گنجینه ی بهترین شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه

شعر عارفانه،شعر کوتاه عاشقانه،شعر نو کوتاه احساسی،شعر نو کوتاه فلسفی،شعر کوتاه عاشقانه جدید،شعر کوتاه دلتنگی،شعرهای عاشقانه زیبا،شعر کوتاه زیبا

۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اشعار حافظ شیرازی» ثبت شده است

شعر در مورد آشنا و بیگانه - اشعار موضوعی حافظ

 اشعار موضوعی حافظ - shere.blog.ir مشاهده اشعار موضوعی حافظ

اشعار موضوعی حافظ،اشعار حافظ شیرازی،اشعار موضوعی،شعرهای موضوعی،اشعار حافظ شعر در مورد آشنا و بیگانه :


من از بیگانگان دیگر ننالم

که با من هر چه کرد آن آشنا کرد


همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی

به پیام آشنایان بنوازد آشنا را


ای که در زنجیر زلفت جای چندین آشناست

خوش فتاد آن خال مشکین بر رخ رنگین غریب


دیدم و آن چشم دل سیه که تو داری

جانب هیچ آشنا نگاه ندارد


 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  شعر در مورد آشتی و نوازش طلبی - اشعار موضوعی حافظ

   اشعار موضوعی حافظ - shere.blog.ir مشاهده اشعار موضوعی حافظ

  اشعار موضوعی حافظ،اشعار حافظ شیرازی،اشعار موضوعی،شعرهای موضوعی،اشعار حافظ شعر در مورد آشتی و نوازش طلبی :


  آن که بی جرم برنجید و به تیغم زد و رفت

  بازش آرید خدا را که صفایی بکنیم


  اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

  به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را


  یار من باش که زیب فلک و زینت دهر

  از مه روی تو و اشک چو پروین من است


  حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودی

  کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار

  جهان و هر چه در او هست سهل و مختصر است

  ز اهل معرفت این مختصر دریغ مدار

  کنون که چشمه قند است لعل نوشینت

  سخن بگوی و ز طوطی شکر دریغ مدار

  مکارم تو به آفاق می‌برد شاعر

  از او وظیفه و زاد سفر دریغ مدار

  چو ذکر خیر طلب می‌کنی سخن این است

  که در بهای سخن سیم و زر دریغ مدار

  غبار غم برود حال خوش شود حافظ

  تو آب دیده از این رهگذر دریغ مدار


 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  شعر در مورد آخرت اندیشی - اشعار موضوعی حافظ

   اشعار موضوعی حافظ - shere.blog.ir مشاهده اشعار موضوعی حافظ

  اشعار موضوعی حافظ،اشعار حافظ شیرازی،اشعار موضوعی،شعرهای موضوعی،اشعار حافظ شعر در مورد آخرت اندیشی :


  ترسم که صرفه‌ای نبرد روز بازخواست

  نان حلال شیخ ز آب حرام ما


  سر ز مستی برنگیرد تا به صبح روز حشر

  هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست


  حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر

  کنایتیست که از روزگار هجران گفت


  فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید

  شرمنده ره روی که عمل بر مجاز کرد


  نصیب ماست بهشت ای خداشناس برو

  که مستحق کرامت گناهکارانند


 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  شعر در مورد آتش عشق - اشعار موضوعی حافظ

   اشعار موضوعی حافظ - shere.blog.ir مشاهده اشعار موضوعی حافظ

  اشعار موضوعی حافظ،اشعار حافظ شیرازی،اشعار موضوعی،شعرهای موضوعی،اشعار حافظ شعر در مورد آتش عشق :


  سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت

  آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت

  تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت

  جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت


  از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند

  که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست


  برق عشق ار خرمن پشمینه پوشی سوخت سوخت

  جور شاه کامران گر بر گدایی رفت رفت


  زین آتش نهفته که در سینه من است

  خورشید شعله‌ایست که در آسمان گرفت


   

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  رباعیات زیبا و دلنشین حافظ

  رباعیات حافظ

  رباعیات زیبا و دلنشین حافظ


  سیلاب گرفت گرد ویرانهٔ عمر
  وآغاز پری نهاد پیمانهٔ عمر
  بیدار شو ای خواجه که خوش خوش بکشد
  حمال زمانه رخت از خانهٔ عمر

