گلچین سخنان آندره ژید

نویسنده فرانسوی(برنده جایزه نوبل ادبیات)

 

هرچه بالاتر روی، از نظر آنان که پرواز نمی دانند کوچکتر به نظر خواهی رسید. آندره ژید

 سخنان بزرگان

هیچ کس موفق نمی شود سرزمین جدیدی را کشف کند، مگر اینکه بپذیرد مدت زیادی رنگ خشکی را نبیند. آندره ژید

 سخنان بزرگان

بهتر است برای چیزی که هستی، مورد نفرت باشی تا اینکه برای چیزی که نیستی محبوب باشی. آندره ژید  

 سخنان بزرگان

کارهایی هست که دیگران هم می توانند انجام دهند، آن را انجام نده. حرفهایی هست که دیگران هم می توانند بزنند، آن را بیان نکن و چیزهایی هست که دیگران هم می توانند بنویسند، آن را ننویس! کاری را بکن که فقط تو می توانی انجامش بدهی.  آندره ژید

 سخنان بزرگان

به نظر من، ما روزی خواهیم مرد که نخواهیم و نتوانیم از زیبایی لذت ببریم و درصدد نباشیم آن را دوست بداریم.  آندره ژید

 سخنان بزرگان

زیباترین مطالب آنهایی است که با جنون شروع شده اند اما خردمندانه نوشته شده اند.  آندره ژید

 سخنان بزرگان

به کسی که حقیقت را جستجو می کند باور داشته باش و به کسی که مدعی دستیابی به حقیقت است شک کن. آندره ژید

 سخنان بزرگان

همه چیز پیش تر گفته شده، اما چون کسی گوش نکرده، دوباره برمی گردیم و تکرارش می کنیم.آندره ژید

 سخنان بزرگان

مجازاتی در جهنم وجود ندارد جز اینکه مجبوری کارهای ناتمام را تمام کنی. آندره ژید

 سخنان بزرگان

همه‏ی قطرات این چشمه‏ی بزرگ الهی، برابر و هم‏سنگند و اندکی از آن مستی، ما را کفایت می‏کند و کمال پروردگار را بر ما آشکار می‏سازد. آندره ژید

 سخنان بزرگان

هر سعادتی زاده‌ی تصادف است و در هر لحظه، هم‌چون گدایی بر سر راهت ظاهر می‌شود. آندره ژید

 سخنان بزرگان

من بر این باورم که عشق به یک شخص ِ بزرگوار، بیش از هر چیز دیگر به انسان فروتنی می آموزد. آندره ژید  

 سخنان بزرگان

هنر، همکاری میان خدا و انسان است و در این همکاری، زمانی که انسان کمتر دخالت می کند، نتیجه عالی تر است. آندره ژید

  سخنان بزرگان

اگر آن چه می‌خوری مستت نکند، ازآن روست که گرسنگی‌ات آن‌قدر که باید، نبوده است. آندره ژید

 سخنان بزرگان

هر کس باید راه زندگی خودش را پیدا کند و از راه زندگی خودش برود نه از راه زندگی دیگری.آندره ژید   

 سخنان بزرگان

داشتن احساس حقیقی از تظاهر به آن احساس، کمابیش غیر قابل تشخیص است. آندره ژید  

 سخنان بزرگان

بکوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه می نگری. آندره ژید

 سخنان بزرگان

بدبختی هر کسی ناشی از آن است که همیشه اوست که می نگرد و آنچه را می بیند،به خود وابسته می کند. آندره ژید

 سخنان بزرگان

همه‏ی شکل‏های خدا دوست ‏داشتنی است و همه‏چیز، شکل اوست. آندره ژید

 سخنان بزرگان

برای راهنمایی خود به دنبال نوری می رویم که به دست خویش داریم.به هر کجا که بروی جز خدا چیزی را ملاقات نمی توانی کرد. آندره ژید

 سخنان بزرگان

نگرش تو باید هر لحظه نو شود.خردمند کسی است که از هر چیزی،به شگفت آید. آندره ژید

 سخنان بزرگان

هر آفریده ای نشانه ی خداوند است،اما هیچ آفریده ای نشان دهنده او نیست. آندره ژید