گنجینه ی بهترین شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه

شعر عارفانه،شعر کوتاه عاشقانه،شعر نو کوتاه احساسی،شعر نو کوتاه فلسفی،شعر کوتاه عاشقانه جدید،شعر کوتاه دلتنگی،شعرهای عاشقانه زیبا،شعر کوتاه زیبا

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اشعار فخرالدین عراقی» ثبت شده است

رباعیات زیبا و دلنشین فخرالدین عراقی

رباعیات فخرالدین عراقی (2)

رباعیات فخرالدین عراقی

اندر همه عمر خود شبی وقت نماز آمد بر من خیال معشوق فراز
برداشت ز رخ نقاب و می گفت مرا: باری، بنگر، که از که می‌مانی باز؟

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

دل ز آرزوی تو بی‌قرار است هنوز جان در طلبت بر سر کار است هنوز
دیده به جمالت ارچه روشن شد، لیک هم بر سر آن گریه‌ی زار است هنوز

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

بیزار شد از من شکسته همه کس من مانده‌ام اکنون و همان لطف تو بس
فریاد رسی ندارم، ای جان و جهان در جمله جهان بجز تو، فریادم رس

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

ای دل، سر و کار با کریم است، مترس لطفش چو خداییش قدیم است، مترس
از کرده و ناکرده و نیک و بد ما بی سود و زیان است، چه بیم است؟ مترس

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

ای دل، قلم نقش معما می‌باش فراش سراپرده‌ی سودا می‌باش
ماننده‌ی پرگار به گرد سر خویش می‌گرد و به طبع پای بر جا می‌باش

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

امشب چو جمال داده‌ای خب می‌باش مه طلعت و گل رخ و شکرلب می‌باش
ای شب، چو من از تو روز خود یافته‌ام تا صبح قیامت بدمد شب می‌باش

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

آمد به سر کوی تو مسکین درویش با چشم پرآب و با دل پاره‌ی ریش
بگذار که در پای تو اندازد سر کو بی‌رخ خوب تو ندارد سر خویش

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

در دل همه خار غم شکستیم دریغ! وز دست غم عشق نرستیم دریغ!
عمری به امید یار بردیم بسر با یار دمی خوش ننشستیم دریغ!

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

حاشا! که کند دل به دگر جا منزل او را ز رخ که گردد از عشق خجل
گردیده به کس در نگرد عیبی نیست کو شاهد دیده است و او شاهد دل

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

خاک سر کوی آن بت مشکین خال می‌بوسیدم شبی به امید وصال
پنهان ز رقیب آمد و در گوشم گفت: می‌خور غم ما و خاک بر لب میمال

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

در کوی خرابات نه نو آمده‌ام یاری دارم ز بهر او آمده‌ام
گر یار مرا کوزه‌کشی فرماید من هم به کشیدن سبو آمده‌ام

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

ای جان و جهان، تو را ز جان می‌طلبم سرگشته تو را گرد جهان می‌طلبم
تو در دل من نشسته‌ای فارغ و من از تو ز جهانیان نشان می‌طلبم

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

عمری است که در کوی خرابی رفتم در راه خطا و ناصوابی رفتم
کار من سر بسر پریشان شده را دریاب، که گر تو درنیابی رفتم

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

ای یار رخ تو کرده هر دم شادم یک دم رخ تو نمی‌رود از یادم
با یاد تو، ای دوست، همی بودم خوش زاندم که ز نزدیک تو دور افتادم

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

آن وصل تو باز، آرزو می‌کندم گفتن به تو راز، آرزو می‌کندم
خفتن ببرت به ناز تا روز سپید شب‌های دراز، آرزو می‌کندم

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

بی روی تو، ای دوست، به جان در خطرم در من نظری کن، که ز هر بد بترم
جانا، تو بیک بارگی از من بمبر کز لطف تو من امید هرگز نبرم

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

دل نزد تو است، اگر چه دوری ز برم جویای توام، اگر نپرسی خبرم
خالی نشود خیالت از چشم ترم در کوزه تو را بینم اگر آب خورم

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

دل پیشکش نرگس مستت آرم جان تحفه‌ی آن زلف چو شستت آرم
سرگردانم ز هجر، معلومم نیست در پای که افتم که به دستت آرم؟

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

امشب نظری به روی ساقی دارم ای صبح، مدم، که عیش باقی دارم
شاید که بر افلاک زنم خیمه، از آنک با همدم روح هم وثاقی دارم

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

امشب نظری بروی ساقی دارم وز نوش لبش حیات باقی دارم
جانا، سخن وداع در باقی کن کین باقی عمر با تو باقی دارم

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

ای دوست، بیا، که با تو باقی دارم با هجر تو چند وثاقی دارم؟
در من نظری کن، که مگر باز رهم زین درد که از درد عراقی دارم

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

در سر هوس شراب و ساقی دارم تا جام جهان نمای باقی دارم
گر بر در میخانه روم، شاید، از انک با دوست امید هم وثاقی دارم

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

جانا، ز دل ار کباب خواهی، دارم وز خون جگر شراب خواهی، دارم
با آنکه ندارم از جهان بر جگر آب چندان که ز دیده آب خواهی دارم

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

اندر غم تو نگار، همچون نارم می‌سوزم و می‌سازم و دم برنارم
تا دست به گردن تو اندر نارم آکنده به غم چو دانه اندر نارم

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

یارب، به تو در گریختم بپذیرم در سایه‌ی لطف لایزالی گیرم
کس را گذر از جاده‌ی تقدیر تو نیست تقدیر تو کرده‌ای، تو کن تدبیرم

