اشعار موضوعی حافظ - shere.blog.ir مشاهده اشعار موضوعی حافظ

اشعار موضوعی حافظ،اشعار حافظ شیرازی،اشعار موضوعی،شعرهای موضوعی،اشعار حافظ شعر در مورد آخرت اندیشی :


ترسم که صرفه‌ای نبرد روز بازخواست

نان حلال شیخ ز آب حرام ما


سر ز مستی برنگیرد تا به صبح روز حشر

هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست


حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر

کنایتیست که از روزگار هجران گفت


فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید

شرمنده ره روی که عمل بر مجاز کرد


نصیب ماست بهشت ای خداشناس برو

که مستحق کرامت گناهکارانند