گنجینه ی بهترین شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه

شعر عارفانه،شعر کوتاه عاشقانه،شعر نو کوتاه احساسی،شعر نو کوتاه فلسفی،شعر کوتاه عاشقانه جدید،شعر کوتاه دلتنگی،شعرهای عاشقانه زیبا،شعر کوتاه زیبا

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اشعار ملک‌ الشعرای بهار» ثبت شده است

رباعیات زیبا و دلنشین ملک‌ الشعرای بهار

رباعیات ملک‌ الشعرای بهار بخش 2

رباعیات زیبا و دلنشین ملک‌ الشعرای بهار

ای برده گل رازقی از روی تو رشک
در دیدهٔ مه ز دود سیگار تو اشک
گفتم که چو لاله داغدار است دلم
گفتی که دهم کام دلت یعنی کشک

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

ای میر اجل گر دهدم مهل اجل
خواهم کرد این‌مشکل لاینحل حل
گرخوش‌عمل‌،‌ار بدعمل از ری رفتم
ای مهتر ری حی علی خیر عمل

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

شهریست پر از همهمه و قالاقیل
بهتان و دروغ و غیبت و فحش سبیل
خستیم از این همهمه ای گوش امان
مُردیم ازین زندگی ای مرگ دخیل

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
ای شمع شبستان من‌، ای مام گرام
رفتی و سیه شد به من از غم ایام
بر قبر تو اوفتادم ای گمشده مام
چون فانوسی که شمع آن گشته تمام

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
در زلف تو آشوب زمن می‌بینم
بیگانه نبیند آنچه من می‌بینم
او پیچ و خم و تاب و گره می‌نگرد
من بخت سیاه خوبشتن می‌بینم

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
چون شمع بسی رشتهٔ جان سوخته‌ایم
آتش به دل سوخته افروخته‌ایم
صد دامن از اشگ دیده اندوخته‌ایم
یک سوز ز پروانه نیاموخته‌ایم

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
دیشب من و پروانه سخن می‌گفتیم
گاه از گل و گه ز شمع‌، می‌آشفتیم
شد صبح نه پروانه به جا ماند و نه من
گل نیز پر افشاند که ما هم رفتیم

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

ما بادهٔ عزت و جلالت نوشیم
در راه شرف از دل و از جان کوشیم
گر در صف رزم جامه از خون پوشیم
آزادی را به بندگی نفروشیم

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

ما درس صداقت و صفا می‌خوانیم
آیین محبت و وفا می‌دانیم
زبن بی‌هنران سفله ای دل مخروش
کانها همه می‌روند و ما می‌مانیم

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

برخیز که خود را ز غم آزاده کنیم
تا کی طلب روزی ننهاده کنیم
آخر که گل ما به سبو خواهد رفت
کن فکر سبویی که پر از باده کنیم

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
گر مدحی از ابنای بشر می گوبم
نه چون دگران به طمع زر می‌گویم
آنان پی جلب نفع کوبند مدیح
من مدح پی دفع ضرر می گویم

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
تن چیست‌؟ مرکبی ز چندین معدن
پرگشته ز میراث نیاکان کهن
محکوم محیط و انقلابات زمن
تن گر گنهی کند چه بحثی است به من‌؟

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

رفتم بر توپ تا بکوبم دشمن
فریاد برآورد که ای وای به من
دست دگری و خانمان دگری
من مظلمهٔ که می‌برم برگردن‌؟‌!

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

عمری بسپردیم به کام دگران
ما در تشویش و قوم در خواب گران
القصه وطن را به دو چشم نگران
رفتیم و سپردیم به هنگامه‌گران

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
چشم فلک است بر ستمگر نگران
بیدار شود ظالم ازین خواب گران
ازکار نمانده این جهان گذران
بر ما بگذشت و بگذرد بر دگران

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
یک روی چو آیینه مبادا انسان
کاخر شکند ز جلوهٔ روی خسان
مانندهٔ تیغ شو همه روی و زبان
تا بگذری از میان مردم آسان

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
بر درگه خود پلنگ دربان کردن
بر گلهٔ خویش گرگ چوپان کردن
سگ در بغل و مار به دامان کردن
بهتر که جوی به سفله احسان کردن

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

قلبم به حدیثی که شنیدی مشکن
عهدم به خطایی که ندیدی مشکن
تیغی که بدو فتح نمودی مفروش
جامی که بدو باده کشیدی مشکن

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

ای خواجه به خط بد دلی سیر مکن
خوبی را بی‌برکت و بی‌خیر مکن
کاری که‌پس‌از سه سال هم‌عهدی و صدق
با من کردی بس است با غیر مکن

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

سردار به شه گفت سپاهی از من
امضای اوامر و نواهی از من
عزل‌از من و نصب از من و دربار ازتو
تخت ازتو و تاج از تو و شاهی از من