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

چون قصه‌ی هجران و فراق آغازم از آتش دل چو شمع خوش بگدازم
هر شام که بگذشت مرا غمگین دید می‌سوزم و در فراقشان می‌سازم

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

بگذار، اگر چه رندم و اوباشم تا خاک سر کوی تو بر سر پاشم
بگذار، که بگذرم به کویت نفسی در عمر مگر یک نفسی خوش باشم

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

پیوسته صبور و رنج‌کش می‌باشم وندر پی عاشقان ترش می‌باشم
دل در دو جهان هیچ نخواهم بستن با آنکه مرا خوش است خوش می‌باشم

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

با نفس خسیس در نبردم، چه کنم؟ وز کرده‌ی خویشتن به دردم، چه کنم؟
گیرم که به فضل در گزاری گنهم با آنکه تو دیدی که چه کردم، چه کنم؟

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

آوازه‌ی حسنت از جهان می‌شنوم شرح غمت از پیر و جوان می‌شنوم
آن بخت ندارم که ببینم رویت باری، نامت ز این و آن می‌شنوم

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

آزاده دلی ز خویشتن می‌خواهم و آسوده کسی ز جان و تن می‌خواهم
آن به که چنان شوم که او می‌خواهد کاین کار چنان نیست که من می‌خواهم

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

در عشق تو زارتر ز موی تو شدیم خاک قدم سگان کوی تو شدیم
روی دل هر کسی به روی دگری است ماییم که بت‌پرست روی تو شدیم

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

وقت است که بر لاله خروشی بزنیم بر سبزه و گل‌خانه فروشی بزنیم
دفتر به خرابات فرستیم به می بر مدرسه بگذریم و دوشی بزنیم

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

امروز به شهر دل پریشان ماییم ننگ همه دوستان و خویشان ماییم
رندان و مقامران رسوا شده را گر می‌طلبی، بیا، که ایشان ماییم

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

چون درد نداری، ای دل سرگردان رفتن ببر طبیب بی‌فایده دان
درمان طلبد کسی که دردی دارد چون نیست تو را درد چه جویی درمان؟

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

هر دم شب هجران تو، ای جان و جهان تاریک‌تر است و می‌نگیرد نقصان
یا دیده‌ی بخت من مگر کور شده است؟ یا نیست شب هجر تو را خود پایان؟

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

هر شب به سر کوی تو آیم به فغان باشد که کنی درد دلم را درمان
گر بر در تو بار نیابم، باری از پیش سگان کوی خویشم، بمران

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

تا چند مرا به دست هجران دادن؟ آخر همه عمر عشوه نتوان دادن
رخ باز نمای، تا روان جان بدهم در پیش رخ تو می‌توان جان دادن

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

هان! راز دل خسته‌ی ما فاش مکن با یار عزیز خویش پرخاش مکن
آن دل که به هر دو کون سر در ناورد اکنون که اسیر توست رسواش مکن

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

خورشید رخا، ز بنده تحویل مکن این وصل مرا به هجر تبدیل مکن
خواهی که جدا شوی ز من بی‌سببی؟ خود دهر جدا کند، تو تعجیل مکن

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

ای نفس خسیس، رو تباهی می‌کن تا جان خسته است روسیاهی می‌کن
اکنون چو امید من فگندی بر خاک خاکت به سر است، هر چه خواهی می‌کن

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

آخر بدمد صبح امید از شب من آخر نه به جایی برسد یارب من؟
یا در پایت فگند بینم سر خویش یا بر لب تو نهاده بینم لب من

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

ای یاد تو آفت سکون دل من هجر و غم تو ریخته خون دل من
من دانم و دل که در فراقت چونم کس را چه خبر ز اندرون دل من؟

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

ای دل، پس زنجیر تو دیوانه نشین در دامن درد خویش مردانه نشین
ز آمد شد بیهوده تو خود را پی کن معشوق چو خانگی است در خانه نشین

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

گر زانکه بود دل مجاهد با تو همرنگ شود فاسق و زاهد با تو
تو از سر شهوتی که داری، برخیز تا بنشیند هزار شاهد با تو

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

ای مایه‌ی اصل شادمانی غم تو خوشتر ز حیات جاودانی غم تو
از حسن تو رازها به گوش دل من گوید به زبان بی‌زبانی غم تو

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

ای زندگی تو و توانم همه تو جانی و دلی، ای دل و جانم همه تو
تو هستی من شدی، از آنم همه من من نیست شدم در تو، از آنم همه تو

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

آن کیست که بی‌جرم و گنه زیست؟ بگو بی‌جرم و گناه در جهان کیست؟ بگو
من بد کنم و تو بد مکافات کنی پس فرق میان من تو چیست؟ بگو

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

در عشق تو بی‌تو چون توان زیست؟ بگو و آرام دلم جز تو دگر کیست؟ بگو
با مات خود این دشمنی از بهر چه خاست؟ جز دوستی تو جرم ما چیست؟ بگو

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

دارم دلکی به تیغ هجران خسته از یار جدا و با غمش پیوسته
آیا بود آنکه بار دیگر بینم با یار نشسته و ز غم وارسته؟

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

چندن که خم باده‌پرست است بده چندان که در توبه نبسته است بده
تا این قفس جسم مرا طوطی عمر در هم نشکسته است و نجسته است بده

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

دل در طلب دنیی دون هیچ منه بر دل غم او کم و فزون هیچ منه
خواهی که به بارگاه شاهی برسی از کوی طلب پای برون هیچ منه

