گلچین سخنان ارسطو

مناعت ، بین خود ستائی و خود هیچ انگاری است. ارسطو

سخنان بزرگان

خردمند آنچه را که میداند نمیگوید و آنچه را که بگوید میداند .ارسطو

 سخنان بزرگان

عشق انسان را از دیدن عیوب منع می کند.ارسطو

 سخنان بزرگان

تجربه میوه ای است که آن را نمی چینند مگر پس از گندیدن.ارسطو

 سخنان بزرگان

خوشبخت و عاقل کسی است که هنگام بیدار شدن با خود می اندیشد .ارسطو

 سخنان بزرگان

امروزسعی می کنم بهتر ازدیروز باشم.ارسطو

 سخنان بزرگان

کسی که به امید شانس نشسته باشد،سالهاست مُرده است.ارسطو

 سخنان بزرگان

تمایلات خود را میان دو دیوار محکم اراده و عقل حبس کنید .ارسطو

 سخنان بزرگان

از طرز دعوای زن و شوهر ، به خوبی می توان فهمید که میزان تربیت ، فهم و فرهنگ آنها ، تا چه اندازه است.ارسطو

 سخنان بزرگان

برنده ترین سلاح یک زن تقوا ونجابت اوست. ارسطو

 سخنان بزرگان

دو چیز اندوه را از بین می برد یکی دیدار دوستان ، دیگر سخن دانایان و عالمان. ارسطو

 سخنان بزرگان

باید از بدی کردن بیشتر بترسیم تا بدی دیدن. ارسطو

 سخنان بزرگان

پیش از آن که کاری بکنی ، باید کسی باشی .ارسطو

 سخنان بزرگان

بیشترین تاثیر افراد خوب زمانی احساس میشود که از میان ما رفته باشند.ارسطو

 سخنان بزرگان

هیچ روح برتری نیست که آمیزه ای از دیوانگی و جنون را در خود نداشته باشد.ارسطو

 سخنان بزرگان

هیچ چیز مانند بخشش و احسان انسان را سیر نمی کند.ارسطو

 سخنان بزرگان

بزرگی در احترام داشتن نیست در شایستگی داشتن احترام است . ارسطو

 سخنان بزرگان

کارهای تکراری ما نشان دهنده شخصیت ماست .ارسطو

سخنان بزرگان

آموزش احمق عمر هدر بردن است.ارسطو

 سخنان بزرگان

هر که از چیزی بترسد از آن می گریزد،اما  هر که از خدا بترسد به او پناه می برد.ارسطو

 سخنان بزرگان

در زندگی وقتی کاری برای انجام یا چیزی برای عشق ورزیدن یا بارقه ای برای امیدوار بودن داشتید ، آن گاه بدانید فرد شادی خواهید بود . ارسطو

 سخنان بزرگان

 اولین مرحله انجام کار خیرتمایل به آن است .ارسطو

 سخنان بزرگان

شادمانی عبارت است از پروراندن عالیترین صفات و خصایص  انسانی.ارسطو

 سخنان بزرگان

همیشه معیاری بالا تر از انچه که دیگران از شما انتظار دارند، برگزینید.ارسطو