گنجینه ی بهترین شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه

شعر عارفانه،شعر کوتاه عاشقانه،شعر نو کوتاه احساسی،شعر نو کوتاه فلسفی،شعر کوتاه عاشقانه جدید،شعر کوتاه دلتنگی،شعرهای عاشقانه زیبا،شعر کوتاه زیبا

۳۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «گنجینه ی بهترین شعرها» ثبت شده است

رباعیات زیبای خلیل‌ الله خلیلی

رباعیات خلیل‌الله خلیلی

رباعیات زیبای خلیل‌ الله خلیلی

دی شاخ شکوفه در چمن می خندید
بر سنبل و نسرین و سمن می خندید
از دور سپیده ی سحر را دیدم
بر روز خود و به شام من می خندید

رباعیات خلیل‌الله خلیلی
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
در گلشن زندگی به جز خار نبود
جز درد و غم و محنت و آزار نبود
امید نکرد گل که یاس آمد بار
سرتاسر زندگی جز این کار نبود

رباعیات خلیل‌الله خلیلی
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
پیران که چنین مقام و حرمت دارند
زان نیست که یک دو دم قدامت دارند
این حرمت از آن است که آنها دو نفس
در رفتن از این خرابه سبقت دارند

رباعیات خلیل‌الله خلیلی
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
گر علت مرگ را دوا می کردند
گر چاره ی این نوع دو پا می کردند
می دیدی کاین جماعت تیره نهاد
بر روی زمین چه فتنه ها می کردند

رباعیات خلیل‌الله خلیلی
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
یارب به کسانی که جگر سوخته اند
یک عمر متاع درد اندوخته اند
خاکم به هوای آن جوانمردان کن
کز هر چه بجز تو دیده بردوخته اند

رباعیات خلیل‌الله خلیلی
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
شهرت طلبی چند به هم ساخته اند
چون گرگ گرسنه در جهان تاخته اند
کردند به زیر پا هزاران سر و دست
تا گردن شوم خود بر افراخته اند

رباعیات خلیل‌الله خلیلی
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
آن نیمه ی نان که بینوایی یابد
وان جامه که کودک گدایی یابد
چون لذت فتحی ست که اقلیمی را
لشکر شکنی جهانگشایی یابد

رباعیات خلیل‌الله خلیلی
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
از بس خوش و مست و دلربا می آیی
چون باد بهار جانفزا می آیی
دل خانه ی عشق توست آبادش دار
چون خانه خراب شد کجا می آیی

رباعیات خلیل‌الله خلیلی
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
افسوس که زندگی دمی بود و غمی
قلبی و شکنجه ای و چشمی و نمی
یا جور ستمگری کشیدن هر روز
یا خود به ستمکشی رساندن ستمی

رباعیات خلیل‌الله خلیلی
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
بیا ساقی بده آن جام گلرنگ
که زد بر شیشه ی من آسمان سنگ
به صد صحرا نمی گنجد غم دل
چه سان گنجایش در سینه ی تنگ

رباعیات خلیل‌الله خلیلی
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
اگر دانی زبان اختران را
شبانه بشنوی راز جهان را
سکوت شب به صد آهنگ خواند
به گوشت قصه های آسمان را


رباعیات خلیل‌الله خلیلی
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
هر صبح که کردیم به غم شام گذشت
هر جور که دیدیم ز ایام گذشت
آلام اگر دست ز ما باز نداشت
ما پیر شدیم و درک آلام گذشت


رباعیات خلیل‌الله خلیلی
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
بی دولت عشق زندگانی نفسی ست
هنگامه ی عشرت جوانی هوسی ست
بی باد بهار جای گل در گلشن
یا دسته ی خار خشک یا مشت خسی ست


رباعیات خلیل‌الله خلیلی
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

ای مشت گل این غرور بیجای تو چیست؟
یک بار به خود نگر که معنای تو چیست؟
یک جعبه ی استخوان، دو پیمانه ی خون
پنهان تو چیست؟ آشکارای تو چیست؟


رباعیات خلیل‌الله خلیلی
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
ای غره به اینکه دهر فرمانبر توست
وین ماه و ستاره و فلک چاکر توست
ترسم که ترا چاکر خویش پندارند
آن مورچگان که رزقشان پیکر توست

رباعیات خلیل‌الله خلیلی
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
کشتند بشر را که سیاست این است
کردند جهان تبه که حکمت این است
در کسوت خیرخواهی نوع بشر
زادند چه فتنه ها، مهارت این است

رباعیات خلیل‌الله خلیلی
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
از مرگ نترسم که مددکار من است
در روز پسین مونس و غمخوار من است
اجداد مرا برده به سر منزل خاک
این مرکب خوشخرام رهوار من است