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

آنم که توام ز خاک برداشته‌ای نقشم به مراد خویش بنگاشته‌ای
کارم به مراد خود چو نگذاشته‌ای می‌رویم از آن‌سان که توام کاشته‌ای

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

ای لطف تو دستگیر هر بی‌سر و پای احسان تو پایمرد هر شاه و گدای
من لولیکم، گدای بی‌برگ و نوای لولی گدای را عطایی فرمای

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

پیری بدر آمد ز خرابات فنای در گوش دلم گفت که: ای شیفته رای
گر می‌طلبی بقای جاوید مباش بی‌باده‌ی روشن اندرین تیره‌سرای

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

عشقی نبود چو عشق لولی و گدای افگنده کلاه از سر و نعلین از پای
پا بر سر جان نهاده، دل کرده فدای بگذاشته از بهر یکی هر دو سرای

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

عیشی نبود چو عیش لولی و گدای او را نه خرد، نه ننگ و نه خانه، نه جای
اندر ره عشق می‌دود بی‌سر و پای مشغول یکی و فارغ از هر دو سرای

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

نی بر سر کوی تو دلم یافته جای نی در حرم وصل نهاده جان پای
سرگشته چنین چند دوم گرد جهان؟ ای راه‌نما، مرا به خود راه‌نمای

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

ای کاش! به سوی وصل راهی بودی یا در دلم از صبر سپاهی بودی
ای کاش! چو در عشق تو من کشته شوم جز دوستی توام گناهی بودی

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

با یار به بوستان شدم رهگذری کردم نظری سوی گل از بی‌صبری
آمد بر من نگار و در گوشم گفت: رخسار من اینجا و تو در گل نگری؟

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

نی کرده شبی بر سر کویت گذری نی بوی خوشت به من رسیده سحری
نی یافته از تو اثری، یا خبری عمرم بگذشت بی‌تو، آخر نظری

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

بردی دلم، ای ماهرخ بازاری زان در پی تو ناله کنم، یا زاری
جان نیز به خدمت تو خواهم دادن تا بو که دل برده‌ی من باز آری

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

چون در دلت آن بود که گیری یاری برگردی ازین دلشده بی‌آزاری
چون روز وداع بود بایستی گفت تا سیر ترت دیده بدیدی، باری

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

ای منزل دوست، خوش هوایی داری پیداست که بوی آشنایی داری
خاک کف تو چو سرمه در دیده کشم زیرا که نشان از کف پایی داری

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

در عشق، اگر بسی ملامت ببری تا ظن نبری جان به قیامت ببری
انصاف ده از خویشتن، ای خام طمع عاشق شوی و جان به سلامت ببری؟

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

از آتش غم چند روانم سوزی؟ وز ناوک غمزه چند جانم دوزی؟
گویی که: مخور غم، چه کنم گر نخورم؟ چون نیست مر از تو بجز غم روزی

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

هر لحظه ز چهره آتشی افروزی تا جان من سوخته‌دل را سوزی
چون دوست نداری تو بدآموزان را ای نیک، تو این بد ز که می‌آموزی؟

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

هم دل به دلستانت رساند روزی هم جان بر جانانت رساند روزی
از دست مده دامن دردی که تو راست کین درد به درمانت رساند روزی

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

آیا خبرت شود عیانم روزی؟ تا بر دل خود دمی نشانم روزی
دانم که نگیری، ای دل و جان، دستم در پای تو جان و دل فشانم روزی

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

ای کرده به من غم تو بیداد بسی دریاب، که نیست جز تو فریاد رسی
جانا، چه زیان بود اگر سود کند از خوان سگان سر کویت مگسی؟

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

گر شهره شوی به شهر شرالناسی ور گوشه گرفته‌ای، تو در وسواسی
به زان نبود، گر خضر و الیاسی کس نشناسد تو را، تو کس نشناسی؟

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

چون خاک زمین اگر عناکش باشی وز باد هوای دهر ناخوش باشی
زنهار! ز دست ناکسان آب حیات بر لب ننهی، گرچه در آتش باشی

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

ای کاش! بدانمی که من کیستمی؟ تا در نظرش بهتر ازین زیستمی
یا جمله تنم دیده شده، تا شب و روز در حسرت عمر رفته بگریستمی

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

گر مونس و همدمی دمی یافتمی زو چاره و مرهمی همی یافتمی
از آتش دل سوختمی سر تا پای از دیده اگر نمی نمی‌یافتمی

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

گر من به صلاح خویش کوشان بدمی سالار همه کبودپوشان بدمی
اکنون که اسیر و رند و می‌خوار شدم ای کاش! غلام می‌فروشان بدمی

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

حال من خسته‌ی گدا می‌دانی وین درد دل مرا دوا می‌دانی
با تو چه کنم قصه‌ی درد دل ریش؟ ناگفته چو جمله حال ما می‌دانی

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

در عشق ببر از همه، گر بتوانی جانا طلب کسی مکن، تا دانی
تا با دگرانت سر و کاری باشد با ما سر و کارت نبود، نادانی

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

گفتم که: اگر چه آفت جان منی جان پیش کشم تو را، که جانان منی
گفتا که: اگر بنده‌ی فرمان منی آن دگران مباش، چون زآن منی

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

ای کرده غمت با دل من روی به روی زلف تو کند حال دلم موی به موی
اندر طلبت چو لولیان می‌گردم دور از در تو، دربدر و کوی به کوی

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

تو واقف اسرار من آنگاه شوی کز دیده و دل بنده‌ی آن ماه شوی
روزیت اگر به روز من بنشاند از حالت شب‌های من آگاه شوی

