گلچین سخنان آلبر کامو

به آنچه که ما را با برخی از انسان ها وابسته میکند نام عشق ندهیم. آلبر کامو

 سخنان بزرگان

بشر تنها آفریده ای است که نمی خواهد آن باشد که هست. آلبر کامو

 سخنان بزرگان

هیچکس مجبور نیست انسان بزرگی باشد؛ تنها، انسان بودن کافی است. آلبر کامو

 سخنان بزرگان

کدام یک را ترجیح می‌دهی: آنکه نان‌ات می‌دهد و آزادی‌ات می‌گیرد یا آنکه نان‌ات می‌بُرد و آزادی‌ات می‌دهد؟ آلبر کامو

 سخنان بزرگان

آزادیخواه و دموکرات کسی ست که امکان اینکه حق با رقیبش باشد را می پذیرد، پس به رقیبش اجازه می دهد افکارخودش را بیان کند و می پذیرد که به دلایل رقیبش بیندیشد. آلبر کامو

 

سخنان بزرگان

فرد منتخب من برای انتصاب شدن باید مورد تأیید گروه اقلیت هم باشد، حتی اگر توسط اکثریت بالا آمده باشد. آلبر کامو

 سخنان بزرگان

زمانی که پول حاکم باشد، عدالت و آزادی وجود نخواهد داشت. آلبر کامو

 سخنان بزرگان

یک حکومت می تواند قانونی باشد ، اما زمانی مشروعیت خواهد داشت که در رأس ملت در نقش یک داور عدالت را تضمین کند و منافع عمومی را با آزادیهای فردی جفت و میزان کند. آلبر کامو

 سخنان بزرگان

قانونی که مختص قدرتهای مالی و نقشه ها و طرحهای پشت پرده و جاه طلبیهای شخصی باشد فسادیست که بی عدالتی را مجاز می کند. آلبر کامو

 سخنان بزرگان

آزادی چیزی نیست مگر مجال بهتر شدن. آلبر کامو

 سخنان بزرگان

در جهانی که ناگهان از هر خیال واهی و از هر نوری محروم شده است انسان احساس می کند که بیگانه است. در این تبعید دست آویز و امکان برگشتی نیست . چون از یادگار زمانهای گذشته و یا از امید ارض موعود هم محروم شده است. آلبر کامو

 سخنان بزرگان

فردا و دیروزباهم دست به یکی کرده.دیروز با خاطراتش مرا فریب داد.فردا با وعده هایش مرا خواب کرد وقتی چشم گشودم امروز گذشته بود... آلبر کامو

 سخنان بزرگان

همهٔ انسانها به طور یکسان محکوم‌اند که روزی بمیرند...
ایستاده مردن بهتر از زانو زده زیستن است. آلبر کامو