اشعار میرزاعلی اکبر صابر

اشعار میرزاعلی اکبر صابر

آسوده و راحت،
در خواب غفلت!
چشمها بسته،
در خواب جهالت!
چشمت بشود باز،ببیند همه
در رنج و مشقت!
غم ملت ،امت به کدورت!

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،،گلچین بهترین شعرها،،شعرهای زیبا،،شعر کوتاه،،شعر کوتاه عاشقانه،،اشعار عاشقانه،،اشعار کوتاه،،اشعار زیبا،

در ما نکند ندای این عصر اثر،
از خواب نخیزیم ز توپ و ز تشر،
گر اجنبیانند به طیاره سوار،
ما از اتول و موتول نداریم خبر.
گر اهل زمین پرند همچون مرغان،
ماییم زمین‌گیر ز اهل منبر

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،،گلچین بهترین شعرها،،شعرهای زیبا،،شعر کوتاه،،شعر کوتاه عاشقانه،،اشعار عاشقانه،،اشعار کوتاه،،اشعار زیبا،

راهم بدهید روبراه آمده‌ام
بر درگه حضرت‌الله آمده‌ام
بی‌تحفه نیامدم نه دستم خالی است
با دست پر از همه گناه آمده‌ام

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،،گلچین بهترین شعرها،،شعرهای زیبا،،شعر کوتاه،،شعر کوتاه عاشقانه،،اشعار عاشقانه،،اشعار کوتاه،،اشعار زیبا،

مادام که حامیان ظلمت
خواهند ادامه جهالت،
فهمد مگر این گروه ملّت،
توحید چه باشد و نبوت؟
مکتب کند اقتضا زمانه ،
بی خار شود گل فراست،
کم جوی صفا در این زمانه
چون نیست ، بجستجو چه حاجت ؟
ای خفته من ، بخواب غافل!

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،،گلچین بهترین شعرها،،شعرهای زیبا،،شعر کوتاه،،شعر کوتاه عاشقانه،،اشعار عاشقانه،،اشعار کوتاه،،اشعار زیبا،

پرسش:
گر که تعریف ز خود عیب بزرگیست، چرا
شیخ‌الاسلام ز خود اینهمه تقدیر کند؟
پاسخ:
چونکه ملاست پسرجان و هر آن خواب که دید
خود او خواب خودش را همه تعبیر کند

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،،گلچین بهترین شعرها،،شعرهای زیبا،،شعر کوتاه،،شعر کوتاه عاشقانه،،اشعار عاشقانه،،اشعار کوتاه،،اشعار زیبا،

صحبت دوازده نفر در یک مجلس:
وکیل: حق به‌ناحق گفته‌ام من، بس گناهان گرده‌ام.
حکیم: من نفهمیده مرض، اقوام گریان کرده‌ام.
تاجر: بنده مال خویش را با خلق یکسان کرده‌ام.
روضه‌خوان: خلق را گریانده، کیف از پول آنان کرده‌ام.
درویش: معرکه بگرفته، کلاشی فراوان کرده‌ام.
صوفی: روز و شب «حق» گفته‌ام، حق نیز پنهان کرده‌ام.
ملا: داده فتوا، خلق را اغوا فراوان کرده‌ام.
علم: ناامیدم، ترک این مخلوق نادان کرده‌ام.
جهل: من در این هنگامه کیفی کرده، جولان کرده‌ام.
شاعر: از گل . از بلبل و از عشق دکان کرده‌ام.
عوام: بر جهالت تکیه داده بستر از آن کرده‌ام.
روزنامه‌نگار: تا جریده پر شود صحبت فراوان کرده‌ام.