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

هر بوی که از مشک و قرنفل شنوی از دولت آن زلف چو سنبل شنوی
چون نغمه‌ی بلبل ز پی گل شنوی گل گفته بود هر چه ز بلبل شنوی

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

ای لطف تو دستگیر هر رسوایی وی عفو تو پرده‌پوش هر خود رایی
بخشای بدان بنده، که اندر همه عمر جز درگه تو دگر ندارد جایی

مطلب مرتبط:

رباعیات زیبای فخرالدین عراقی (1)

گلچین غزلیات زیبای عراقی

 گلچین اشعار فخرالدین عراقی

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  رباعیات زیبای فخرالدین عراقی

  رباعیات زیبای فخرالدین عراقی (1)

  رباعیات زیبای فخرالدین عراقی

  با آنکه خوش آید از تو، ای یار، جفا لیکن هرگز جفا نباشد چو وفا
  با این همه راضیم به دشنام از تو از دوست چه دشنام؟ چه نفرین؟ چه دعا؟

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  عیشی نبود چو عیش لولی و گدا افکنده کله از سر و نعلین ز پا
  پا بر سر جان نهاده، دل کرده فدا بگذاشته از بهر یکی هر دو سرا

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  ای دوست، به دوستی قرینیم تو را هر جا که قدم نهی زمینیم تو را
  در مذهب عاشقی روا نیست که ما: عالم به تو بینیم و نبینیم تو را

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  ای دوست، فتاد با تو حالی دل را مگذار ز لطف خویش خالی دل را
  زیبد به جمال تو خود بیارایی دل زیرا که تو بس لایق حالی دل را

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  سودای تو کرد لاابالی دل را عشق تو فزود غصه حالی دل را
  هر چند ز چشم زخم دوری، ای بینایی نزدیک منی چو در خیال دل را

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  تا با توام، از تو جان دهم آدم را وز نور تو روشنی دهم عالم را
  چون بی‌تو بوم، قوت آنم نبود کز سینه به کام خود برآرم دم را

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  تا ظن نبری که مشکلی نیست مرا در هر نفسی درد دلی نیست مرا
  مشکل‌تر ازین چیست؟ که ایام شباب ضایع شد و هیچ منزلی نیست مرا

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  دل بر تو نهم، زنم بداندیشان را وز تو نبرم ستیزه‌ی ایشان را
  گر عمر مرا در سر کار تو شود عهد تو به میراث دهم خویشان را

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  از باده‌ی عشق شد مگر گوهر ما؟ آمد به فغان ز دست ما ساغر ما
  از بسکه همی خوریم می را بر می ما درسر می شدیم و می در سر ما

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  ای روی تو آرزوی دیرینه‌ی ما جز مهر تو نیست در دل و سینه‌ی ما
  از صیقل آدمی زداییم درون تا عکس رخت فتد در آیینه‌ی ما

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  گل صبح دم از باد برآشفت و بریخت با باد صبا حکایتی گفت و بریخت
  بد عهدی عمر بین، که گل ده روزه سر بر زد و غنچه گشت و بشکفت و بریخت

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  عشق تو ز دست ساقیان باده بریخت وز دیده بسی خون دل ساده بریخت
  بس زاهد خرقه پوش سجاده نشین کز عشق تو می بر سر سجاده بریخت

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  ای جمله‌ی خلق را ز بالا و ز پست آورده ز لطف خویش از نیست به هست
  بر درگه عدل تو چه درویش و چه شاه؟ در سایه‌ی عفو تو چه هشیار و چه مست؟

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  پیری ز خرابات برون آمد مست دل رفته ز دست و جام می بر کف دست
  گفتا: می نوش، کاندرین عالم پست جز مست کسی ز خویشتن باز نرست

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  گفتم: دل من، گفت که: خون کرده‌ی ماست گفتم: جگرم، گفت که: آزرده‌ی ماست
  گفتم که: بریز خون من، گفت برو کازاد کسی بود که پرورده‌ی ماست

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  ماییم که بی‌مایی ما مایه‌ی ماست خود طفل خودیم و عشق ما دایه‌ی ماست
  فی‌الجمله عروس غیب همسایه‌ی ماست وین طرفه که همسایه‌ی ما سایه‌ی ماست

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  آن دوستی قدیم ما چون گشته است؟ مانده است به جای؟ یا دگرگون گشته است؟
  از تو خبرم نیست که با ما چونی باری، دل من ز عشق تو خون گشته است

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  در دام غمت دلم زبون افتاده است دریاب، که خسته بی‌سکون افتاده است
  شاید که بپرسی و دلم شاد کنی چون می‌دانی که بی تو چون افتاده است؟

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  هرگز بت من روی به کس ننموده است این گفت و مگوی مردمان بیهوده است
  آن کس که تو را به راستی بستوده است او نیز حکایت از کسی بشنوده است

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  معشوقه و عشق عاشقان یک نفس است رو هم نفسی جو، که جهان یک نفس است
  با هم نفسی گر نفسی بنشینی مجموع حیات عمر آن یک نفس است

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  دل رفت بر کسی که بی‌ماش خوش است غم خوش نبود، ولیک غمهاش خوش است
  جان می‌طلبد، نمی‌دهم روزی چند جان را محلی نیست، تقاضاش خوش است

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  عشق تو، که سرمایه‌ی این درویش است ز اندازه‌ی هر هوس‌پرستی بیش است
  شوری است، که از ازل مرا در سر بود کاری است، که تا ابد مرا در پیش است

