چه میشد ساده و بیرنگ بودیم
همیشه با بدی در جنگ بودیم
فقط یک ذرّه آنهم لحظه ای را؛
برای هم کمی دل تنگ بودیم! عباس آزادمنش

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

پیامم را به هر وادی رسانید
به جمع ایل اجدادی رسانید
اگر از جور ظلمت جان سپردم
سلامم را به آزادی رسانید !  عباس آزادمنش

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

گرفتی کاملا جای خدا را 
نداری ظاهرا این ادعا را!
برو زاهد که با جنّت فروشی
جهنم کرده ای دنیای ما را! عباس آزادمنش

 

تنم را با چه می باید بپوشم ؟
که از سرما و گرما در خروشم! 
بمیر ای هموطن از درد ، وقتی
برای لقمه ای نان تن فروشم! عباس آزادمنش

 

به یک باره قنوتم را به هم زد 
دلِ چون دشتِ لوتم را به هم زد 
کمی در فکر چشمانِ تو بودم؛
که شعر آمد سکوتم را به هم زد عباس آزادمنش

 گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

تنش را وحشتِ زندان بگیرد 
به ناموسش دو قرص نان بگیرد
هر آنکس باعث بدبختیِ ماست
الهی درد بی درمان بگیرد! عباس آزادمنش

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

در مذهب دل همیشه سر باید داد
جان در کفِ طوفان و خطر باید داد 
چون مرد شدی بدان که با حبِّ وطن
این جانِ عزیز و مختصر باید داد ! عباس آزادمنش

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

دلم می گیرد از این بی نوایی
از این هنگامه ی بی در کجایی
بیا ای هموطن تا باز گردیم 
به دورانِ شکوه آریایی! عباس آزادمنش

 گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

نگذار جهان به کام تو سمّ بشود 
قلبت هدف هجوم ماتم بشود
خوش باش تو با جمع رفیقان خودت
چون پلک بهم زدی ،یکی کم بشود! عباس آزادمنش

 گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

تا این دل من به دلبری پابند است 
عمرم همه در حسرت یک لبخند است
حالا که دلم تنگ شده می آیم :
ای عشق پلاک خانه ی تو چند است !؟ عباس آزادمنش

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

در کشتن ما چه بی نظیری ،ای عشق
از جان بشر همیشه سیری،ای عشق
در طول جهان چه پیچ و خم هاست،ولی
تو گردنه های بد مسیری،ای عشق! عباس آزادمنش

 گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

گویند دلت چرا پُر از وسوسه بود ؟
فکرت نه به درس جبر یا هندسه بود 
او در پیِ درس و دل من عاشق او
این راز تنفر من از مدرسه بود ! عباس آزادمنش