شعرهای کوتاه گلاره هنری - اشعار گلاره هنری

هرچه صورتم را شستم
باز رد تنهایی
در آیینه بود.
 گلاره هنری

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا

پرنده­ها فقط تجسم پروازند
شکل پریدن
خود در آسمان است.
 گلاره هنری

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا

دورتر بایست
شیطان در جزئیات حضور دارد.
 گلاره هنری

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا

تا پلک به هم زد
عکاس عکس گرفت
سال­ها بعد رنگ چشم کودک مرده را کسی نمی­دانست.
 گلاره هنری

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا

تنها گل آفتاب گردان می­دانست
چرا پی­ات می­گشتم!

  گلاله هنری