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  شوقی، که چو گل دل شکفاند، عشق است ذهنی، که رموز عشق داند، عشق است
  مهری، که تو را از تو رهاند، عشق است لطفی، که تو را بدو رساند، عشق است

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  بیمار توام، روی توام درمان است جان داروی عاشقان رخ جانان است
  بشتاب، که جانم به لب آمد بی‌تو دریاب مرا، که بیش نتوان دانست

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  این دوره‌ی سالوس، که نتوان دانست می‌باش به ناموس، که نتوان دانست
  خاکی شو و کبر را ز خود بیرون کن پای همه می‌بوس، که نتوان دانست

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  پرسیدم از آن کسی که برهان دانست: کان کیست که او حقیقت جان دانست؟
  بگشاد زبان و گفت: ای آصف رای این منطق طیر است، سلیمان دانست

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  کردیم هر آن حیله که عقل آن دانست تا راه توان به وصل جانان دانست
  ره می‌نبریم و هم طمع می نبریم نتوان دانست، بو که نتوان دانست

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  چشمم ز غم عشق تو خون باران است جان در سر کارت کنم، این بار آن است
  از دوستی تو بر دلم باری نیست محروم شدم ز خدمتت، بار آن است

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  اول قدم از عشق سر انداختن است جان باختن است و با بلا ساختن است
  اول این است و آخرش دانی چیست؟ خود را ز خودی خود بپرداختن است

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  از گلشن جان بی‌خبری، خار این است میلت به طبیعت است، دشوار این است
  از جهل بدان، گر تو یکی ده گردی در هستی حق نیست شوی، کار این است

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  با حکم خدایی، که قضایش این است می‌ساز، دلا، مگر رضایش این است
  ایزد به کدامین گنهم داد جزا؟ توبه ز گناهی، که جزایش این است

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  هر چند که دل را غم عشق آیین است چشم است که آفت دل مسکین است
  من معترفم که شاهد دل معنی است اما چه کنم؟ که چشم صورت بین است

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  ایزد، که جهان در کنف قدرت اوست دو چیز به تو بداد، کان سخت نکوست
  هم سیرت آن که دوست داری کس را هم صورت آن که کس تو را دارد دوست

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  در دور شراب و جام و ساقی همه اوست در پرده مخالف و عراقی همه اوست
  گر زانکه به تحقیق نظر خواهی کرد نامی است بدین و آن و باقی همه اوست

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  هر چند کباب دل و چشم تر هست هجر تو ز وصل دیگری خوشتر هست
  تو پنداری که بی تو خواب و خور هست؟ بی روی تو خواب و خور کجا در خور هست؟

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  گردنده فلک دلیر و دیر است که هست غرنده بسان شیر و دیر است که هست
  یاران همه رفتند و نشد دیر تهی ما نیز رویم دیر و دیر است که هست

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  بی آنکه دو دیده بر جمالت نگریست در آرزوی روی تو خونابه گریست
  بیچاره بمانده‌ام، دریغا! بی تو بیچاره کسی که بی تواش باید زیست

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  اندر ره عشق دی و کی پیدا نیست مستان شده‌اند و هیچ می پیدا نیست
  مردان رهش ز خویش پوشیده روند زان بر سر کوی عشق پی پیدا نیست

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  ای دوست بیا، که بی تو آرامم نیست در بزم طرب بی‌تو می و جامم نیست
  کام دل و آرزوی من دیدن توست جز دیدن روی تو دگر کامم نیست

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  دل سوختگان را خبر از عشق تو نیست مشتاق هوا را اثر از عشق تو نیست
  در هر دو جهان نیک نظر کرد دلم زان هیچ مقام برتر از عشق تو نیست

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  رخ عرضه کنیم، گوی: این زر سره نیست جان پیش کشیم، گوی، گوهر سره نیست
  دل نپسندی، که مایه‌ی ناسره است هر مایه که قلب است عجب گر سره نیست!

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  عشق تو ز عالم هیولانی نیست سودای تو حد عقل انسانی نیست
  ما را به تو اتصال روحانی هست سهل است گر اتفاق جسمانی نیست

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  دیشب دل من خیال تو مهمان داشت بر خوان تکلف جگری بریان داشت
  از آب دو دیده شربتی پیش آورد بیچاره خجل گشت ولیکن آن داشت

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  افسوس! که ایام جوانی بگذشت سرمایه‌ی عیش جاودانی بگذشت
  تشنه به کنار جوی چندان خفتم کز جوی من آب زندگانی بگذشت

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  دردا! که دلم خبر ز دلدار نیافت از گلبن وصل تو بجز خار نیافت
  عمری به امید حلقه زد بر در او چون حلقه برون در، دگر بار نیافت

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  عالم ز لباس شادیم عریان یافت با دیده‌ی پر خون و دل بریان یافت
  هر شام که بگذشت مرا غمگین دید هر صبح که خندید مرا گریان یافت

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  زنجیر سر زلف تو تاب از چه گرفت؟ و آن چشم خمارین تو خواب از چه گرفت؟
  چون هیچ کسی برگ گلی بر تو نزد سر تا قدمت بوی گلاب از چه گرفت؟

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  در عشق توام واقعه بسیار افتاد لیکن نه بدین سان که ازین بار افتاد
  عیسی چو رخت بدید دل شیدا شد از خرقه و سجاده به زنار افتاد

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  چون سایه‌ی دوست بر زمین می‌افتد بر خاک رهم ز رشک کین می‌افتد
  ای دیده، تو کام خویش، باری، بستان روزیت که فرصتی چنین می‌افتد