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

آمادهٔ جنگ باش کاین چرخ حرون
با نرم‌دلی با تو نگردد مقرون
جز با جنگ آماده نمی‌گردد صلح
جزبا خون پاکیزه نمی گردد خون

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
سرتیپ‌، شدم ذلیل در جنگ پشه
بیمارم و زار و مانده در چنگ پشه
از زحمت روزگشته‌ام قد مگس
وز خستگی شب شده‌ام رنگ پشه

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

ای خواجهٔ راد و مشفق دیرینه
دوری شاید ولی به این دیری نه
ساعت مشمر فال بدو نیک مگیر
مگذار که تقویم شود پارینه

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
زان نرگس نیم مست مستم کردی
زان قامت افراشته پستم کردی
گویندکه بت همی شکست ابراهیم
ای ابراهیم بت‌پرستم کردی

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
ای کاش دلم به دوست مفتون نشدی
چون‌ مفتون‌ شد ز هجر مجنون نشدی
چون‌مجنون‌شد ز رنج پرخون نشدی
چون‌ پر خون شد ز دیده‌ بیرون نشدی

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
ای ایرانی خفتی و بگذشت بسی
برخیز و به کار خویش بنگر نفسی
ور کشته‌ شوی جز این مبادت هوسی
کاین خانه از آن توست نی زان کسی

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

ای مادر اگر دسترسی داشتمی
سنگ سیه ازگور تو برداشتمی
خود را گل و خاک تیره پنداشتمی
تنهات به زبر خاک نگذاشتمی

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

ای روح روان که فارغ از این بدنی
جویای عزیزکردهٔ خویشتنی
ای خفته به خاک‌، من تو هستم تو منی
من فرزندم تو مادر ممتحنی

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
تا بشکافد به هم دل نالانی
تا خون بارد ز دیدهٔ گریانی
هرجاکه‌ دمد ستاکی اندر لب جوی
دست بشرش بسر نهد پیکانی

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

از پیش و پس حیات بر خیره مپوی
دم را بنگر ز آمده و رفته مگوی
آن را که گذشته است بیهوده میاب
وآن را که نیامده است بیهوده مجوی

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
آن کس که رموز غیب داند، نه تویی
وان کو خط نابوده بخواند، نه تویی
اندیشهٔ عاقبت مکن کز پس مرگ
چیزی هم اگر از تو بماند، نه تویی

مطلب مرتبط:

رباعیات زیبای ملک‌ الشعرای بهار بخش 1

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  رباعیات زیبای ملک‌ الشعرای بهار

  رباعیات ملک‌الشعرای بهار بخش 1

  رباعیات ملک‌الشعرای بهار

  اقسام سخن چهار باشد همه جا
  فخر است ‌و مدیح‌ است ‌و نسیب ‌است و هجا
  از فخر و نسیب و مدح من بردی سود
  وقت است که از هجا نشانمت بجا

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  از خصم کشیدن به وفا مور و جفا
  برهان نزاکت است و دستور صفا
  در کشور ما اصل نزاکت این است
  واوبلا وامصیبتا وا اسفا

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  آزادی ماست اصل آبادی ما
  این است نتیجهٔ خدادادی ما
  آزاد بزی ولی نگر تا نشود
  آزادی تو رهزن آزادی ما

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  مخلوق جهان به گرگ مانند درست
  با قادر عاجزند و بر عاجز چست
  سستند به گیرودار چون باشی سخت
  سختند به کارزار چون باشی سست

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  از دامن کوه لاله ناگه برجست
  گلگون‌رخی و تیشهٔ سبزی در دست
  با فرق سر دریده گویی فرهاد
  از خاک برون آمد و بر سنگ نشست

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  بر دامن دشت بنگر آن نرگس مست
  چشمی به ره و سبزه‌عصایی در دست
  گویی مجنون به انتظار لیلی
  ازگور برون آمد و بر سبزه نشست

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  ستار غیور ارجمندیت بجاست
  قانون‌طلبی و حق‌پسندیت بجاست
  از صدمت پا منال و کوتاهی گام
  خوشبخت نشین که سربلندیت بجاست

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  پرهیز از خودکه جای پرهیز اینجاست
  وزکس مطلب چیز که هر چیز اینجاست
  تا چند پی راز خدا می گردی
  راز دل خود جوکه‌خدا نیز اینجاست

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  تا بُخل و حسادت به‌ جهان راهبر است
  آزاده ذلیل و راستگو در خطر است
  خون تو مدرسا هدر گشت بلی
  خونی که شبی گذشت بر وی هدر است

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  هان ای وکلا فضل خدا یار شماست
  آسایش ما به حس بیدار شماست
  در کار بکوشید خدا را کامروز
  چشم‌ودل‌وگوش‌خلق‌درکارشماست