رباعیات خلیل‌الله خلیلی
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
تا بر لب من آه شرر باری هست
بر ساز شکسته ی دلم تاری هست
درهای امید را اگر بربستند
تا مرگ بود رخنه ی دیواری هست

مطلب مرتبط:

گلچین اشعار خلیل الله خلیلی

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  رباعیات زیبا و دلنشین ملک‌ الشعرای بهار

  رباعیات ملک‌ الشعرای بهار بخش 2

  رباعیات زیبا و دلنشین ملک‌ الشعرای بهار

  ای برده گل رازقی از روی تو رشک
  در دیدهٔ مه ز دود سیگار تو اشک
  گفتم که چو لاله داغدار است دلم
  گفتی که دهم کام دلت یعنی کشک

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  ای میر اجل گر دهدم مهل اجل
  خواهم کرد این‌مشکل لاینحل حل
  گرخوش‌عمل‌،‌ار بدعمل از ری رفتم
  ای مهتر ری حی علی خیر عمل

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  شهریست پر از همهمه و قالاقیل
  بهتان و دروغ و غیبت و فحش سبیل
  خستیم از این همهمه ای گوش امان
  مُردیم ازین زندگی ای مرگ دخیل

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  ای شمع شبستان من‌، ای مام گرام
  رفتی و سیه شد به من از غم ایام
  بر قبر تو اوفتادم ای گمشده مام
  چون فانوسی که شمع آن گشته تمام

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  در زلف تو آشوب زمن می‌بینم
  بیگانه نبیند آنچه من می‌بینم
  او پیچ و خم و تاب و گره می‌نگرد
  من بخت سیاه خوبشتن می‌بینم

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  چون شمع بسی رشتهٔ جان سوخته‌ایم
  آتش به دل سوخته افروخته‌ایم
  صد دامن از اشگ دیده اندوخته‌ایم
  یک سوز ز پروانه نیاموخته‌ایم

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  دیشب من و پروانه سخن می‌گفتیم
  گاه از گل و گه ز شمع‌، می‌آشفتیم
  شد صبح نه پروانه به جا ماند و نه من
  گل نیز پر افشاند که ما هم رفتیم

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  ما بادهٔ عزت و جلالت نوشیم
  در راه شرف از دل و از جان کوشیم
  گر در صف رزم جامه از خون پوشیم
  آزادی را به بندگی نفروشیم

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  ما درس صداقت و صفا می‌خوانیم
  آیین محبت و وفا می‌دانیم
  زبن بی‌هنران سفله ای دل مخروش
  کانها همه می‌روند و ما می‌مانیم

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  برخیز که خود را ز غم آزاده کنیم
  تا کی طلب روزی ننهاده کنیم
  آخر که گل ما به سبو خواهد رفت
  کن فکر سبویی که پر از باده کنیم

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  گر مدحی از ابنای بشر می گوبم
  نه چون دگران به طمع زر می‌گویم
  آنان پی جلب نفع کوبند مدیح
  من مدح پی دفع ضرر می گویم

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  تن چیست‌؟ مرکبی ز چندین معدن
  پرگشته ز میراث نیاکان کهن
  محکوم محیط و انقلابات زمن
  تن گر گنهی کند چه بحثی است به من‌؟

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  رفتم بر توپ تا بکوبم دشمن
  فریاد برآورد که ای وای به من
  دست دگری و خانمان دگری
  من مظلمهٔ که می‌برم برگردن‌؟‌!

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  عمری بسپردیم به کام دگران
  ما در تشویش و قوم در خواب گران
  القصه وطن را به دو چشم نگران
  رفتیم و سپردیم به هنگامه‌گران

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  چشم فلک است بر ستمگر نگران
  بیدار شود ظالم ازین خواب گران
  ازکار نمانده این جهان گذران
  بر ما بگذشت و بگذرد بر دگران

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  یک روی چو آیینه مبادا انسان
  کاخر شکند ز جلوهٔ روی خسان
  مانندهٔ تیغ شو همه روی و زبان
  تا بگذری از میان مردم آسان

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  بر درگه خود پلنگ دربان کردن
  بر گلهٔ خویش گرگ چوپان کردن
  سگ در بغل و مار به دامان کردن
  بهتر که جوی به سفله احسان کردن

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  قلبم به حدیثی که شنیدی مشکن
  عهدم به خطایی که ندیدی مشکن
  تیغی که بدو فتح نمودی مفروش
  جامی که بدو باده کشیدی مشکن