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  غم گرد دل پر هنران می‌گردد شادی همه بر بی‌خبران می‌گردد
  زنهار! که قطب فلک دایره‌وار در دیده‌ی صاحب‌نظران می‌گردد

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  از بخت به فریادم و از چرخ به درد وز گردش روزگار رخ چون گل زرد
  ای دل، ز پی وصال چندین بمگرد شادی نخوری ولیک غم باید خورد

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  گر من روزی ز خدمتت گشتم فرد صد بار دلم از آن پشیمانی خورد
  جانا، به یکی گناه از بنده مگرد من آدمیم، گنه نخست آدم کرد

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  نرگس، که ز سیم بر سر افسر دارد با دیده‌ی کور باد در سر دارد
  در دست عصایی ز زمرد دارد کوری به نشاط شب مکرر دارد

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  حسنت به ازل نظر چو در کارم کرد بنمود جمال و عاشق زارم کرد
  من خفته بدم به ناز در کتم عدم حسن تو به دست خویش بیدارم کرد

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  دل در غم تو بسی پریشانی کرد حال دل من چنان که می‌دانی کرد
  دور از تو نماند در جگر آب مرا از بسکه دو چشمم گهرافشانی کرد

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  بازم غم عشق یار در کار آورد غم در دل من، بین، که چه گل بار آورد؟
  هر سال بهار ما گل آوردی بار امسال بجای گل همه خار آورد

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  دل در طلبت هر دو جهان می‌بازد وز هر دو جهان سود و زیان می‌بازد
  ماننده‌ی پروانه، که بر شمع زند بر عین تو جان خود چنان می‌بازد

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  آنجا که تویی عقل کجا در تو رسد؟ خود زشت بود که عقل ما در تو رسد
  گویند: ثنای هر کسی برتر ازوست تو برتر از آنی که ثنا در تو رسد

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  مسکین دل من! که بی‌سرانجام بماند در بزم طرب بی می و بی‌جام بماند
  در آرزوی یار بسی سودا پخت سوداش بپخت و آرزو خام بماند

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  از روز وجودم شفقی بیش نماند وز گلشن جانم ورقی بیش نماند
  از دفتر عمرم سبقی باقی نیست دریاب، که از من رمقی بیش نماند

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  یک عالم از آب و گل بپرداخته‌اند خود را به میان ما در انداخته‌اند
  خود گویند راز و خود می‌شنوند زین آب و گلی بهانه بر ساخته‌اند

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  در سابقه چون قرار عالم دادند مانا که نه بر مراد آدم دادند
  زان قاعده و قرار، کان دور افتاد نی بیش به کس دهند و نی کم دادند

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  زان پیش که این چرخ معلا کردند وز آب و گل این نقش معما کردند
  جامی ز می عشق تو بر ما کردند صبر و خرد ما همه یغما کردند

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  بی روی تو عاشقت رخ گل چه کند؟ بی بوی خوشت به بوی سنبل چه کند؟
  آن کس که ز جام عشق تو سرمست است انصاف بده، به مستی مل چه کند؟

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  هر کتب خرد، که هست، اگر برخوانند در پرده‌ی اسرار شدن نتوانند
  صندوقچه‌ی سر قدم بس عجب است در بند و گشادش همه سرگردانند

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  قومی هستند، کز کله موزه کنند قومی دیگر، که روزه هر روزه کنند
  قومی دگرند ازین عجب‌تر ما را هر شب به فلک روند و دریوزه کنند

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  در کوی تو عاشقان درآیند و روند خون جگر از دیده گشایند و روند
  ما بر در تو چو خاک ماندیم مقیم ورنه دگران چو باد آیند و روند

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  ملک دو جهان را به طلبکار دهند وین سود و زیان را به خریدار دهند
  بویی که صبا ز کوی جانان آورد وقت سحر آن را به من زار دهند

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  دل جز به دو زلف مشکبارش ندهند جان جز به دو لعل آبدارش ندهند
  در بارگه وصل، جلالش می‌گفت: این سر که نه عاشق است بارش ندهند

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  در بند گره‌گشای می‌باید بود ره گم شده، رهنمای می‌باید بود
  یک سال و هزار سال می‌باید زیست یک جای و هزار جای می‌باید بود

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  مازار کسی، کز تو گزیرش نبود جز بندگی تو در ضمیرش نبود
  بخشای بر آن کسی، که هر شب تا روز جز آب دو دیده دستگیرش نبود

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  ای جان من، از دل خبرت نیست، چه سود؟ در عالم جان رهگذرت نیست، چه سود؟
  جز حرص و هوی، که بر تو غالب شده است اندیشه‌ی چیز دگرت نیست، چه سود؟

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  حاشا! که دل از خاک درت دور شود یا جان ز سر کوی تو مهجور شود
  این دیده‌ی تاریک من آخر روزی از خاک قدم‌های تو پر نور شود

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  دل دیدن رویت به دعا می‌خواهد وصلت به تضرع از خدا می‌خواهد
  هستند شکرلبان درین ملک بسی لیکن دل دیوانه تو را می‌خواهد

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  ای از کرمت مصلح و مفسد به امید وز رحمت تو به بندگان داده نوید
  شد موی سفید و من رها کرده نیم در نامه‌ی خود بجای یک موی سفید

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  یاری که نکو بخشد و بد بخشاید گر ناز کند و گر نوازد شاید
  روی تو نکوست، من بدانم خوشدل کز روی نکو بجز نکویی ناید

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  عالم ز لباس شادیم عریان دید با دیده‌ی گریان و دل بریان دید
  هر شام، که بگذشت مرا غمگین یافت هر صبح، که خندید مرا گریان دید