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  امروز نه کس ‌ز عشق آگه چو من است
  کز شکّر عشقم‌ همه‌ شیرین ‌سخن‌ است
  در هر مژهٔ من به ره خسرو عشق
  نیروی هزار تیشهٔ کوهکن است

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  آیین جهان طبل جفا کوفتن است
  خایسک بلا بر سر ما کوفتن است
  این کشتن و این کشته شدن مردان راست
  کانجا که زنست رقص و پا کوفتن است

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  من برگ گلم باغ شبستان من است
  وآن‌بلبل خوش‌لهجه غزلخوان من‌است
  نوباوهٔ شب که شبنمش می‌خوانند
  هر صبح به نیم‌بوسه مهمان من است

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  خوش باش که گیتی نه برای من و تست
  وین کار برون ز ماجرای من و تست
  در خلقت عالم نبود مقصودی
  قصدی هم اگر بود ورای من و تست

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  ادوارد براون فاضل ایران‌دوست
  کش فکر نکو قول نکو فعل نکوست
  از مردم انگلیس بر مردم پارس
  گر مرحمتی بود همین تنها اوست

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  ارباب که صنعت وجاهت فن اوست
  خون فقرا تمام بر گردن اوست
  طاوس بهشت است به صورت لیکن
  ابلیس نهفته زیر پیراهن اوست

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  برخاست خروس صبح برخیز ای دوست
  ز انگور بگیر خون و ده در رگ و پوست
  عشق من و تو قصهٔ مشت است و درفش
  جور تو و دل صحبت سنگ است و سبوست

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  در ماتمت ای‌ملک‌، مُلک خون بگریست
  وز سوز تو در افق فلک خون بگریست
  تا خاک‌نشین شدی تو ای گنج کمال
  زین‌غصه سماک‌بر سمک خون بگریست

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  این قلب که محزون‌تر از او پیدا نیست
  وین چشم که پرخون‌تر از او پیدا نیست
  دانی ز چه آن شکسته وین خونین است
  زان حسن که افزون‌تر از او پیدا نیست

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  افسوس که صاحب نفسی پیدا نیست
  فریاد، که فریادرسی پیدا نیست
  بس لابه نمودیم و کس آواز نداد
  پیداست که در خانه کسی پیدا نیست

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  چون خطه طوس را پس پشت بهشت
  در خطهٔ بجنورد دل این بیت نوشت
  پیداست که حالتش چه خواهد بودن
  بیچاره که از جهنم آید به بهشت

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  تا حجهٔ دین محمد از خاک برفت
  از خاک خروش ما بر افلاک برفت
  تایخ وفاتش این چنین است که: وی
  پاک آمد وپاک زیست هم پاک برفت

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  چون آینه نورخیز گشتی‌، احنست
  چون اره به خلق تیز گشتی احسنت
  در کفش ادیبان جهان کردی پای
  غوره نشده مویز گشتی‌، احسنت

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  زین مردم دل‌سیاه‌، رخ دارم زرد
  بیدردی خلق دردم افزود به‌درد
  جز خوردن‌خون‌دگرچه‌می‌شاید کرد
  خون‌باید خورد و باز خون‌باید خورد

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  امشب ز فراق دوست خوابم نبرد
  هم دل به سوی شمع و کتابم نبرد
  از بس که دو دیده آب حسرت بارد
  بیدار نشسته‌ام که آبم نبرد

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  چشمت به سیه‌بختی من ایماکرد
  زلف تو به قتلم آستین بالا کرد
  بنوشت خطت به خون من لایحه‌ای
  خال سیهت لایحه را امضا کرد

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  ای خواجه وثوق گاه غرق تو رسد
  هنگام خمود رعد و برق‌ تو رسد
  جامی که شکسته‌ای به پای تو خلد
  تیغی که فکنده‌ای به فرق تو رسد

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  ماه رمضان و روزه جانا طی شد
  ایام دف و چنگ و رباب و نی شد
  آید رمضان باز و همی خواهد رفت

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  وین عمر ندانیم کی آمد کی شد

  خشخاش و عسل بهم برآمیخته‌اند
  جزوی ز گلاب اندرو ریخته‌اند
  پس در ورق زرد گلشن بیخته‌اند
  وانگاه به شاخ سروش آویخته‌اند

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  گر زیر فلک فکر من آزاد نبود
  در حنجره‌ام این‌همه فریاد نبود
  مسعود گر اندیشهٔ آزاد نداشت
  از قلعهٔ نای خلق را یاد نبود

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  ای مرکزیان گر گل و ریحان خواهید
  ور بلبل سرمست غزلخوان خواهید
  یا مرکز ملک را به بجنورد کشید
  یا آنکه بهار را به تهران خواهید

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  شد نیمی عمر در خرافات هدر
  وندر حیرت گذشت یک نیم دگر
  و امروز به چنگ لاالهیم اندر
  ز الله مگر به مرگ یابیم خبر

