گنجینه ی بهترین شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه

شعر عارفانه،شعر کوتاه عاشقانه،شعر نو کوتاه احساسی،شعر نو کوتاه فلسفی،شعر کوتاه عاشقانه جدید،شعر کوتاه دلتنگی،شعرهای عاشقانه زیبا،شعر کوتاه زیبا

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اشعار سعدی» ثبت شده است

گزیده ای از رباعیات دلنشین سعدی

گزیده ای از رباعیات دلنشین سعدی

رباعیات سعدی


گر دل به کسی دهند، باری به تو دوست


گر دل به کسی دهند، باری به تو دوست
کت خوی خوش و بوی خوش و روی نکوست
از هر که وجود صبر بتوانم کرد
الا ز وجودت ، که وجودم همه اوست

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات سعدی
آن را که نظر به سوی هر کس باشد


آن را که نظر به سوی هر کس باشد
در دیدهٔ صاحبنظران خس باشد
قاضی به دو شاهد بدهد فتوی شرع
در مذهب عشق شاهدی بس باشد

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

رباعیات سعدی
شمع ارچه به گریه جانگدازی می‌کرد


شمع ارچه به گریه جانگدازی می‌کرد
گریه زده خندهٔ مجازی می‌کرد
آن شوخ سرش را ببریدند و هنوز
استاده بد و زبان‌درازی می‌کرد

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات سعدی
کس نیست که غم از دل ما داند برد


کس نیست که غم از دل ما داند برد
یا چارهٔ کار عشق بتواند برد
گفتم که به شوخی ببرد دست از ما
زین دست که او پیاده می‌داند برد

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

رباعیات سعدی
از بس که بیازرد دل دشمن و دوست


از بس که بیازرد دل دشمن و دوست
گویی به گناه مسخ کردندش پوست
وقتی غم او بر همه دلها بودی
اکنون همه غمهای جهان بر دل اوست

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات سعدی
گویند هوای فصل آزار خوشست


گویند هوای فصل آزار خوشست
بوی گل و بانگ مرغ گلزار خوشست
ابریشم زیر ونالهٔ زار خوشست
ای بیخبران اینهمه با یار خوشست

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات سعدی
شبها گذرد که دیده نتوانم بست


شبها گذرد که دیده نتوانم بست
مردم همه از خواب و من از فکر تو مست
باشد که به دست خویش خونم ریزی
تا جان بدهم دامن مقصود به دست

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات سعدی
آن یار که عهد دوستاری بشکست


آن یار که عهد دوستاری بشکست
می‌رفت و منش گرفته دامان در دست
می‌گفت دگرباره به خوابم بینی
پنداشت که بعد از آن مرا خوابی هست

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

رباعیات سعدی
هر ساعتم اندرون بجوشد خون را


هر ساعتم اندرون بجوشد خون را
واگاهی نیست مردم بیرون را
الا مگر آنکه روی لیلی دیدست
داند که چه درد می‌کشد مجنون را؟

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات سعدی
ما حاصل عمری به دمی بفروشیم


ما حاصل عمری به دمی بفروشیم
صد خرمن شادی به غمی بفروشیم
در یک دم اگر هزار جان دست دهد
در حال به خاک قدمی بفروشیم.

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات سعدی
گفتم که دگر چشم به دلبر نکنم


گفتم که دگر چشم به دلبر نکنم
صوفی شوم و گوش به منکر نکنم
دیدم که خلاف طبع موزون من است
توبت کردم که توبه دیگر نکنم

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات سعدی
آن درد ندارم که طبیبان دانند


آن درد ندارم که طبیبان دانند
دردیست محبت که حبیبان دانند
ما را غم روی آشنایی کشتست
این حال نباید که غریبان دانند

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

رباعیات سعدی
در خرقهٔ توبه آمدم روزی چند


در خرقهٔ توبه آمدم روزی چند
چشمم به دهان واعظ و گوش به پند
ناگاه بدیدم آن سهی سرو بلند
وز یاد برفتم سخن دانشمند

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

رباعیات سعدی
من خاک درش به دیده خواهم رفتن


من خاک درش به دیده خواهم رفتن
ای خصم بگوی هرچه خواهی گفتن
چون پای مگس که در عسل سخت شود
چندانکه برانی نتواند رفتن