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  این عمر، که برده‌ای تو بی‌یار بسر ناکرده دمی بر در دلدار گذر
  جانا، بنشین و ماتم خود می‌دار کان رفت که آید ز تو کاری دیگر

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  افتاد مرا با سر زلفین تو کار دیوانه شدم، به حال خویشم بگذار
  دل در سر زلفین تو گم کردستم جویای دل خودم، مرا با تو چه کار؟

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  اندیشه‌ی عشقت دم سرد آرد بار تخم هجرت ز میوه درد آرد بار
  از اشک، رخم ز خاک نمناک‌تر است هر خار، که روید گل زرد آرد بار

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

  در واقعه‌ی مشکل ایام نگر جامی است تو را عقل، در آن جام نگر
  ترسم که به بوی دانه در دام شوی ای دوست، همه دانه مبین دام نگر
 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  گلچین غزلیات زیبای عراقی

  گلچین غزلیات زیبای عراقی

  گلچین غزلیات زیبای عراقی

  غزلیات عراقی
  کشیدم رنج بسیاری دریغا


  کشیدم رنج بسیاری دریغا
  به کام من نشد کاری دریغا
  به عالم، در که دیدم باز کردم
  ندیدم روی دلداری دریغا
  شدم نومید کاندر چشم امید
  نیامد خوب رخساری دریغا
  ندیدم هیچ گلزاری به عالم
  که در چشمم نزد خاری دریغا
  مرا یاری است کز من یاد نارد
  که دارد این چنین یاری؟ دریغا
  دل بیمار من بیند نپرسد
  که چون شد حال بیماری؟ دریغا
  شدم صدبار بر درگاه وصلش
  ندادم بار یک باری دریغا
  ز اندوه فراقش بر دل من
  رسد هر لحظه تیماری دریغا
  به سر شد روزگارم بی‌رخ تو
  نماند از عمر بسیاری دریغا
  نپرسد از عراقی، تا بمیرد
  جهان گوید که: مرد، آری دریغا

  ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،غزل های عاشقانه،غزلیات شاعران
  غزلیات عراقی
  عراقی بار دیگر توبه بشکست 


  عراقی بار دیگر توبه بشکست
  ز جام عشق شد شیدا و سرمست
  پریشان سر زلف بتان شد
  خراب چشم خوبان است پیوست
  چه خوش باشد خرابی در خرابات
  گرفته زلف یار و رفته از دست
  ز سودای پریرویان عجب نیست
  اگر دیوانه‌ای زنجیر بگسست
  به گرد زلف مهرویان همی گشت
  چو ماهی ناگهان افتاد در شست
  به پیران سر، دل و دین داد بر باد
  ز خود فارغ شد و از جمله وارست
  سحرگه از سر سجاده برخاست
  به بوی جرعه‌ای زنار بربست
  ز بند نام و ننگ آنگه شد آزاد
  که دل را در سر زلف بتان بست
  بیفشاند آستین بر هردو عالم
  قلندروار در میخانه بنشست
  لب ساقی صلای بوسه در داد
  عراقی توبهٔ سی‌ساله بشکست

  ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،غزل های عاشقانه،غزلیات شاعران

  غزلیات عراقی
  باز مرا در غمت واقعه جانی است


  باز مرا در غمت واقعه جانی است
  در دل زارم نگر، تا به چه حیرانی است
  دل که ز جان سیر گشت خون جگر می‌خورد
  بر سر خوان غمت باز به مهمانی است
  چون دل تنگم نشد شاد به تو یک زمان
  باز گذارش به غم، کوبه غم ارزانی است
  تا سر زلفین تو کرد پریشان دلم
  هیچ نگویی بدو کین چه پریشانی است؟
  از دل من خون چکید بر جگرم نم نماند
  تا ز غمت دیده‌ام در گهر افشانی است
  آه! که در طالعم باز پراکندگی است
  بخت بد آخر بگو کین چه پریشانی است
  رفت که بودی مرا کار به سامان، دریغ!
  نوبت کارم کنون بی سر و سامانی است
  صبح وصالم بماند در پس کوه فراق
  روز امیدم چو شب تیره و ظلمانی است
  وصل چو تو پادشه کی به گدایی رسد؟
  جستن وصلت مرا مایهٔ نادانی است
  خیز، دلا، وصل جو، ترک عراقی بگو
  دوست مدارش، که او دشمن پنهانی است

  ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،غزل های عاشقانه،غزلیات شاعران

  غزلیات عراقی
  ندیده‌ام رخ خوب تو، روزکی چند است


  ندیده‌ام رخ خوب تو، روزکی چند است
  بیا، که دیده به دیدارت آرزومند است
  به یک نظاره به روی تو دیده خشنود است
  به یک کرشمه دل از غمزهٔ تو خرسند است
  فتور غمزهٔ تو خون من بخواهد ریخت
  بدین صفت که در ابرو گره درافکند است
  یکی گره بگشای از دو زلف و رخ بنمای
  که صدهزار چو من دلشده در آن بند است
  مبر ز من، که رگ جان من بریده شود
  بیا، که با تو مرا صدهزار پیوند است
  مرا چو از لب شیرین تو نصیبی نیست
  از آن چه سود که لعل تو سر به سرقند است؟
  کسی که همچو عراقی اسیر عشق تو نیست
  شب فراق چه داند که تا سحر چند است؟

  ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،غزل های عاشقانه،غزلیات شاعران

