گلچین تک بیتی های زیبای شهریار

گلچین تک بیتی های زیبای شهریار


از غم جدا مشو

از غم جدا مشو که غنا می‌دهد به دل

امّا چه غم،غمی که خدا می‌دهد به دل

شهریار

تک بیتی های ناب شاعران‬‎،تک بیتی های زیبا،تک بیتی های زیبا از شعرای نامی ایران،تک بیت های ناب و زیبا،تک بیت ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،تک بیتی های عاشقانه
شب
شب کتابی است پر از راز نهان

شرح آغاز و سرانجام جهان

شهریار

تک بیتی های ناب شاعران‬‎،تک بیتی های زیبا،تک بیتی های زیبا از شعرای نامی ایران،تک بیت های ناب و زیبا،تک بیت ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،تک بیتی های عاشقانه
پیری و جوانی

الفت پیری و نسیان جوانی بین که دیگر

خود نمی‌دانم که پیری دوست دارم یا جوانی

شهریار

تک بیتی های ناب شاعران‬‎،تک بیتی های زیبا،تک بیتی های زیبا از شعرای نامی ایران،تک بیت های ناب و زیبا،تک بیت ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،تک بیتی های عاشقانه
بیکس وتنها

روزگار اینسان که خواهد بیکس وتنها مرا

سایه هم ترسم نیاید دیگر از دنبال من

شهریار

تک بیتی های ناب شاعران‬‎،تک بیتی های زیبا،تک بیتی های زیبا از شعرای نامی ایران،تک بیت های ناب و زیبا،تک بیت ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،تک بیتی های عاشقانه
قسم های تو باورکردم

عهد و پیمان تو با ما و وفا با دگران

ساده دل من که قسم های تو باورکردم

شهریار

تک بیتی های ناب شاعران‬‎،تک بیتی های زیبا،تک بیتی های زیبا از شعرای نامی ایران،تک بیت های ناب و زیبا،تک بیت ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،تک بیتی های عاشقانه
باجوانان ناز کن

نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم

دیگر اکنون باجوانان ناز کن با ما چرا

شهریار

تک بیتی های ناب شاعران‬‎،تک بیتی های زیبا،تک بیتی های زیبا از شعرای نامی ایران،تک بیت های ناب و زیبا،تک بیت ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،تک بیتی های عاشقانه
باجوانان ناز کن

نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم

دیگر اکنون باجوانان ناز کن با ما چرا

شهریار

تک بیتی های ناب شاعران‬‎،تک بیتی های زیبا،تک بیتی های زیبا از شعرای نامی ایران،تک بیت های ناب و زیبا،تک بیت ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،تک بیتی های عاشقانه
پدر عشق بسوزد

پدرت گوهر خود به زروسیم فروخت

پدر عشق بسوزد که درآمد پدرم

شهریار

تک بیتی های ناب شاعران‬‎،تک بیتی های زیبا،تک بیتی های زیبا از شعرای نامی ایران،تک بیت های ناب و زیبا،تک بیت ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،تک بیتی های عاشقانه
حالا چرا ؟

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا ؟

بی وفا، بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا ؟

شهریار

تک بیتی های ناب شاعران‬‎،تک بیتی های زیبا،تک بیتی های زیبا از شعرای نامی ایران،تک بیت های ناب و زیبا،تک بیت ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،تک بیتی های عاشقانه
اخلاق و زندگی

اقوام روزگار به اخلاق زنده اند

قومی که گشت فاقد اخلاق مردنی است

محمد تقی بهار

تک بیتی های ناب شاعران‬‎،تک بیتی های زیبا،تک بیتی های زیبا از شعرای نامی ایران،تک بیت های ناب و زیبا،تک بیت ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،تک بیتی های عاشقانه
دعای مادر

مادر هستی ام به امید دعای توست

فردا کلید باغ بهشتم رضای توست

شهریار

تک بیتی های ناب شاعران‬‎،تک بیتی های زیبا،تک بیتی های زیبا از شعرای نامی ایران،تک بیت های ناب و زیبا،تک بیت ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،تک بیتی های عاشقانه
عهد و پیمان تو
عهد و پیمان تو با ما و وفا با دگران

ساده دل من که قسم های تو باور کردم

شهریار

تک بیتی های ناب شاعران‬‎،تک بیتی های زیبا،تک بیتی های زیبا از شعرای نامی ایران،تک بیت های ناب و زیبا،تک بیت ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،تک بیتی های عاشقانه
موسیقی بهشت

مادر موسیقی بهشت همانا صدای توست

گوش دلم به زمزمه لای لای توست

شهریار

تک بیتی های ناب شاعران‬‎،تک بیتی های زیبا،تک بیتی های زیبا از شعرای نامی ایران،تک بیت های ناب و زیبا،تک بیت ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،تک بیتی های عاشقانه
گم کردم جوانی
جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را

نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را

شهریار

تک بیتی های ناب شاعران‬‎،تک بیتی های زیبا،تک بیتی های زیبا از شعرای نامی ایران،تک بیت های ناب و زیبا،تک بیت ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،تک بیتی های عاشقانه
شکوه بی هم زبانی

سخن باما نمی گویی الا ای همزبان دل

خدا را با که گویم شکوه بی هم زبانی را

شهریار

مطلب مرتبط:

 گلچین اشعار شهریار