گنجینه ی بهترین شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه

شعر عارفانه،شعر کوتاه عاشقانه،شعر نو کوتاه احساسی،شعر نو کوتاه فلسفی،شعر کوتاه عاشقانه جدید،شعر کوتاه دلتنگی،شعرهای عاشقانه زیبا،شعر کوتاه زیبا

کانال شعر

۱۶۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اشعار عرفانی» ثبت شده است

شعر نو اخوان ثالث فریاد

اخوان ثالث

شعر نو اخوان ثالث

فریاد 


خانه ام آتش گرفته ست ، آتشی جانسوز
هر طرف می سوزد این آتش
پرده ها و فرشها را ، تارشان با پود
من به هر سو می دوم گریان
در لهیب آتش پر دود
وز میان خنده هایم تلخ
و خروش گریه ام ناشاد
از دورن خسته ی سوزان
می کنم فریاد ، ای فریاد ! ای فریاد
خانه ام آتش گرفته ست ، آتشی بی رحم
همچنان می سوزد این آتش
نقشهایی را که من بستم به خون دل
بر سر و چشم در و دیوار
در شب رسوای بی ساحل
وای بر
من ، سوزد و سوزد
غنچه هایی را که پروردم به دشواری
در دهان گود گلدانها
روزهای سخت بیماری
از فراز بامهاشان ، شاد
دشمنانم موذیانه خنده های فتحشان بر لب
بر من آتش به جان ناظر
در پناه این مشبک شب
من به هر سو می دوم ،
گریان ازین بیداد
میکنم فریاد ، ای فریاد ! ای فریاد
وای بر من ، همچنان می سوزد این آتش
آنچه دارم یادگار و دفتر و دیوان
و آنچه دارد منظر و ایوان
من به دستان پر از تاول
این طرف را می کنم خاموش
وز لهیب آن روم از هوش
ز آندگر سو شعله برخیزد ، به گردش دود
تا سحرگاهان ،
که می داند که بود من شود نابود
خفته اند این مهربان همسایگانم شاد در بستر
صبح از من مانده بر جا مشت خاکستر
وای ، آیا هیچ سر بر می کنند از خواب
مهربان همسایگانم از پی امداد ؟
سوزدم این آتش بیدادگر بنیاد
می کنم فریاد ، ای فریاد ! ای فریاد

 گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،شعر نو، شعر نو شاعران،

مطلب مرتبط:

گلچین اشعار مهدی اخوان ثالث

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  شعر نو اخوان ثالث لحظه دیدار

  اخوان ثالث

  شعر نو اخوان ثالث

  لحظه دیدار


  لحظه ی دیدار نزدیک است
  باز من دیوانه ام ، مستم
  باز می لرزد ، دلم ، دستم
  باز گویی در جهان دیگری هستم
  های ! نخراشی به غفلت گونه ام را ، تیغ
  های ، نپریشی صفای زلفکم را ، دست
  و آبرویم را نریزی ، دل
  ای نخورده مست
  لحظه ی دیدار نزدیک است

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،شعر نو، شعر نو شاعران،

  مطلب مرتبط:

  گلچین اشعار مهدی اخوان ثالث

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  شعر نو اخوان ثالث سگها و گرگها