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  ای خواجه به خط بد دلی سیر مکن
  خوبی را بی‌برکت و بی‌خیر مکن
  کاری که‌پس‌از سه سال هم‌عهدی و صدق
  با من کردی بس است با غیر مکن

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  سردار به شه گفت سپاهی از من
  امضای اوامر و نواهی از من
  عزل‌از من و نصب از من و دربار ازتو
  تخت ازتو و تاج از تو و شاهی از من

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  آمادهٔ جنگ باش کاین چرخ حرون
  با نرم‌دلی با تو نگردد مقرون
  جز با جنگ آماده نمی‌گردد صلح
  جزبا خون پاکیزه نمی گردد خون

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  سرتیپ‌، شدم ذلیل در جنگ پشه
  بیمارم و زار و مانده در چنگ پشه
  از زحمت روزگشته‌ام قد مگس
  وز خستگی شب شده‌ام رنگ پشه

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  ای خواجهٔ راد و مشفق دیرینه
  دوری شاید ولی به این دیری نه
  ساعت مشمر فال بدو نیک مگیر
  مگذار که تقویم شود پارینه

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  زان نرگس نیم مست مستم کردی
  زان قامت افراشته پستم کردی
  گویندکه بت همی شکست ابراهیم
  ای ابراهیم بت‌پرستم کردی

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  ای کاش دلم به دوست مفتون نشدی
  چون‌ مفتون‌ شد ز هجر مجنون نشدی
  چون‌مجنون‌شد ز رنج پرخون نشدی
  چون‌ پر خون شد ز دیده‌ بیرون نشدی

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  ای ایرانی خفتی و بگذشت بسی
  برخیز و به کار خویش بنگر نفسی
  ور کشته‌ شوی جز این مبادت هوسی
  کاین خانه از آن توست نی زان کسی

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  ای مادر اگر دسترسی داشتمی
  سنگ سیه ازگور تو برداشتمی
  خود را گل و خاک تیره پنداشتمی
  تنهات به زبر خاک نگذاشتمی

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  ای روح روان که فارغ از این بدنی
  جویای عزیزکردهٔ خویشتنی
  ای خفته به خاک‌، من تو هستم تو منی
  من فرزندم تو مادر ممتحنی

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  تا بشکافد به هم دل نالانی
  تا خون بارد ز دیدهٔ گریانی
  هرجاکه‌ دمد ستاکی اندر لب جوی
  دست بشرش بسر نهد پیکانی

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  از پیش و پس حیات بر خیره مپوی
  دم را بنگر ز آمده و رفته مگوی
  آن را که گذشته است بیهوده میاب
  وآن را که نیامده است بیهوده مجوی

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  آن کس که رموز غیب داند، نه تویی
  وان کو خط نابوده بخواند، نه تویی
  اندیشهٔ عاقبت مکن کز پس مرگ
  چیزی هم اگر از تو بماند، نه تویی

  مطلب مرتبط:

  رباعیات زیبای ملک‌ الشعرای بهار بخش 1

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  رباعیات زیبا و دلنشین اوحدی مراغه ای

  رباعیات اوحدی

  رباعیات اوحدی

  چون یاد کنم طبع طربناک ترا
  و آن صورت خوب و سیرت پاک ترا
  خواهم که: گذر بر سر خاک تو کنم
  در ساعت و بر سر کنم آن خاک ترا

  رباعیات اوحدی
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  با یار ز نیک و بد نمی‌باید گفت
  هر شب بیتی دو صد نمی‌باید گفت
  او عاشق و من عاشق و این مشکلتر
  کم قصهٔ او و خود نمی‌باید گفت

  رباعیات اوحدی
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  بر سبزه نشست می‌پرستان چه خوشست!
  بر گل نفس هزاردستان چه خوشست!
  ای گشته به اسم هوشیاری مغرور
  تو کی دانی که عیش مستان چه خوشست؟


  رباعیات اوحدی
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  حسنی که تو، ای نگار، داری بردست
  آن نقش چرا همی نگاری بردست؟
  ساعد به سر آستین همی پوش، از آنک
  تو میگیری سیاه کاری بردست


  رباعیات اوحدی
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  ای بوده مرا ز جسم و جان هیچ به دست
  نابوده زبود این و آن هیچ به دست
  از من طلب هیچ نمیباید کرد
  زیرا که ندارم به جهان هیچ به دست


  رباعیات اوحدی
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  غافل مشو، ای دل، که نیازم با تست
  پوشیده هزارگونه رازم با تست
  حرمان شبی دراز و جایی خالی
  زانم که حکایت درازم با تست