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  گر مانده و ناتوان و گر خسته و زار
  ما وز طلبش دست کشیدن‌، زنهار
  افتان خیزان رسیم تا منزل دوست
  پرسان پرسان روبم تا خیمهٔ یار

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  ای بسته چو فندق به سرانگشت‌، نگار
  رویت چو چراغ و طرّه‌ات چون شب تار
  از مدرسه و کتاب گشتم بیزار
  ای ترک پسر دختر انگور بیار

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  با خرقه و تسبیح مرا دید چو یار
  گفتا ز چراغ زهد ناید انوار
  کس شهد ندیده است در کان نمک
  کس میوه نچیده است از شاخ چنار

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  ای زورآور که خون ما خورده پریر
  وی بسته فرو قماط ما با زنجیر
  امروز تو کاملی و ما رشدپذیر
  فردا باشد که ما جوانیم و تو پیر

  زاغی می گفت اگر بمیرد شهباز
  من جای کنم بدست شاهان از ناز
  بلبل بشنید وگفت کای بندهٔ آز
  رو لاف مزن با وزغ وموش بساز
  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
  ای ساده‌دلان زر گرگ حیلت‌باز
  با جهد شما سیم و زر آورد فراز
  چون حب زری ازو نمودید نیاز
  ناگاه میانتان جدا کرد چو گاز

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  چون از در تسلیم نشد یار، عزیز
  در چنگ رضا گشت گرفتار، عزیز
  خورد آن گل‌تازه چوب و شد نفی به‌خوار
  زین کار عزیز خوار شد خوار عزیز

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  آمد رمضان و خلق رفتند ز هوش
  شد میکده‌ها قفل و زبان‌ها خاموش
  تا نشنود الغیاث می‌خواران را
  مینای عرق پنبه نهادست به گوش

  مطلب مرتبط:

  گلچین اشعار ملک‌ الشعرای بهار

  گلچین غزلیات زیبای ملک‌الشعرای بهار

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  گلچین غزلیات زیبای ملک‌الشعرای بهار

  گلچین غزلیات ملک‌الشعرای بهار

  گلچین غزلیات ملک‌الشعرای بهار

  غزلیات ملک‌الشعرای بهار
  گر نیم‌شبی مست در آغوش من افتد
  گر نیم‌شبی مست در آغوش من افتد
  چندان به لبش بوسه زنم کز سخن افتد
  صد بار به پیش قدمش جان بسپارم
  یکبار مگر گوشه چشمش به من افتد
  ای بر سر سودای تو سرها شده بر باد
  دور از تو چنانم که سری بی‌بدن افتد
  آوازه کوچک دهنت ورد زبان‌هاست
  ییدا شود آن راز که در هر دهن افتد
  طوفان حدیث من اگر بگذرد از هند
  در زیر لحد ریگ به کفش حسن افتد
  شیرین نفتد هرکه زند تیشه که این رمز
  شوری است که تنها به سرکوهکن افتد

  ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،غزل های عاشقانه،غزلیات شاعران
  غزلیات ملک‌الشعرای بهار
  همی نالم به دردا، همی گریم به زارا 


  همی نالم به دردا، همی گریم به زارا
  که ماندم دور و مهجور، من از یار و دیارا
  الا ای باد شبگیر، ازین شخص زمین‌گیر
  ببر نام و خبر گیر، ز یار نامدارا
  چو رفتم از خراسان‌، به دل گشتم هراسان
  شدم شخصی دگرسان‌، خروشان و نزارا
  به ری در نام راندم‌، حقایق برفشاندم
  ولیکن دیر ماندم‌، شده زین‌روی خوارا
  نجستم نام ازین شهر، فزودم وام از این شهر
  نبردم کام ازین شهر، بجز عیش مرارا
  بدا محکوم قهرا، درآکنده به زهرا
  پلیدا شوم شهرا، ضعیفا شهریارا

  ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،غزل های عاشقانه،غزلیات شاعران
  غزلیات ملک‌الشعرای بهار
  وقت آنست که بر سبزه مقامی بکنیم


  وقت آنست که بر سبزه مقامی بکنیم
  بزمی آراسته و شرب مدامی بکنیم
  نیک فالی است که در غرّهٔ شوال به مهر
  ماه را نو به خط سبز غلامی بکنیم
  مفتی شهر خراب از می نابست بیا
  کاقتدایی ز ارادت به امامی بکنیم
  لله الحمد که این عاشقی و شرب مدام
  نگذارند که ما فعل حرامی بکنیم
  شحنه ‌با شیخ به جنگ است بیا تا من وتو
  اندرین فرصت کم عیش تمامی بکنیم
  موسم عربده و رقص و نشاط است ولی
  چرخ گردان نگذارد که قیامی بکنیم
  نگذاریم به گیتی اثر از جور رقیب
  گر درین عشق خطرناک دوامی بکنیم
  حالیا مصلحت آنست که اندر همه شهر
  هرکرا صورت خوبی‌است سلامی بکنیم
  افسر ماه مکلل شود از شعر بهار
  گر زخاک در او کسب مقامی بکنیم

  ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،غزل های عاشقانه،غزلیات شاعران
  غزلیات ملک‌الشعرای بهار
  ای دوست بیا لختی ترک می و ساغرکن


  ای دوست بیا لختی ترک می و ساغرکن
  از میکده بیرون شو جان بر لب کوثرکن
  مست می وحدت شو پا بر سرکثرت زن
  فانی شو و باقی باش تقلید پیمبرکن
  کفتار نبی بشنو، اسرار ولی دریاب
  چند این در و چند آن در، دریوزه ز حیدرکن
  از هرچه جز او بگذر، در هرکه جز او منگر
  بر درگه او سر نه‌، در حضرت او سرکن
  بالمره مجاهد شو، پیوسته مشاهد باش
  گرکام نشد حاصل‌، کن جهد و مکررکن
  بر خنگ عمل بنشین در دست طلب بشتاب
  جان را به لقا بفروز مس را ز صفا زرکن‌

  ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،غزل های عاشقانه،غزلیات شاعران
  غزلیات ملک‌الشعرای بهار
  مرا بود به دیدار تو زین پیش وصالی


  مرا بود به دیدار تو زین پیش وصالی
  تو را بود به جای من غنجی و دلالی
  مرا نیست ز هجر تو سوی وصل تو راهی
  کسی رانبود ره ز وقوعی به محالی
  مرا گر سخن وصل تو پیش آید روزی
  چنانست که پیش آید خوابی و خیالی
  کجا روشن ماهی بود او راست محاقی
  کجا تافته نجمی بود او راست وبالی
  تو آن تافته نجمی که تو را نیست غروبی
  تو آن روشن ماهی که تو را نیست زوالی
  بود روی تو از حسن چو افروخته ماهی
  بود پشت من از رنج چو خمیده هلالی
  ز بس مویه، ندانند مرا خلق ز مویی
  ز بس ناله‌، ندانند مرا خلق ز نالی
  نگاری به نگاهی دل من برد که باشد
  نگاهیش به ماهی و وصالیش به سالی
  بتی چون به سپهر اندر افروخته نجمی
  نگاری چو به باغ اندر بالنده نهالی
  خرامنده چنانست که در باغ تذروی
  گرازنده چنانست که در دشت غزالی
  به‌رغم دل عشاق درآمیخته گیتی
  عتابی به نویدی و فراقی به وصالی

  ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،غزل های عاشقانه،غزلیات شاعران
  غزلیات ملک‌الشعرای بهار
  آخر زغم عشقت ای طفل دبستانی


  آخر زغم عشقت ای طفل دبستانی
  رفتم من از این عالم‌، عالم به تو ارزانی
  عشق من و تو ای ماه بیرون ز شگفتی نیست
  من پیر جهان‌دیده‌، تو طفل دبستانی
  نشگفت گر از مجنون در عشق شوم افزون
  کز معرفت افزون است شهری ز بیابانی
  تو اول و تو ثانی در خوبی و رعنایی
  ای ثانی بی‌اول وی اول بی‌ثانی
  درآتش عشق ای دوست می‌سوزم و می‌بینی
  وز درد فراق ای یار می‌نالم و می‌دانی
  در عشق پشیمانی آیین محبت نیست
  عاشق نبرد هرگز در عشق پشیمانی
  در بند سر زلفت یک جمع پریشانند
  زان جمله یکی نبود چون من به پریشانی
  تو شاه نکوروبان‌، من شاه سخن گوبان
  تو خود به نکورویی‌، من خود به سخندانی
  ما را به فسون سازی جانا چه دهی بازی
  تو کودک قفقازی‌، من رند خراسانی
  تو ناز کنی از این‌، کَت دلبر خود خوانم
  من فخر کنم از این کم بندهٔ خود خوانی
  عشق تو به ‌آسانی بیرون نرود از دل
  بیرون نرود از دل عشق تو به ‌آسانی

  ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،غزل های عاشقانه،غزلیات شاعران
  غزلیات ملک‌الشعرای بهار
  تا توانی دفع غم از خاطر غمناک کن


  تا توانی دفع غم از خاطر غمناک کن
  در جهان گریاندن آسانست اشگی پاک کن
  گر نسیم فیض خواهی ازگلستان وجود
  یک‌سحر چون گل به عشق اوگریبان چاک کن
  هرکه بار او سبکتر راه او نزدیکتر
  بار تن بگذار و سیر انجم و افلاک کن
  تا ز باغ خاطرت گل‌های شادی بشکفد
  هرچه در دل تخم کین داری به زبر خاک کن
  تا شوی فارغ بهار از بازبرس ابلهان
  صوم‌رحمن کیر و چندی‌در سخن‌امساک کن

  ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،غزل های عاشقانه،غزلیات شاعران
  غزلیات ملک‌الشعرای بهار
  اگر تو رخ بنمایی ستم نخواهد شد


  اگر تو رخ بنمایی ستم نخواهد شد
  ز حسن و خوبی تو هیچ کم نخواهد شد
  برون ز زلف‌ تو یک حلقه هم نخواهد رفت
  کم از دهان تویی ذره هم نخواهد شد
  گرم دو بوسه دهی جان دهم به شکرانه
  کرم ز خاطر اهل کرم نخواهد شد
  تو پاک باش و برون آی بی‌حجاب و مترس
  کسی به صید غزال حرم نخواهد شد
  اگر بر آن سری ای ماهرو که روز مرا
  کنی سیاه به زلفت قسم‌، نخواهد شد
  گرم زنی چو قلم بند بند، این سرمن
  ز بندگیت جدا یک قلم نخواهد شد
  رقیب گفت بهار از تو سیر شد، هیهات
  به حرف مفت‌، کسی متهم نخواهد شد

  ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،غزل های عاشقانه،غزلیات شاعران
  غزلیات ملک‌الشعرای بهار
  خوبروبان یار را در عین یاری می کشند


  خوبروبان یار را در عین یاری می کشند
  دوستداران را به جرم دوستداری می کشند
  مرغ وحشی چون نمی‌افتد به دست کودکان
  مرغ دستاموزرا با زجر وخواری می کشند
  شاهدان دیرجوش از دوستان باوفا
  زود سیر آیند و ایشان را به زاری می کشند
  دوستان خاص را مانند مرغ خانگی
  درعروسی وعزا بررسم جاری می کشند
  سر شبانان فی‌المثل گوسالهٔ پا بسته را
  در قبال جستن گاو فراری می کشند
  تا مگر ازکید بدخواهان دمی ایمن شوند
  نیکخواهان را ز فرط خام کاری می کشند
  بهر قربان بر سر راه حسودان دو رو
  غمگساران را به جای غمسگاری می کشند
  چون وزبر و پیل و رخ ازکار افتادند و شاه
  ماند بی‌اصحاب با یک زخم کاری می کشند
  تجربت‌ها کرده‌ایم ازکار دولت‌ها «‌بهار»
  گر نکشتی اختیاری‌، اضطراری می کشند

  مطلب مزتبط:

  گلچین اشعار ملک‌ الشعرای بهار

 • ۰ پسندیدم
 • ۲ نظر

  گلچین اشعار مهدی سهیلی

  گلچین اشعار مهدی سهیلی

  دوست میدارم که با خویشان خود بیگانه باشم
  همدم عقلم چرا همصحبت دیوانه باشم
  دل به هر کس کی سپارم من در دلها مقیم
  تا نتوانم شمع مجلس شد چرا پروانه باشم
  آزمودم آشنایان را فغان از آشنایی
  آرزومندم که با هر آشنا بیگانه باشم
  مرغ خوشخوانم وگر در حلقه زاغان نشینم
  کی توانم لحظه ای در نغمه مستانه باشم
  مردمی گم شد میان آشنایان از تو پرسم
  با چنین نامردمان بیگانه باشم یا نباشم  مهدی سهیلی

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  خداگو با خداجو فرق دارد
  حقیقت با هیاهو فرق دارد
  بسا مشرک که خود قرآن بدست است
  نداند در حقیقت بت پرست است  مهدی سهیلی

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  بار الها بال پروازم ببخش
  روح آزاد سبکتازم ببخش
  عاشق بزم تو ام ،راهم بده
  عقل روشن ،جان آگاهم بده  مهدی سهیلی

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  عارف کسی بود که به شب ای خدا کند
  با سوز سینه خسته دلان را دعا کند
  پیچد سر از عنایت سلطان به کبر و ناز
  در کوی فقر قامت خدمت دو تا کند
  بر پای شاه اگر سر ذلت نهاده است
  با شرم توبه سجده ی حق را قضا کند مهدی سهیلی

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  گر با سحر خو کنی بانگ خدا را بشنوی
  دل را اگر گیسو کنی ، هرشب ندا را بشنوی
  در آن سکوت جانفزار از عرش می آید صدا
  گوش دگر باید ترا تا آن صدا را بشنوی  مهدی سهیلی

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  اگر که گل رود از باغ باغبانان چه کند ؟
  چو بی بهار شود با غم خزان چه کند ؟
  کسی که مهر گل از دل نمیتواند کند
  به باغ خشک در ایام مهرگان چه کند
  به گریه زنگ غم از دل بشوی و شادان باش
  دل گرفته غم خفته را نهان چه کند ؟  مهدی سهیلی

