شعرهای کوتاه سیده فاطمه شیخ الاسلام - اشعار سیده فاطمه شیخ الاسلام

بیا با هم عکس بگیریم
یک عکس دو نفره
من به دوربین نگاه کنم
تو به من
نمی خواهم چشمانت در تاریخ ثبت شوند .
 سیده فاطمه شیخ الاسلام

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا

قدم هایت را
کوتاه بردار
تک تک کاشی ها
دوستت دارند.
 سیده فاطمه شیخ الاسلام

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا

نامت
روی صفحه افتاد
گوشی ام لرزید.
 سیده فاطمه شیخ الاسلام

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا

با نگاهت

خلع سلاحم کردی

و با پلک زدنت

تیربارانم .
 سیده فاطمه شیخ الاسلام

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا

دلم بندِ هیچ کس نیست

خیالم را آویزان می کنم

تا کاملا خشک شود .
 سیده فاطمه شیخ الاسلام

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا

در سده ی گذشته
میلیون ها ستاره مردند

شاید خورشید
که هر روز بیدارمان می کندیکی از آن ها باشد.

 سیده فاطمه شیخ الاسلام