  رباعیات اوحدی
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  ای دوست، کنون که بوی گل حامی ماست
  زاهد بودن موجب بدنامی ماست
  فصل گل و باغ تازه و صحرا خوش
  بی‌بادهٔ خام بودن از خامی ماست


  رباعیات اوحدی
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  کی دست رسد بدان بلندی که تراست؟
  یا فکر به آبی چونی و چندی که تراست؟
  خود راز من سبک بهایی چه بود؟
  در جنب چنان گران پسندی که تراست؟


  رباعیات اوحدی
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  دلدار مرا در غم و اندوه بکاست
  یک روز برم به مهر ننشست و نخاست
  گفتنم: مگر این عیب ز دل سختی اوست؟
  چون میبینم جمله ز بدبختی ماست

  رباعیات اوحدی
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  شمع از سر خود گذشت و آزاد بسوخت
  بر آتش غم خنده‌زنان شاد بسوخت
  من بندهٔ شمعم، که ز بهر دل خلق
  ببرید ز شیرین و چو فرهاد بسوخت

  رباعیات اوحدی
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  پیمانه بده، که مرد پیمانه منم
  در دام زمانه مرغ این دانه منم
  زان باده که عقل میبرد جامی ده
  گو: خلق بدانند که: دیوانه منم

  رباعیات اوحدی
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  گفتم که: مکش مرا به غم، گفت: به چشم
  زین بیش مکن جور و ستم، گفت: به چشم
  گفتم که: مگوی راز من با چشمت
  کو کرد مرا چنین دژم، گفت: به چشم


  رباعیات اوحدی
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  کم کن ز غمش فغان و مستی، ای دل
  وین بار بیفگن که شکستی، ای دل
  آخر نه خدای تست؟ چندین او را
  نادیده چرا همی پرستی؟ ای دل

  رباعیات اوحدی
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  من خاک درم، تو آفتابی، ای دل
  نشگفت که بر سرم بتابی، ای دل
  من گم شدم از خود که ترا یافته‌ام
  دریاب، که مثل من نیایی، ای دل

  رباعیات اوحدی
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  از نوش جهان نصیب من نیش آمد
  تیر اجلم بر جگر ریش آمد
  کوته سفری گزیده بودم، لیکن
  ز آنجا سفری دراز در پیش آمد

  رباعیات اوحدی
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  گل بار دگر لاف صفا خواهد زد
  در عهد رخت دم از وفا خواهد زد
  رویت سر برگ گل ندارد، لیکن
  زلف تو بنفشه را قفا خواهد زد

  رباعیات اوحدی
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  هر کس که ز کبر و عجب باری دارد
  از عالم معرفت کناری دارد
  و آن کو به قبول خلق خرسند شود
  مشنو تو که: با خدای کاری دارد

  رباعیات اوحدی
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  شطرنج تو ما را به شط رنج سپرد
  لجلاج لجاج با تو نتواند برد
  اسبی که تو از رقعه ربودی و فشرد
  از دست تو بیرون نکنندش بدو کرد

  رباعیات اوحدی
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  شمع از دل سوزنده خبر خواهد داد
  وین آتش اندرون به در خواهد داد
  زین سان که زبان دراز کردست امشب
  می‌بینم سر به باد بر خواهد داد

  رباعیات اوحدی
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  گفتم که: لبت، گفت: شکر می‌گویی
  گفتم که: رخت، گفت: قمر می‌گویی
  گفتم که: شنیدم که دهانی داری
  گفتا که: ز دیده گو، اگر می‌گویی


  رباعیات اوحدی
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  تا کی به غم، ای دل، خوی حسرت ریزی؟
  زو جان نبری گر ز غمش نگریزی
  خصمان تو بی‌مرند،در معرضشان
  آخر به مراغه‌ای چه گرد انگیزی؟


  رباعیات اوحدی
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  ما را به سرای وصل خویش آری تو
  بر ما ز لب لعل شکر باری تو
  پس پرده ز روی خویش برداری تو
  عاشق نشویم، پس چه پنداری تو؟

  رباعیات اوحدی

  مطلب مرتبط:

  گلچین اشعار زیبای اوحدی مراغه ای

   گلچین غزلیات زیبای اوحدی

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

   

  ( روی اسم شاعران کلیک کنید )

   الف: ابوسعید ابوالخیر - احمد شاملو  - احمدرضا احمدی  - اکبر اکسیر  - امیرخسرودهلوی - انوری  -  

