبرد راه غریب
  من به بوی سر آن زلف پریشان بروم
  دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت
  رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم
  چون صبا با تن بیمار و دل بی​طاقت
  به هواداری آن سرو خرامان بروم
  در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت
  با دل زخم کش و دیده گریان بروم
  نذر کردم گر از این غم به درآیم روزی
  تا در میکده شادان و غزل خوان بروم... حافظ

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  فاش می​گویم و از گفته خود دلشادم
  بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم
  طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق
  که در این دامگه حادثه چون افتادم
  من ملک بودم و فردوس برین جایم بود
  آدم آورد در این دیر خراب آبادم... حافظ

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش 
  گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش 
  دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند
  خواجه آن است که باشد غم خدمتگارش... حافظ

   

 • ۰ پسندیدم
 • ۱۱ نظر

  گلچین رباعیات حافظ شیرازی

   

  هر روز دلم به زیر باری دگر است                             در دیده‌ی من ز هجر خاری دگر است
  من جهد همی‌کنم قضا می‌گوید بیرون ز کفایت تو کاری دگراست حافظ 

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  امشب ز غمت میان خون خواهم خفت                          وز بستر عافیت برون خواهم خفت
  باور نکنی خیال خود را بفرست تا در نگرد که بی‌تو چون خواهم خفت حافظ

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  اول به وفا می وصالم درداد                                 چون مست شدم جام جفا را سرداد
  پر آب دو دیده و پر از آتش دل خاک ره او شدم به بادم برداد  حافظ

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  از چرخ به هر گونه همی‌دار امید                             وز گردش روزگار می‌لرز چو بید
  گفتی که پس از سیاه رنگی نبود پس موی سیاه من چرا گشت سفید  حافظ

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  قسام بهشت و دوزخ آن عقده گشای                             ما را نگذارد که درآییم ز پای
  تا کی بود این گرگ ربایی، بنمای سرپنجه‌ی دشمن افکن ای شیر خدای حافظ

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  من حاصل عمر خود ندارم جز غم                              در عشق ز نیک و بد ندارم جز غم
  یک همدم باوفا ندیدم جز درد یک مونس نامزد ندارم جز غم  حافظ

   

  ای کاش که بخت سازگاری کردی                             با جور زمانه یار یاری کردی
  از دست جوانی‌ام چو بربود عنان پیری چو رکاب پایداری کردی  حافظ

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  گر همچو من افتاده‌ی این دام شوی                       ای بس که خراب باده و جام شوی
  ما عاشق و رند و مست و عالم سوزیم با ما منشین اگر نه بدنام شوی  حافظ

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  ای شرمزده غنچه‌ی مستور از تو                                   حیران و خجل نرگس مخمور از تو
  گل با تو برابری کجا یارد کرد کاو نور ز مه دارد و مه نور از تو  حافظ

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  گفتی که تو را شوم مدار اندیشه                      دل خوش کن و بر صبر گمار اندیشه
  کو صبر و چه دل، کنچه دلش می‌خوانند یک قطره‌ی خون است و هزار اندیشه  حافظ

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  عشق رخ یار بر من زار مگیر                           بر خسته دلان رند خمار مگیر
  صوفی چو تو رسم رهروان می‌دانی بر مردم رند نکته بسیار مگیر حافظ 

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  ای دوست دل از جفای دشمن درکش                             با روی نکو شراب روشن درکش
  با اهل هنر گوی گریبان بگشای وز نااهلان تمام دامن درکش  حافظ

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  در باغ چو شد باد صبا دایه‌ی گل                         بربست مشاطه‌وار پیرایه‌ی گل
  از سایه به خورشید اگرت هست امان خورشید رخی طلب کن و سایه‌ی گل  حافظ

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  لب باز مگیر یک زمان از لب جام                    تا بستانی کام جهان از لب جام
  در جام جهان چو تلخ و شیرین به هم است این از لب یار خواه و آن از لب جام  حافظ

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  عمری ز پی مراد ضایع دارم                          وز دور فلک چیست که نافع دارم
  با هر که بگفتم که تو را دوست شدم شد دشمن من وه که چه طالع دارم  حافظ

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  این گل ز بر همنفسی می‌آید                            شادی به دلم از او بسی می‌آید
  پیوسته از آن روی کنم همدمی‌اش کز رنگ وی‌ام بوی کسی می‌آید  حافظ

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  سیلاب گرفت گرد ویرانه‌ی عمر                    وآغاز پری نهاد پیمانه‌ی عمر
  بیدار شو ای خواجه که خوش خوش بکشد حمال زمانه رخت از خانه‌ی عمر  حافظ

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  بر گیر شراب طرب‌انگیز و بیا                           پنهان ز رقیب سفله بستیز و بیا
  مشنو سخن خصم که بنشین و مرو بشنو ز من این نکته که برخیز و بیا  حافظ

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  ماهی که قدش به سرو می‌ماند راست                       آیینه به دست و روی خود می‌آراست
  دستارچه‌ای پیشکشش کردم گفت وصلم طلبی زهی خیالی که توراست  حافظ

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  تو بدری و خورشید تو را بنده شده‌ست                        تا بنده‌ی تو شده‌ست تابنده شده‌ست
  زان روی که از شعاع نور رخ تو خورشید منیر و ماه تابنده شده‌ست حافظ

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  نی قصه‌ی آن شمع چگل بتوان گفت                      نی حال دل سوخته دل بتوان گفت
  غم در دل تنگ من از آن است که نیست

  یک دوست که با او غم دل بتوان گفت  حافظ

 • ۰ پسندیدم
 • ۱ نظر

  ابزار وبمستر

  ابزار وبمستر

  ابزار وبمستر