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات سعدی
دریاب کزین جهان گذر خواهد بود


دریاب کزین جهان گذر خواهد بود
وین حال به صورتی دگر خواهد بود
گر خو همه خلق زیردستان تواند
دست ملک‌الموت زبر خواهد بود

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

رباعیات سعدی
آن گل که هنوز نو به دست آمده بود


آن گل که هنوز نو به دست آمده بود
نشکفته تمام باد قهرش بربود
بیچاره بسی امید در خاطر داشت
امید دراز و عمر کوتاه چه سود؟

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات سعدی
نه هر که ستم بر دگری بتواند


نه هر که ستم بر دگری بتواند
بیباک چنانکه می‌رود می‌راند
پیداست که امر و نهی تا کی ماند
ناچار زمانه داد خود بستاند

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

رباعیات سعدی
هر دولت و مکنت که قضا می‌بخشد


هر دولت و مکنت که قضا می‌بخشد
در وهم نیاید که چرا می‌بخشد
بخشنده نه از کیسهٔ ما می‌بخشد
ملک آن خداست تا کرا می‌بخشد

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

رباعیات سعدی
نادان همه جا با همه کس آمیزد


نادان همه جا با همه کس آمیزد
چون غرقه به هر چه دید دست آویزد
با مردم زشت نام همراه مباش
کز صحبت دیگدان سیاهی خیزد

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات سعدی
نه هر که زمانه کار او دربندد


نه هر که زمانه کار او دربندد
فریاد و جزع بر آسمان پیوندد
بسیار کسا که اندرونش چون رعد
می‌نالد و چون برق لبش می‌خندد

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات سعدی
تدبیر صواب از دل خوش باید جست


تدبیر صواب از دل خوش باید جست
سرمایهٔ عافیت کفافست نخست
شمشیر قوی نیاید از بازوی سست
یعنی ز دل شکسته تدبیر درست

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات سعدی
آیین برادری و شرط یاری


آیین برادری و شرط یاری
آن نیست که عیب من هنر پنداری
آنست که گر خلاف شایسته روم
از غایت دوستیم دشمن داری

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات سعدی
گر سنگ همه لعل بدخشان بودی


گر سنگ همه لعل بدخشان بودی
پس قیمت سنگ و لعل یکسان بودی
گر در همه چاهی آب حیوان بودی
دریافتنش بر همه آسان بودی

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

رباعیات سعدی
تنها ز همه خلق و نهان می‌گریم


تنها ز همه خلق و نهان می‌گریم
چشم از غم دل به آسمان می‌گریم
طفل از پی مرغ رفته چون گریه کند
بر عمر گذشته همچنان می‌گریم

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

رباعیات سعدی
تا دل ز مراعات جهان برکندم 


تا دل ز مراعات جهان برکندم
صد نعمت را به منتی نپسندم
هر چند که نو آمده‌ام از سر ذوق
بر کهنه جهان چون گل نو می‌خندم

مطلب مرتبط:

گلچین غزلیات زیبای سعدی

گلچین تک بیتی های زیبای سعدی

گلچین اشعار سعدی

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  گلچین اشعار سعدی

  گلچین اشعار سعدی

  آن کیست که دل نهاد و فارغ بنشست   
  پنداشت که مهلتی و تأخیری هست  
  گو میخ مزن که خیمه می‌باید کند   
  گو رخت منه که بار می‌باید بست سعدی

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  گل که هنوز نو به دست آمده بود   
  نشکفته تمام باد قهرش بربود  
  بیچاره بسی امید در خاطر داشت   
  امید دراز و عمر کوتاه چه سود؟ سعدی

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  چون ما و شما مقارب یکدگریم   
  به زان نبود که پرده‌ی هم ندریم  
  ای خواجه تو عیب من مگو تا من نیز   
  عیب تو نگویم که یک از یک بتریم سعدی

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  آیین برادری و شرط یاری   
  آن نیست که عیب من هنر پنداری  
  آنست که گر خلاف شایسته روم   
  از غایت دوستیم دشمن داری سعدی

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  روزی گفتی شبی کنم دلشادت   
  وز بند غمان خود کنم آزادت  
  دیدی که از آن روز چه شبها بگذشت   
  وز گفته‌ی خود هیچ نیامد یادت؟ سعدی

