شعر نو سهراب سپهری آری ما غنچه یک خوابیم

شعرهای نو سهراب سپهری

آری ما غنچه یک خوابیم

آری ما غنچه یک خوابیم
غنچه خواب ؟ آیا می شکفیم ؟
یک روزی بی جنبش برگ
اینجا ؟
نی در دره مرگ
تاریکی تنهایی
نی خلوت زیبایی
به تماشا چه کسی می آید
چه کسی ما را می بوید...
و به بادی پرپر ...؟
و فرودی دیگر ؟

 گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،شعر نو، شعر نو شاعران،

مطلب مرتبط:

گلچین اشعار سهراب سپهری