  رباعیات حافظ
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  خوبان جهان صید توان کرد به زر
  خوش خوش بر از ایشان بتوان خورد به زر
  نرگس که کله دار جهان است ببین
  کاو نیز چگونه سر درآورد به زر


  رباعیات حافظ
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  ایام شباب است شراب اولیتر
  با سبز خطان بادهٔ ناب اولیتر
  عالم همه سر به سر رباطیست خراب
  در جای خراب هم خراب اولیتر

  رباعیات حافظ
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  از چرخ به هر گونه همی‌دار امید
  وز گردش روزگار می‌لرز چو بید
  گفتی که پس از سیاه رنگی نبود
  پس موی سیاه من چرا گشت سفید


  رباعیات حافظ
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  این گل ز بر همنفسی می‌آید
  شادی به دلم از او بسی می‌آید
  پیوسته از آن روی کنم همدمی‌اش
  کز رنگ وی‌ام بوی کسی می‌آید


  رباعیات حافظ
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  با می به کنار جوی می‌باید بود
  وز غصه کناره‌جوی می‌باید بود
  این مدت عمر ما چو گل ده روز است
  خندان لب و تازه‌روی می‌باید بود


  رباعیات حافظ
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  چون غنچهٔ گل قرابه‌پرداز شود
  نرگس به هوای می قدح ساز شود
  فارغ دل آن کسی که مانند حباب
  هم در سر میخانه سرانداز شود


  رباعیات حافظ
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد
  هر پاکروی که بود تردامن شد
  گویند شب آبستن و این است عجب
  کاو مرد ندید از چه آبستن شد


  رباعیات حافظ
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد
  هر پاکروی که بود تردامن شد
  گویند شب آبستن و این است عجب
  کاو مرد ندید از چه آبستن شد


  رباعیات حافظ
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  نی قصهٔ آن شمع چگل بتوان گفت
  نی حال دل سوخته دل بتوان گفت
  غم در دل تنگ من از آن است که نیست
  یک دوست که با او غم دل بتوان گفت


  رباعیات حافظ
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  امشب ز غمت میان خون خواهم خفت
  وز بستر عافیت برون خواهم خفت
  باور نکنی خیال خود را بفرست
  تا در نگرد که بی‌تو چون خواهم خفت


  رباعیات حافظ
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  هر روز دلم به زیر باری دگر است
  در دیدهٔ من ز هجر خاری دگر است
  من جهد همی‌کنم قضا می‌گوید
  بیرون ز کفایت تو کاری دگراست


  رباعیات حافظ
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  گفتم که لبت، گفت لبم آب حیات
  گفتم دهنت، گفت زهی حب نبات
  گفتم سخن تو، گفت حافظ گفتا
  شادی همه لطیفه گویان صلوات


  رباعیات حافظ
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  جز نقش تو در نظر نیامد ما را
  جز کوی تو رهگذر نیامد ما را
  خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت
  حقا که به چشم در نیامد ما را


  رباعیات حافظ
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  گر همچو من افتادهٔ این دام شوی
  ای بس که خراب باده و جام شوی
  ما عاشق و رند و مست و عالم سوزیم
  با ما منشین اگر نه بدنام شوی


  رباعیات حافظ
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  ای کاش که بخت سازگاری کردی
  با جور زمانه یار یاری کردی
  از دست جوانی‌ام چو بربود عنان
  پیری چو رکاب پایداری کردی


  رباعیات حافظ
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  من حاصل عمر خود ندارم جز غم
  در عشق ز نیک و بد ندارم جز غم
  یک همدم باوفا ندیدم جز درد
  یک مونس نامزد ندارم جز غم


  رباعیات حافظ
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  ای دوست دل از جفای دشمن درکش
  با روی نکو شراب روشن درکش
  با اهل هنر گوی گریبان بگشای
  وز نااهلان تمام دامن درکش

  رباعیات حافظ

  مطلب مرتبط:

  گلچین اشعار حافظ شیرازی

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  ابزار وبمستر

  ابزار وبمستر

  ابزار وبمستر

  ابزار وبمستر