          اوحدی مراغه ای - ایرج جنتی عطائی 

   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • ۱ پسندیدم
 • ۰ نظر

  رباعیات زیبا و دلنشین رهی معیری

  رباعیات زیبا و دلنشین رهی معیری

  رباعیات زیبا و دلنشین رهی معیری

  تمنای عاشق
  آن را که جفا جوست نمی باید خواست
  سنگین دل و بد خوست نمی باید خواست
  مارا ز تو غیر از توتمنایی نیست
  از دوست به جز دوست نمی باید خواست

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  بی خبری

  مستان خرابات ز خود بی خبرند
  جمعند و ز بوی گل پراکنده ترند
  ای زاهد خودپرست باما منشین
  مستان دگرند و خودپرستان دگرند

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  آشیان سوز

  ای جلوهٔ برق آشیان سوز تو را
  ای روشنی شمع شب‌افروز تو را
  زآن روز که دیدمت شبی خوابم نیست
  ای کاش ندیده بودم آن روز تو را

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  آیینه صبح

  داریم دلی صاف تراز سینه صبح
  در پاکی و روشنی چو آیینه صبح
  پیکار حسود با من امروزی نیست
  خفاش بود دشمن دیرینه صبح

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  نوشین لب

  گلبرگ به نرمی چو بر و دوش تو نیست
  مهتاب به جلوه چون بنا گوش تو نیست
  پیمانه به تاثیر لب نوش تو نیست
  آتشکده را گرمی آغوش تو نیست

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  افسونگر

  یا عافیت از چشم فسونسازم ده
  یا آن که زبان شکوه پردازم ده
  یا درد و غمی که داده‌ای بازش گیر
  یا جان و دلی که برده‌ای بازم ده

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  لعل ناب

  خم گشت به لعلگون شراب آبستن
  پیمانه بآتشین گلاب آبستن
  ابری است صراحی که بود گوهربار
  ماهی است قدح بآفتاب آبستن

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  دیار شب

  جانم به فغان چو مرغ شب می آید
  وز داغ تو با ناله به لب می آید
  آه دل ما از آن غبار آلود است
  کاین قافله ازدیار شب می آید

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  خانه به دوش

  چون ماه نو از حلقه به گوشان توایم
  چون رود خروشنده خروشان تو ایم
  چون ابر بهاریم پراکنده تو
  چون زلف تو از خانه به دوشان تو ایم

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  ناله بی اثر

  ای ناله چه شد در دل او تاثیرت
  کامشب نبود یک سر مو تاثیرت
  با غیر گذشت و سوخت جانم از رشک
  ای آه دل شکسته کو تاثیرت؟

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  شباهنگ

  از آتش دل شمع طرب را مانم
  وز شعله آه سوز تب را مانم
  دور ازلب خندان تو ای صبح امید
  از ناله زار مرغ شب را مانم

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  مردم چشم

  بی روی تو گشت لاله گون مردم چشم
  بنشست ز دوریت به خون مردم چشم
  افتادی اگر ز چشم مردم چون اشک
  در چشم منی عزیز چون مردم چشم

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  شباهنگ

  از آتش دل شمع طرب را مانم
  وز شعله آه سوز تب را مانم
  دور ازلب خندان تو ای صبح امید
  از ناله زار مرغ شب را مانم

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  جدایی

  ای بی خبر از محنت روز افزونم
  دانم که ندانی از جدایی چونم
  باز آی که سرگشته تر ازفرهادم
  دریاب که دیوانه تراز مجنونم

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  اندوه مادر

  آسودگی از محن ندارد مادر
  آسایش جان و تن ندارد مادر
  دارد غم و اندوه جگر گوشه خویش
  ورنه غم خویشتن ندارد مادر

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  سوختگان

  هر لاله آتشین دل سوخته ای است
  هر شعله برق جان افروخته ای است
  نرگس که ز بار غم سرافکنده به زیر
  بیننده چشم از جهان دوخته ای است

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  مسعود

  مسعود که یافت عز و جاه از لاهور
  تابید چو نور صبحگاه از لاهور
  سالار سخنوران بتازی و دری است
  خواه از همدان باشد و خواه از لاهور

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  آرزو

  کاش امشبم آن شمع طرب می‌آمد
  وین روز مفارقت به شب می‌آمد
  آن لب که چو جان ماست دور از لب ماست
  ای کاش که جان ما به لب می‌آمد

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  در ماتم صبحی

  دردا که بهار عیش ما آخر شد
  دوران گل از باد فنا آخر شد
  شب طی شد و رفت صبحی از محفل ما
  افسانه افسانه سرا آخر شد

  مطلب مرتبط:

  گلچین اشعار رهی معیری

  گلچین غزلیات زیبای رهی معیری

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  ابزار وبمستر

  ابزار وبمستر

  ابزار وبمستر

  ابزار وبمستر