  اخوان ثالث

  شعر نو اخوان ثالث

  سگها و گرگها


  1
  هوا سرد است و برف آهسته بارد
  ز ابری ساکت و خاکستری رنگ
  زمین را بارش مثقال ، مثقال
  فرستد پوشش فرسنگ ، فرسنگ
  سرود کلبه ی بی
  روزن شب
  سرود برف و باران است امشب
  ولی از زوزه های باد پیداست
  که شب مهمان توفان است امشب
  دوان بر پرده های برفها ، باد
  روان بر بالهای باد ، باران
  درون کلبه ی بی روزن شب
  شب توفانی سرد زمستان
  آواز سگها
  زمین سرد است و برف آلوده و
  تر
  هواتاریک و توفان خشمناک است
  کشد - مانند گرگان - باد ، زوزه
  ولی ما نیکبختان را چه باک است ؟
  کنار مطبخ ارباب ، آنجا
  بر آن خاک اره های نرم خفتن
  چه لذت بخش و مطبوع است ، و آنگاه
  عزیزم گفتم و جانم شنفتن
  وز آن ته مانده های سفره خوردن
  و
  گر آن هم نباشد استخوانی
  چه عمر راحتی دنیای خوبی
  چه ارباب عزیز و مهربانی
  ولی شلاق ! این دیگر بلایی ست
  بلی ، اما تحمل کرد باید
  درست است اینکه الحق دردناک است
  ولی ارباب آخر رحمش آید
  گذارد چون فروکش کرد خشمش
  که سر بر کفش و بر پایش گذاریم
  شمارد زخمهایمان را و ما این
  محبت را غنیمت می شماریم
  2
  خروشد باد و بارد همچنان برف
  ز سقف کلبه ی بی روزن شب
  شب توفانی سرد زمستان
  زمستان سیاه مرگ مرکب
  آواز گرگها
  زمین سرد است و برف آلوده و تر
  هوا تاریک و توفان خشمگین است
  کشد - مانند سگها - باد ،
  زوزه
  زمین و آسمان با ما به کین است
  شب و کولاک رعب انگیز و وحشی
  شب و صحرای وحشتناک و سرما
  بلای نیستی ، سرمای پر سوز
  حکومت می کند بر دشت و بر ما
  نه ما را گوشه ی گرم کنامی
  شکاف کوهساری سر پناهی
  نه حتی جنگلی کوچک ، که بتوان
  در آن آسود بی تشویش
  گاهی
  دو دشمن در کمین ماست ، دایم
  دو دشمن می دهد ما را شکنجه
  برون : سرما درون : این آتش جوع
  که بر ارکان ما افکنده پنجه
  دو ... اینک ... سومین دشمن ... که ناگاه
  برون جست از کمین و حمله ور گشت
  سلاح آتشین ... بی رحم ... بی رحم
  نه پای رفتن و نی جای برگشت
  بنوش ای
  برف ! گلگون شو ، برافروز
  که این خون ، خون ما بی خانمانهاست
  که این خون ، خون گرگان گرسنه ست
  که این خون ، خون فرزندان صحراست
  درین سرما ، گرسنه ، زخم خورده ،
  دویم آسیمه سر بر برف چون باد
  ولیکن عزت آزادگی را
  نگهبانیم ، آزادیم ، آزاد

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،شعر نو، شعر نو شاعران،

  مطلب مرتبط:

  گلچین اشعار مهدی اخوان ثالث

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  شعر نو اخوان ثالث زمستان

  اخوان ثالث

  شعر نو اخوان ثالث

  زمستان


  سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت
  سرها در گریبان است
  کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را
  نگه جز پیش پا را دید ، نتواند
  که ره تاریک و
  لغزان است
  وگر دست محبت سوی کسی یازی
  به اکراه آورد دست از بغل بیرون
  که سرما سخت سوزان است
  نفس ، کز گرمگاه سینه می آید برون ، ابری شود تاریک
  چو دیدار ایستد در پیش چشمانت
  نفس کاین است ، پس دیگر چه داری چشم
  ز چشم دوستان دور یا نزدیک ؟
  مسیحای
  جوانمرد من ! ای ترسای پیر پیرهن چرکین
  هوا بس ناجوانمردانه سرد است ... آی
  دمت گرم و سرت خوش باد
  سلامم را تو پاسخ گوی ، در بگشای
  منم من ، میهمان هر شبت ، لولی وش مغموم
  منم من ، سنگ تیپاخورده ی رنجور
  منم ، دشنام پس آفرینش ، نغمه ی ناجور
  نه از رومم ، نه از زنگم ، همان
  بیرنگ بیرنگم
  بیا بگشای در ، بگشای ، دلتنگم
  حریفا ! میزبانا ! میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می لرزد
  تگرگی نیست ، مرگی نیست
  صدایی گر شنیدی ، صحبت سرما و دندان است
  من امشب آمدستم وام بگزارم
  حسابت را کنار جام بگذارم
  چه می گویی که بیگه شد ، سحر شد ،
  بامداد آمد ؟
  فریبت می دهد ، بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست
  حریفا ! گوش سرما برده است این ، یادگار سیلی سرد زمستان است
  و قندیل سپهر تنگ میدان ، مرده یا زنده
  به تابوت ستبر ظلمت نه توی مرگ اندود ، پنهان است
  حریفا ! رو چراغ باده را بفروز ، شب با روز یکسان است
  سلامت
  را نمی خواهند پاسخ گفت
  هوا دلگیر ، درها بسته ، سرها در گریبان ، دستها پنهان
  نفسها ابر ، دلها خسته و غمگین
  درختان اسکلتهای بلور آجین
  زمین دلمرده ، سقف آسمان کوتاه
  غبار آلوده مهر و ماه
  زمستان است

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،شعر نو، شعر نو شاعران،

  مطلب مرتبط:

  گلچین اشعار مهدی اخوان ثالث

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  شعر نو اخوان ثالث گرگ هار

  اخوان ثالث

  شعر نو اخوان ثالث

  گرگ هار


  گرگ هاری شده ام
  هرزه پوی و دله دو
  شب درین دشت زمستان زده ی بی همه چیز
  می دوم ، برده ز هر باد گرو
  چشمهایم چو دو کانون شرار
  صف تاریکی شب را شکند
  همه بی رحمی و فرمان فرار
  گرگ هاری شده ام ، خون مرا ظلمت زهر
  کرده چون شعله ی چشم تو سیاه
  تو چه آسوده و بی باک خزامی به برم
  آه ، می ترسم ، آه
  آه ، می ترسم از آن لحظه ی پر لذت و شوق
  که تو خود را نگری
  مانده نومید ز هر گونه دفاع
  زیر چنگ خشن وحشی و
  خونخوار منی
  پوپکم ! آهوکم
  چه نشستی غافل
  کز گزندم نرهی ، گرچه پرستار منی
  پس ازین دره ی ژرف
  جای خمیازه ی جاوید شده ی غار سیاه
  پشت آن قله ی پوشیده ز برف
  نیست چیزی ، خبری
  ور تو را گفتم چیز دگری هست ، نبود
  جز فریب دگری
  من ازین غفلت
  معصوم تو ، ای شعله ی پاک
  بیشتر سوزم و دندان به جگر می فشرم
  منشین با من ، با من منشین
  تو چه دانی که چه افسونگر و بی پا و سرم ؟
  تو چه دانی که پس هر نگه ساده ی من
  چه جنونی ، چه نیازی ، چه غمی ست ؟
  یا نگاه تو ، که پر عصمت و ناز
  بر من افتد ، چه عذاب و ستمی ست
  در دم این نیست ولی
  در دم این است که من بی تو دگر
  از جهان دورم و بی خویشتنم
  پوپکم ! آهوکم
  تا جنون فاصله ای نیست از اینجا که منم
  مگرم سوی تو راهی باشد
  چون فروغ نگهت
  ورنه دیگر به چه کار آیم من
  بی تو ؟ چون مرده ی چشم سیهت
  منشین اما با من ، منشین
  تکیه بر من مکن ، ای پرده ی طناز حریر
  که شراری شده ام
  پوپکم ! آهوکم
  گرگ هاری شده ام

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،شعر نو، شعر نو شاعران،

  مطلب مرتبط:

  گلچین اشعار مهدی اخوان ثالث

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  ابزار وبمستر

  ابزار وبمستر

  ابزار وبمستر