گنجینه ی بهترین شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه

شعر عارفانه،شعر کوتاه عاشقانه،شعر نو کوتاه احساسی،شعر نو کوتاه فلسفی،شعر کوتاه عاشقانه جدید،شعر کوتاه دلتنگی،شعرهای عاشقانه زیبا،شعر کوتاه زیبا

۳۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اشعار سهراب سپهری» ثبت شده است

شعر های نو سهراب سپهری

 

شعرهای نو سهراب سپهری

(روی شعر مورد نظر کلیک کنید)

                خانه دوست کجاست؟
                           غریب
                    شب تنهایی خوب
                       سوره تماشا
                         ساده رنگ
                           دوست
                        در گلستانه
                       از سبز به سبز

                       صدای پای آب
                           مسافر
                      پیغام ماهی ها
                       پشت دریاها
                       پرهای زمزمه
                     واحه ای در لحظه
                       پیامی در راه 

                         غروب

                      دود می خیزد


                 دنگ
             در قیر شب
                دلسرد
           تا انتهای حضور
            اینجا پرنده بود
       آری ما غنچه یک خوابیم
             مرغ افسانه
           جهنم سرگردان
                محراب
              دیاری دیگر
                  تارا

           به باغ همسفران
              سایه دوست
                ندای آغاز
             آب را گل نکنیم
                صدای آب
          روشنی من گل آب
             غمی غمناک
              روشن شب

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  شعر نو سهراب سپهری پیغام ماهی ها

  سهراب سپهری

  شعرهای نو سهراب سپهری
  پیغام ماهی ها


  رفته بودم سر حوض
  تا ببینم شاید عکس تنهایی خود را در آب
  آب درحوض نبود
  ماهیان می گفتند
  هیچ تقصیر
  درختان نیست
  ظهر دم کرده تابستان بود
  پسر روشن آب لب پاشویه نشست
  و عقاب خورشید آمد او را به هوا برد که برد
  به درک راه نبردیم به اکسیژن آب
  برق از پولک ما رفت که رفت
  ولی آن نور درشت
  عکس آن میخک قرمز در آب
  که اگر باد می آمد دل او پشت چین های تغافل می زد
  چشم ما بود
  روزنی بود به اقرار بهشت
  تو اگر در تپش باغ خدا را دیدی همت کن
  و بگو ماهی ها حوضشان بی آب است
  باد می رفت به سر وقت چنار
  من به سر وقت خدا می رفتم

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،شعر نو، شعر نو شاعران،

  مطلب مرتبط:

  گلچین اشعار سهراب سپهری

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  شعر نو سهراب سپهری پرهای زمزمه

  سهراب سپهری

  شعرهای نو سهراب سپهری
  پرهای زمزمه 


  مانده تا برف زمین آب شود
  مانده تا بسته شود این همه نیلوفر وارونه چتر
  ناتمام است درخت
  زیر برف است تمنای شناکردن کاغذ در باد
  و فروغ تر چشم حشرات
  و طلوع سر غوک از افق درک حیات
  مانده تا سینی ما پرشود از صحبت سنبوسه و عید
  در هوایی که نه افزایش یک ساقه طنینی دارد
  و نه آواز پری می رسد از روزن منظومه برف
  تشنه زمزمه ام
  مانده تا مرغ سرچینه هذیانی اسفند صدا بردارد
  پس چه باید بکنم
  من که در لختترین
  موسم بی چهچهه سال
  تشنه زمزمه ام ؟
  بهتر آن است کهبرخیزم
  رنگ را بردارم
  روی تنهایی خود نقشه مرغی بکشم

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،شعر نو، شعر نو شاعران،

  مطلب مرتبط:

  گلچین اشعار سهراب سپهری

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  شعر نو سهراب سپهری واحه ای در لحظه

  سهراب سپهری

  شعرهای نو سهراب سپهری
  واحه ای در لحظه


  به سراغ من اگر می آیید
  پشت هیچستانم
  پشت هیچستان جایی است
  پشت هیچستان رگ های هوا پر قاصدهایی است
  که خبر می آرند از گل واشده دورترین بوته خاک
  روی شنها هم نقشهای سم اسبان سواران ظریفی است که صبح
  به سرتپه معراج شقایق رفتند
  پشت هیچستان چتر خواهش باز است
  تا نسیم عطشی در بن برگی بدود
  زنگ باران به صدا می آید
  آدم اینجا تنهاست
  و در این تنهایی سایه نارونی تا ابدیت جاری است
  به سراغ من اگرمی آیید
  نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد
  چینی نازک تنهایی من

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،شعر نو، شعر نو شاعران،

  مطلب مرتبط:

  گلچین اشعار سهراب سپهری

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  شعر نو سهراب سپهری پیامی در راه

  سهراب سپهری

  شعرهای نو سهراب سپهری
  پیامی در راه


  روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد
  در رگ ها نور خواهم ریخت
  و صدا در داد ای سبدهاتان پر خواب سیب آوردم سیب سرخ
  خورشید
  خواهم آمد گل یاسی به گدا خواهم داد
  زن زیبای جذامی را گوشواری دیگر خواهم بخشید
  کور را خواهم گفتم : چه تماشا دارد باغ
  دوره گردی خواهم شد کوچه ها را خواهم گشت جار خواهم زد : آی شبنم شبنم
  شبنم
  رهگذاری خواهد گفت : راستی را شب تاریکی است کهکشانی خواهم دادش
  روی پل دخترکی بی پاست دب اکبر را بر گردن او خواهم آویخت
  هر چه دشنام از لب خواهم برچید
  هر چه دیوار از جا خواهم برکند
  رهزنان را خواهم گفت : کاروانی آمد بارش لبخند
  ابر را پاره خواهم کرد
  من گره خواهم زد چشمان را با خورشید ‚ دل ها را با عشق سایه ها را با
  آب شاخه
  ها را با باد
  و به هم خواهم پیوست خواب کودک را با زمزمه زنجره ها
  بادبادک ها به هوا خواهم برد
  گلدان ها آب خواهم داد
  خواهم آمد پیش اسبان ‚ گاوان ‚ علف سبز نوازش خواهم ریخت
  مادیانی تشنه سطل شبنم را خواهم آورد
  خر فرتوتی در راه من مگس هایش را خواهم زد
  خواهم آمد سر هر دیواری میخکی خواهم کاشت
  پای هر پنجره ای شعری خواهم خواند
  هر کلاغی را کاجی خواهم داد
  مار را خواهم گفت : چه شکوهی دارد غوک
  آشتی خواهم داد
  آشنا خواهم کرد
  راه خواهم رفت
  نور خواهم خورد
  دوست خواهم داشت

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،شعر نو، شعر نو شاعران،

  مطلب مرتبط:

  گلچین اشعار سهراب سپهری

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  ابزار وبمستر

  ابزار وبمستر

  ابزار وبمستر

  ابزار وبمستر