گنجینه ی بهترین شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه

شعر عارفانه،شعر کوتاه عاشقانه،شعر نو کوتاه احساسی،شعر نو کوتاه فلسفی،شعر کوتاه عاشقانه جدید،شعر کوتاه دلتنگی،شعرهای عاشقانه زیبا،شعر کوتاه زیبا

۱۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اشعار فریدون مشیری» ثبت شده است

شعر نو فریدون مشیری آخرین جرعه این جام

فریدون مشیری

شعرهای نو فریدون مشیری،اشعار فریدون مشیری

آخرین جرعه این جام

همه میپرسند
چیست در زمزمه مبهم آب
چیست در همهمه دلکش برگ
چیست در بازی آن ابر سپید
روی این آبی آرام بلند
که ترا می برد
اینگونه به ژرفای خیال
چیست در خلوت خاموش کبوترها
چیست در کوشش بی حاصل موج
چیست در خنده جام
که تو چندین ساعت
مات و مبهوت به آن می نگری
نه به ابر
نه به آب
نه به برگ
مه به این آبی آرام بلند
نه به این خلوت خاموش کبوترها
نه به این آتش سوزنده که
لغزیده به جام
من به این جمله نمی اندیشم
من مناجات درختان را هنگام سحر
رقص عطر گل یخ را با باد
نفس پاک شقایق را در سینه کوه
صحبت چلچله ها را با صبح
بغض پاینده هستی را در گندم زار
گردش رنگ و طراوت را در گونه گل
همه را میشنوم
می بینم
من به این جمله نمی
اندیشم
به تو می اندیشم
ای سراپا همه خوبی
تک و تنها به تو می اندیشم
همه وقت
همه جا
من به ر حال که باشم به تو میاندیشم
تو بدان این را تنها تو بدان
تو بیا
تو بمان با من تنها تو بمان
جای مهتاب به تاریکی شبها تو بتاب
من فدای تو به جای همه گلها
تو بخند
اینک این من که به پای تو درافتاده ام باز
ریسمانی کن از آن موی دراز
تو بگیر
تو ببند
تو بخواه
پاسخ چلچله ها را تو بگو
قصه ابر هوا را تو بخوان
تو بمان با من تنها تو بمان
در دل ساغر هستی تو بجوش
من همین یک نفس از جرعه جانم باقی است
آخرین جرعه این جام تهی را تو بنوش

 گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،شعر نو، شعر نو شاعران،

مطلب مرتبط:

گلچین اشعار فریدون مشیری

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  شعر نو فریدون مشیری دل تنگ

  فریدون مشیری

  شعرهای نو فریدون مشیری،اشعار فریدون مشیری


  دل تنگ

  سر خود را مزن اینگونه به سنگ
  دل دیوانه تنها دل تنگ
  منشین در پس این بهت گران
  مدران جامه جان را مدران
  مکن ای خسته درین بغض درنگ
  دل دیوانه
  تنها دلتنگ
  پیش این سنگدلان قدر دل و سنگ یکی است
  قیل و قال زغن و بانگ شباهنگ یکی است
  دیدی آن را که تو خواندی به جهان یارترین
  سینه را ساختی از عشقش سرشارترین
  آنکه می گفت منم بهر تو غمخوارترین
  چه دلآزارترین شد چه دلآزارترین
  نه همین سردی و بیگانگی از حد
  گذراند
  نه همین در غمت اینگونه نشاند
  با تو چون دشمن دارد سر جنگ
  دل دیوانه تنها دل تنگ
  ناله از درد مکن
  آتشی را که در آن زیسته ای سرد مکن
  با غمش باز بمان
  سرخ رو با ش ازین عشق و سرافراز بمان
  راه عشق است که همواره شود از خون رنگ
  دل دیوانه تنها دل تنگ

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،شعر نو، شعر نو شاعران،

  مطلب مرتبط:

  گلچین اشعار فریدون مشیری

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  شعر نو فریدون مشیری بهار را باور کن

  فریدون مشیری

  شعرهای نو فریدون مشیری،اشعار فریدون مشیری


  بهار را باور کن

  باز کن پنجرهها را که نسیم
  روز میلاد اقاقی ها را
  جشن میگیرد
  و بهار
  روی هر شاخه کنار هر برگ
  شمع روشن کرده است
  همه چلچله ها
  برگشتند
  و طراوت را فریاد زدند
  کوچه یکپارچه آواز شده است
  و درخت گیلاس
  هدیه جشن اقاقی ها را
  گل به دامن کرده ست
  باز کن پنجره ها را ای دوست
  هیچ یادت هست
  که زمین را عطشی وحشی سوخت
  برگ ها پژمردند
  تشنگی با جگر خاک چه کرد
  هیچ یادت هست
  توی
  تاریکی شب های بلند
  سیلی سرما با تاک چه کرد
  با سرو سینه گلهای سپید
  نیمه شب باد غضبناک چهکرد
  هیچ یادت هست
  حالیا معجزه باران را باور کن
  و سخاوت را در چشم چمنزار ببین
  و محبت را در روح نسیم
  که در این کوچه تنگ
  با همین دست تهی
  روز میلاد اقاقی ها را
  جشن میگیرد
  خاک جان یافته است
  تو چرا سنگ شدی
  تو چرا اینهمه دلتاگ شدی
  باز کن پنجره ها را
  و بهاران را
  باور کن