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان
   
  ای یاد تو در ظلمت شب همسفر من
  وی نام تو روشنگر شام و سحر من
  جز نقش تو نقشی نبود در نظر من
  شبها منم و عشق تو و چشم تر من
  وین اشک دمادم که بود پرده در من
  در عطر چمن های جهان بوی تو دیدم
  در برگ درختان سر گیسوی تو دیدم
  هر منظره را منظری از روی تو دیدم  مهدی سهیلی

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  نیمشب همدم من دیده گریان من است
  ناله مرغ شب از حال پریشان من است
  خنده ها برلب من بود و کس آگاه نشد
  زین همه درد خموشانه که بر جان منست
  قافل از حق شدم و قافله عمر گذشت
  ناله ام زمزمه روح پریشان منست
  در بر عشق بسی دم زدم از رتبت عقل
  گفت خاموش که او طفل دبستان من است  مهدی سهیلی

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  خداجو با خداگو فرق دارد
  حقیقت با هیاهو فرق دارد
  خداگو حاجی مردم فریب است
  خداجو مومن حسرت نصیب است
  خداجو را هوای سیم و زر نیست
  بجز فکر خدا،فکر دگر نیست  مهدی سهیلی 

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  الاهی غمم بار خاطر نباشد
  که در غم مرا جان صابر نباشد
  الاهی نباشد وداعی و گر هست
  برای کسی بار آخر نباشد
  به هنگام کوچ عزیزان الاهی
  نگه کردن از چشم شاعر نباشد
  الاهی کسی را که من دوست دارم
  به دوران عمرم مسافر نباشد مهدی سهیلی

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  آمدی با تاب گیسو ،تا که بی تابم کنی
  زلف را یکسو زدی،تا غرق مهتابم کنی
  آتش از برق نگاهت ریختی بر جان من
  خواستی تا در میان شعله ها آبم کنی  مهدی سهیلی

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  زندگی یعنی چه؟ یعنی آرزو کم داشتن
  چون قناعت پیشگان روح مکرم داشتن
  جامهی زیبا بر اندام شرف آراستن
  غیر لفظ آدمی معنای آدم داشتن
  قطره ی اشکی به شبهای عبادت ریختن
  بر نگین گونه ها الماس شبنم داشتن
  نیمشب ها گردشی مستانه در باغ نیاز
  پاکی عیسی گزیدن عطر مریم داشتن
  با صفای دل ستردن اشک بی تاب یتیم
  در مقام کعبه چشمی هم به زمزم داشتن
  تا برآید عطر مستی از دل جام نشاط
  در گلاب شادمانی شربت غم داشتن
  مهتر رمز بزرگی در بشر دانی که چیست
  مردم محتاج را بر خود مقدم داشتن
  مهلت ما اندک است وعمر ما بسیار نیست
  در چنین فرصت مرا با زندگی پیکار نیست
  سهم ما چون دامنی گل نیست در گلزار عمر
  یار بسیار است اما مهلت دیدار نیست
  آب و رنگ زندگی زیباست در قصر خیال
  جلوه این نقش جز بر پرده ی پندار نیست
  با نسیم عشق باغ زندگی را تازه دار
  ورنه کار روزگار کهنه جز تکرار نیست  مهدی سهیلی

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان
   
  به من مگو که خدا را ندیده ام هرگز
  اگر خدا طلبی
  خدا در اشک یتیمان رفته از یاد است
  خدا در آه غریبان خانه بر باد است
  اگر خدا خواهی
  درون بغض زنان غریب، جای خداست
  دل شکسته هر بینوا سرای خداست  مهدی سهیلی

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان
   
  خداوندا به دلهای شکسته
  به تنهایان در غربت نشسته
  به مردانی که در سختی خموشند
  برای زندگانی، جان میفروشند
  همه کاشانه شان خالی زقوت است
  سخنهاشان نگاهی در سکوت است
  به طفلانی که نام آور ندارند
  سر حسرت به بالین میگذارند
  به آن< درمانده زن> کز غم جانکاه
  نهد فرزند خود را بر سر راه
  به آن جمعی که از سرما بخوابند
  ز <آه> جمع، <گرمی> میستانند
  به آن چشمی که از غم گریه خیز است
  به بیماری که با جان در ستیز است
  به دامانی که از هر عیب پاک است
  به هر کس از گناهان شرمناک است
  دلم را از گناهان ایمنی بخش
  به نور معرفتها روشنی بخش مهدی سهیلی

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  گلچین اشعار ملک‌ الشعرای بهار

  گلچین اشعار ملک‌ الشعرای بهار

  من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید
  قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید
  فصل گل می گذرد هم نفسان بهر خدا
  بنشینید به باغی و مرا یاد کنید
  عندلیبان گل سوری به چمن کرد ورود
  بهر شاد باش قدومش همه فریاد کنید
  یاد از این مرغ گرفتارکنید ای مرغان
  چو تماشای گل و لاله و شمشاد کنید
  هر که دارد ز شما مرغ اسیری به قفس
  برده در باغ و یاد منش  آزاد کنید
  آشیان من بیچاره اگر سوخت چه باک
  فکر ویران شدن خانه  صیاد کنید ملک‌الشعرای بهار

