گلچین سخنان آندره موروا

نویسنده و بیوگرافی نویس فرانسوی

 

هدف آموزش و پرورش این نیست که متخصص و اهل فن تحویل بدهد، بلکه هدف آموزش این است که فکر و هوش عالی بسازد. آندره موروا 

 سخنان بزرگان

هر کاری که با عشق و محبت آغاز می گردد، لذت بخش و سرورآمیز است، اما عشقی که با کار آمیخته شود لذت اش بیشتر و مسرت و سرور آن افزونتر است. آندره موروا 

 سخنان بزرگان

بهتر است انسان میزان و مقدار کمی از امور را کامل فرا گیرد تا اینکه به طور متوسط مقدار زیادی از مواد را بیاموزد. آندره موروا 

 سخنان بزرگان

هیچ آموزشی بدون کاردانی مناسب نیست.آندره موروا 

 سخنان بزرگان

یک زن از نتایج زحمت های خود در تنظیم خانه که دنیای کوچک کاملی است باید به همان میزان مغرور و مفتخر باشد که یک رجل دولتی برجسته ای که توانسته مملکتی را نظم و ترتیب بخشیده و سازمان دهد.آندره موروا 

 سخنان بزرگان

سرور و مسرت بسیار زیاد به دست آمده از کار خوب به حدی است که می تواند جانشین تمام مسرت ها و خوشی های جهان گردد.  آندره موروا 

 سخنان بزرگان

رازداری نقشی است که حاضر جوابی و دانایی ویژه ی خود را لازم دارد، اما از همه جهت، مسرت انگیز و شعف  آمیز است.آندره موروا 

 سخنان بزرگان

تا زمانی که انسان گمان می کند وجودش می تواند برای جلوگیری از خطا و اشتباه مفید باشد باید در پست خود باقی بماند.آندره موروا 

 سخنان بزرگان

اگر یک معاون و یا قائم مقام به گونه ای قلبی نپذیرد که مدیر مافوق او، دانسته‌های تجربه‌هایش بالاتر از او است، هرگز نمی تواند خدمتگزاری درست باشد.آندره موروا   

 سخنان بزرگان

برای کار کردن کافی نیست که انسان پشت یک میز بنشیند، بلکه باید خود را در هنگام کار از همه ی اندیشه های گوناگون پاس داشته و در امان نگاه دارد.  آندره موروا 

سخنان بزرگان
 

یک عشق بزرگ، به موجودات بسیار ساده قدرت و قابلیت تیزهوشی، از خودگذشتگی و اعتماد و اطمینان خاص می بخشد.آندره موروا 

 سخنان بزرگان

کسی که با نیروی تمام دوست دارد و با قدرت کامل عشق می ورزد، می فهمد که اگر لازم باشد باید خود را تازگی مجدد بخشد و دم به دم خویش را نو و نوتر نماید.آندره موروا 

 سخنان بزرگان

عشق نیاز به تجزیه کننده ندارد، بلکه برای بیان نیازمند شاعر است.آندره موروا 

 سخنان بزرگان

اگر ما دلدار خود را با ویژگی های خاص خودش برگزیده ایم، باید بگذاریم که او در حرکات و پرورش و نمو آزاد باشد.آندره موروا 

 سخنان بزرگان

بزرگترین رمز خسته نشدن، طبیعی بودن است.آندره موروا 

 سخنان بزرگان

کسی که دیگری را دوست دارد و به راستی به او عشق می ورزد، هر روز تلاش می کند یک کشیش دهکده ای باشد که دوست دارد همه شب خیابان های تنگ و پرپیچ و خم خود را طی کند و در محیط اندیشه و هوش و استعداد محبوب خود گردش نماید.  آندره موروا 

 سخنان بزرگان

استعداد و ذوق همیشه برای زن و شوهر، تازگی و تجدد و تنوع پایدار و همیشگی ایجاد می کند.آندره موروا 

 سخنان بزرگان

همان گونه که هر چیز تازه ای، جذابیت و تمایل بیشتری دارد، در برابر، از قابلیت فناپذیری بیشتری نیز برخوردار است.  آندره موروا 

  سخنان بزرگان

بهترین کتابها و رمان های عاشقانه آنهایی هستند که به آنها که سزاوار حقیقی محبت و عشق اند، راه و رسم زندگانی را بیاموزند.  آندره موروا 

 سخنان بزرگان

اگر زن درصدد تلاش و کوشش مجدد برای دور کردن مرد از شغل اش برآید، جز اینکه کینه و بغض مرد را به خود متوجه سازد نتیجه ی دیگری نمی گیرد.آندره موروا 

 سخنان بزرگان

مردی که سزاوار گرفتن نام "مردی" باشد به کار خود بیش از همه ی جهان و حتی بیش از هر زنی که او را دوست می دارد عشق می ورزد.آندره موروا 

 سخنان بزرگان

در رازداری، مسرت و سرور ویژه ی خودش نهفته است.  آندره موروا 

 سخنان بزرگان

ستایش، خود گونه ای از هدیه و ارمغان است. آندره موروا 

 سخنان بزرگان

وقتی که غذایی به عشق و محبت نرسد و بی قوت بماند، یا به خواب می رود و یا فنا می شود و یا به علت نقص کمک از مبدأ کمال و فراوانی دچار کاستی می شود.آندره موروا 

 سخنان بزرگان

کسی که در دسترس و معرض دید و همنشینی قرار ندارد آسان می تواند مورد تحسین و ستایش قرار گیرد.آندره موروا 

 سخنان بزرگان

انسان همیشه در پی چیزی است که از او دوری می جوید و رد می کند چیزی را که به او تسلیم می گردد.آندره موروا 

 سخنان بزرگان

آگاه باشید! دوست داشتن و عشق ورزیدن را باید احساس کرد.آندره موروا 

 سخنان بزرگان

بهترین خلق و خوی، بردباری و متانت و به ویژه، خوش منشی و شوخ طبعی است که توانایی و قدرت آن را دارد که برای یک زن و شوهر خوشبختی فوق العاده به بار آورد. آندره موروا 

 سخنان بزرگان

باید در هر کاری به امکان و عملی بودن آن کار ایمان داشت.  آندره موروا 

 سخنان بزرگان

تا زمانی که کارت به انجام نرسیده، نباید از راهی که برگزیده ای، از انحراف و تغییر جهت روی برتابی. آندره موروا 

 سخنان بزرگان

به راستی عبث و بیهوده است که انسان از طبیعت چیزی را بخواهد که به او داده نشده است. آندره موروا 

 سخنان بزرگان

برای مرد عمل، اندیشه با عمل درهم است، همان گونه که برای یک شاعر، اندیشه با تصویر و نشانه های درهم و مربوط می باشد.  آندره موروا 

 سخنان بزرگان

امید و رویای یک مرد عمل این است که در زمانهای بی نهایت دشوار و در موارد پیچیده و سخت، نسبت به ادراک حیوانی و هوش فطری خویش اطمینان خاطر کامل به دست آورد. آندره موروا 

 سخنان بزرگان

یک مرد بزرگ عمل، به یک شاعر بایستی بسیار بیشتر نزدیک باشد تا به یک مؤلف دایره المعارف...آندره موروا 

 سخنان بزرگان

دانسته ها و آگاهی های ما جز در موارد لازم و مناسب از آنِ ما نیستند.آندره موروا

 سخنان بزرگان

بهشت یک باغبان، باغ او است و بهشت یک نجار، میز کارگاه او می باشد. آندره موروا