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد   
  دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست  
  به روزگار سلامت سلاح جنگ بساز  
  وگرنه سیل چو بگرفت،سد نشایدبستسعدی

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  نادان همه جا با همه کس آمیزد   
  چون غرقه به هر چه دید دست آویزد  
  با مردم زشت نام همراه مباش   
  کز صحبت دیگدان سیاهی خیزد سعدی

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  مردان همه عمر پاره بردوخته‌اند  
  قوتی به هزار حیله اندوخته‌اند  
  فردای قیامت به گناه ایشان را   
  شاید که نسوزند که خود سوخته‌اند سعدی

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  هر دولت و مکنت که قضا می‌بخشد   
  در وهم نیاید که چرا می‌بخشد  
  بخشنده نه از کیسه‌ی ما می‌بخشد   
  ملک آن خداست تا کرا می‌بخشد سعدی  

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  حاکم ظالم به سنان قلم   
  دزدی بی‌تیر و کمان می‌کند  
  گله ما را گله از گرگ نیست   
  این همه بیداد شبان می‌کند  
  آنکه زیان می‌رسد از وی به خلق   
  فهم ندارد که زیان می‌کند  
  چون نکند رخنه به دیوار باغ   
  دزد، که ناطور همان می‌کند  سعدی

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  گر خردمند از اوباش جفایی بیند  
  تا دل خویش نیازارد و درهم نشود  
  سنگ بی‌قیمت اگر کاسه‌ی زرین بشکست   
  قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود سعدی

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  با گل به مثل چو خار می‌باید بود  
   با دشمن، دوست‌وار می‌باید بود  
  خواهی که سخن ز پرده بیرون نرود   
  در پرده روزگار می‌باید بود سعدی

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  ای صاحب مال، فضل کن بر درویش  
  گر فضل خدای می‌شناسی بر خویش  
  نیکویی کن که مردم نیک‌اندیش   
  از دولت بختش همه نیک آید پیش سعدی

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  هرگز پر طاووس کسی گفت که زشتست؟   
  یا دیو کسی گفت که رضوان بهشتست؟  
  نیکی و بدی در گهر خلق سرشتست  
  از نامه نخوانند مگر آنچه نوشتست سعدی

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  دیو اگر صومعه داری کند اندر ملکوت  
  همچو ابلیس همان طینت ماضی دارد  
  ناکسست آنکه به دراعه و دستار کسست   
  دزد دزدست وگر جامه‌ی قاضی دارد سعدی

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  سخن گفته دگر باز نیاید به دهن   
  اول اندیشه کند مرد که عاقل باشد  
  تا زمانی دگر اندیشه نباید کردن   
  که چرا گفتم و اندیشه‌ی باطل باشد سعدی

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  چو رنج برنتوانی گرفتن از رنجور   
  قدم ز رفتن و پرسیدنش دریغ مدار  
  هزار شربت شیرین و میوه‌ی مشموم   
  چنان مفید نباشد که بوی صحبت یار سعدی

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  مگسی گفت عنکبوتی را   
  کاین چه ساقست و ساعد باریک  
  گفت اگر در کمند من افتی  
  پیش چشمت جهان کنم تاریک  سعدی

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  چو می‌دانستی افتادن به ناچار   
  نبایستی چنین بالا نشستن  
  به پای خویش رفتن به نبودی   
  کز اسب افتادن و گردن شکستن؟ سعدی

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  ای طفل که دفع مگس از خود نتوانی   
  هر چند که بالغ شدی آخر تو آنی  
  شکرانه‌ی زور آوری روز جوانی   
  آنست که قدر پدر پیر بدانی سعدی

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  گدایان بینی اندر روز محشر   
  به تخت ملک بر چون پادشاهان  
  چنان نورانی از فر عبادت   
  که گویی آفتابانند و ماهان  
  تو خود چون از خجالت سر برآری   
  که بر دوشت بود بار گناهان  
  اگر دانی که بد کردی و بد رفت  
  بیا پیش از عقوبت عذرخواهان سعدی

 • ۰ پسندیدم
 • ۱ نظر

  ابزار وبمستر

  ابزار وبمستر

  ابزار وبمستر

  ابزار وبمستر