جملات زیبا از میلاد کبیری شندی - shere.blog.ir جملات زیبا از میلاد کبیری شندی

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا

روزها ساعت ها دقیقه ها و ثانیه ها
برای آنهایی که شادهستند بسیار کوتاه است،

برای آنهایی که نگرانند بسیار سریع است!

برای آنهایی که چشم انتظارند بسیار آهسته و کُند است!

برای آنهایی که غمگینند بسیار طولانیست!

اما برای آنهایی که عاشقند وجود ندارد !


میلاد کبیری شندی