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،شعر نو، شعر نو شاعران،

  مطلب مرتبط:

  گلچین اشعار فریدون مشیری

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  شعر نو فریدون مشیری اشک خدا

  فریدون مشیری

  شعرهای نو فریدون مشیری،اشعار فریدون مشیری


  اشک خدا

  صدف سینه من عمری
  گهر عشق تو پروردست
  کس نداند که درین خانه
  طفل با دایه چه ها کردست
  همه ویرانی و ویرانی
  همه خاموشی و خاموشی
  سایه
  افکنده به روزنها
  پیچک خشک فراموشی
  روزگاری است درین درگاه
  بوی مهر تو نه پیچیدست
  روزگاری است که آن فرزند
  حال این دایه نپرسیدست
  من و آن تلخی و شیرینی
  من و ‌آن سایه و روشنها
  من و این دیده اشک آلود
  که بود خیره به روزنها
  یاد باد آن شب بارانی
  که تو
  در خانه ما بودی
  شبم از روی تو روشن بود
  که تو یک سینه صفا بودی
  رعد غرید و تو لرزیدی
  رو به آغوش من آوردی
  کام ناکام مرا خندان
  به یکی بوسه روا کردی
  باد هنگامه کنان برخاست
  شمع لبخند زنان بنشست
  رعد در خنده ما گم شد
  برق در سینه شب بشکست
  نفس تشنه
  تبدارم
  به نفس های تو می آویخت
  خود طبعم به نهان می سوخت
  عطر شعرم به فضا می ریخت
  چشم بر چشم تو می بستم
  دست بر دست تو می سودم
  به تمنای تو می مردم
  به تماشای تو خوش بودم
  چشم بر چشم تو می بستم
  شور و شوقم به سراپا بود
  دست بر دست تو می رفتم
  هرکجا
  عشق تو می فرمود
  از لب گرم تو می چیدم
  گل صد برگ تمنا را
  در شب چشم تو میدیدم
  سحر روشن فردا را
  سحر روشن فردا کو
  گل صد برگ تمنا کو
  اشک و لبخند و تماشا کو
  آنهمه قول و غزل ها کو
  باز امشب شب بارانی است
  از هوا سیل بلا ریزد
  بر من و عشق غم آویزم
  اشک از چشم خدا ریزد
  من و اینهمه آتش هستی سوز
  تا جهان باقی و جان باقی است
  بی تو در گوشه تنهایی
  بزم دل باقی و غم ساقی است

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،شعر نو، شعر نو شاعران،

  مطلب مرتبط:

  گلچین اشعار فریدون مشیری

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  شعر نو فریدون مشیری کوچه

  فریدون مشیری

  شعرهای نو فریدون مشیری،اشعار فریدون مشیری


  کوچه

  بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم
  همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم
  شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم
  شدم آن عاشق دیوانه که بودم
  در نهانخانه
  جانم گل یاد تو درخشید
  باغ صد خاطره خندید
  عطر صد خاطره پیچید
  یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم
  پر گشودیم و درآن خلوت دلخواسته گشتیم
  ساعتی بر لب آن جوی نشستیم
  تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت
  من همه محو تماشای نگاهت
  آسمان صاف و شب آرام
  بخت خندان و زمان رام
  خوشه ماه فرو ریخته در آب
  شاخه ها دست بر آورده به مهتاب
  شب و صحرا و گل و سنگ
  همه دل داده به آواز شباهنگ
  یادم آید تو به من گفتی از این عشق حذر کن
  لحظه ای چند بر این آب نظر کن
  آب آیینه عشق گذران است
  تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران
  است
  باش فردا که دلت با دگران است
  تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن
  با تو گفتم حذر از عشق ؟ ندانم
  سفر از پیش تو ؟ هرگز نتوانم
  روز اول که دل من به تمنای تو پر زد
  چون کبوتر لب بام تو نشستم
  تو به من سنگ زدی من نه رمیدم نه گسستم
  بازگفتم که تو صیادی و من آهوی
  دشتم
  تا به دام تو در افتم همه جا گشتم و گشتم
  حذر از عشق ندانم
  سفر از پیش تو هرگز نتوانم نتوانم
  اشکی از شاخه فرو ریخت
  مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت
  اشک در چشم تو لرزید
  ماه بر عشق تو خندید
  یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم
  پای دردامن اندوه کشیدم
  نگسستم نرمیدم
  رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دگر هم
  نه گرفتی دگر از عاشق آزرده خبر هم
  نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم
  بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،شعر نو، شعر نو شاعران،

  مطلب مرتبط:

  گلچین اشعار فریدون مشیری

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  ابزار وبمستر

  ابزار وبمستر

  ابزار وبمستر

  ابزار وبمستر