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  شمعیم و دلی مشعله‌افروز و دگر هیچ
  شب تا به سحر گریه‌ی جانسوز و دگر هیچ
  افسانه بود معنی دیدار، که دادند
  در پرده یکی وعده‌ی مرموز و دگر هیچ
  خواهی که شوی باخبر از کشف و کرامات
  مردانگی و عشق بیاموز و دگر هیچ
  زین قوم چه خواهی؟ که بهین پیشه‌ورانش
  گهواره‌تراش‌اند و کفن‌دوز و دگر هیچ
  زین مدرسه هرگز مطلب علم که اینجاست
  لوحی سیه و چند بدآموز و دگر هیچ
  خواهد بدل عمر، بهار از همه گیتی
  دیدار رخ یار دل‌افروز و دگر هیچ ملک‌الشعرای بهار

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

   

  افسوس که صاحب نفسی پیدا نیست
  فریاد که فریادرسی پیدا نیست
  بس لابه نمودیم و کس آواز نداد
  پیداست که در خانه کسی پیدا نیست ملک‌الشعرای بهار

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

   

  ما درس صداقت و صفا می‌خوانیم
  آیین محبت و وفا می‌دانیم
  زین بی‌هنران سفله ای دل! مخروش
  کآنها همه می‌روند و ما می‌مانیم ملک‌الشعرای بهار

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  شاه انوشیروان به موسم دی
  رفت بیرون ز شهر بهر شکار
  در سر راه دید مزرعه‌ای
  که در آن بود مردم بسیار
  دانهٔ جوز در زمین می‌کاشت
  که به فصل بهار سبز شود
  گفت کسری به پیرمرد حریص
  که: «چرا حرص می‌زنی چندین؟
  تو که بعد از دو روز خواهی مرد
  گردکان کشتنت چه کار آید؟»
  مرد دهقان به شاه کسری گفت:
  « مردم از کاشتن زیان نبرند
  دگران کاشتند و ما خوردیم
  ما بکاریم و دیگران بخورند» ملک‌الشعرای بهار

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  با شه ایران ز آزادی سخن گفتن خطاست
  کار ایران با خداست...
  شاه مست و شیخ مست و شحنه مست و میر مست
  مملکت رفته ز دست
  هر دم از دستان مستان فتنه و غوغا به پاست
  کار ایران با خداست
  کار پاس کشتی و کشتی‌نشین با ناخداست
  کار ایران با خداست...
  پادشه خود را مسلمان خواند و سازد تباه
  خون جمعی بی‌گناه
  ای مسلمانان! در اسلام این ستمها کی رواست؟
  کار ایران با خداست... ملک‌الشعرای بهار

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  یا که به راه آرم این صید دل رمیده را
  یا به رهت سپارم این جان به لب رسیده را
  یا ز لبت کنم طلب قیمت خون خویشتن
  یا به تو واگذارم این جسم به خون تپیده را
  کودک اشک من شود خاک‌نشین ز ناز تو
  خاک‌نشین چرا کنی کودک نازدیده را؟... ملک‌الشعرای بهار

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  برو کار می‌کن، مگو چیست کار
  که سرمایهٔ جاودانی است کار ملک‌الشعرای بهار

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

   

  رخ تو دخلی به مه ندارد
  که مه دو زلف سیه ندارد
  به هیچ وجهت قمر نخوانم
  که هیچ وجه شبه ندارد
  بیا و بنشین به کنج چشمم
  که کس در این گوشه ره ندارد
  نکو ستاند دل از حریفان
  ولی چه حاصل؟ نگه ندارد
  بیا به ملک دل ار توانی
  که ملک دل پادشه ندارد
  یکی بگوید به آن ستمگر :
  « بهار مسکین گنه ندارد؟» ملک‌الشعرای بهار

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  اگر تو رخ بنمایی ستم نخواهد شد
  ز حسن و خوبی تو هیچ کم نخواهد شد...
  تو پاک باش و برون آی بی‌حجاب و مترس
  کسی به صید غزال حرم نخواهد شد... ملک‌الشعرای بهار

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  دعوی چه کنی؟ داعیه‌داران همه رفتند
  شو بار سفر بند که یاران همه رفتند...
  افسوس که افسانه‌سرایان همه خفتند
  اندوه که اندوه‌گساران همه رفتند...
  یک مرغ گرفتار در این گلشن ویران
  تنها به قفس ماند و هزاران همه رفتند... ملک‌الشعرای بهار

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  ابزار وبمستر

  ابزار وبمستر

  ابزار وبمستر

  ابزار وبمستر