  غزلیات عراقی
  در کوی خرابات، کسی را که نیاز است


  در کوی خرابات، کسی را که نیاز است
  هشیاری و مستیش همه عین نماز است
  آنجا نپذیرند صلاح و ورع امروز
  آنچ از تو پذیرند در آن کوی نیاز است
  اسرار خرابات به جز مست نداند
  هشیار چه داند که درین کوی چه راز است؟
  تا مستی رندان خرابات بدیدم
  دیدم به حقیقت که جزین کار مجاز است
  خواهی که درون حرم عشق خرامی؟
  در میکده بنشین که ره کعبه دراز است
  هان! تا ننهی پای درین راه ببازی
  زیرا که درین راه بسی شیب و فراز است
  از میکده‌ها نالهٔ دلسوز برآمد
  در زمزمهٔ عشق ندانم که چه ساز است؟
  در زلف بتان تا چه فریب است؟که پیوست
  محمود پریشان سر زلف ایاز است
  زان شعله که از روی بتان حسن تو افروخت
  جان همه مشتاقان در سوز و گداز است
  چون بر در میخانه مرا بار ندادند
  رفتم به در صومعه، دیدم که فراز است
  آواز ز میخانه برآمد که: عراقی
  در باز تو خود را که در میکده باز است

  ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،غزل های عاشقانه،غزلیات شاعران

  غزلیات عراقی
  در سرم عشق تو سودایی خوش است


  در سرم عشق تو سودایی خوش است
  در دلم شوقت تمنایی خوش است
  ناله و فریاد من هر نیم‌شب
  بر در وصلت تقاضایی خوش است
  تا نپنداری که بی‌روی خوشت
  در همه عالم مرا جایی خوش است
  با سگان گشتن مرا هر شب به روز
  بر سر کویت تماشایی خوش است
  گرچه می‌کاهد غم تو جان من
  یاد رویت راحت افزایی خوش است
  در دلم بنگر، که از یاد رخت
  بوستان و باغ و صحرایی خوش است
  تا عراقی والهٔ روی تو شد
  در میان خلق رسوایی خوش است

  ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،غزل های عاشقانه،غزلیات شاعران

  غزلیات عراقی
  شاد کن جان من، که غمگین است


  شاد کن جان من، که غمگین است
  رحم کن بر دلم، که مسکین است
  روز اول که دیدمش گفتم:
  آنکه روزم سیه کند این است
  روی بنمای، تا نظاره کنم
  کارزوی من از جهان این است
  دل بیچاره را به وصل دمی
  شادمان کن، که بی‌تو غمگین است
  بی‌رخت دین من همه کفر است
  با رخت کفر من همه دین است
  گه گهی یاد کن به دشنامم
  سخن تلخ از تو شیرین است
  دل به تو دادم و ندانستم
  که تو را کبر و ناز چندین است
  بنوازی و پس بیازاری
  آخر، ای دوست این چه آیین است؟
  کینه بگذار و دلنوازی کن
  که عراقی نه در خور کین است

  ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،غزل های عاشقانه،غزلیات شاعران

  غزلیات عراقی
  جز دیدن روی تو مرا رای دگر نیست 


  جز دیدن روی تو مرا رای دگر نیست
  جز وصل توام هیچ تمنای دگر نیست
  این چشم جهان بین مرا در همه عالم
  جز بر سر کوی تو تماشای دگر نیست
  وین جان من سوخته را جز سر زلفت
  اندر همه گیتی سر سودای دگر نیست
  یک لحظه غمت از دل من می‌نشود دور
  گویی که غمت را جز ازین رای دگر نیست
  یک بوسه ربودم ز لبت، دل دگری خواست
  فرمود فراق تو که: فرمای، دگر نیست
  هستند تو را جمله جهان واله و شیدا
  لیکن چو منت واله و شیدای دگر نیست
  عشاق تو گرچه همه شیرین سخنانند
  لیکن چو عراقیت شکرخای دگر نیست

  ،گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،غزل های عاشقانه،غزلیات شاعران

  غزلیات عراقی
  ساقی قدحی شراب در دست


  ساقی قدحی شراب در دست
  آمد ز شراب خانه سرمست
  آن توبهٔ نادرست ما را
  همچون سر زلف خویش بشکست
  از مجلسیان خروش برخاست
  کان فتنهٔ روزگار بنشست
  ماییم کنون و نیم جانی
  و آن نیز نهاده بر کف دست
  آن دل، که ازو خبر نداریم
  هم در سر زلف اوست گر هست
  دیوانهٔ روی اوست دایم
  آشفتهٔ موی اوست پیوست
  در سایهٔ زلف او بیاسود
  وز نیک و بد زمانه وارست
  چون دید شعاع روی خوبش
  در حال ز سایه رخت بربست
  در سایه مجو دل عراقی
  کان ذره به آفتاب پیوست

  مطلب مرتبط:

  گلچین اشعار فخرالدین عراقی

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  گلچین اشعار فخرالدین عراقی

  گلچین اشعار فخرالدین عراقی

  ای راحت روانم ، دور از تو نا توانم 
  باری ،بیا ، که جانم در پای تو فشانم
  گیرم که من نگویم ،لطف تو خود نگوید:
  کین خسته چند نالد هر شب بر آستانم؟
  ای بخت خفته ،برخیز، تا حال من ببینی
  وی عمر رفته ،باز آی،تابشنوی فغانم
  ای دوست ،گاه گاهی می کن بمن نگاهی
  آخر چو چشم مستت من نیز ناتوانم
  بر من همای وصلت سایه از آن نیفگند
  کز محنت فراقت پوسید استخوانم
  این طرفه تر که:دایـم تو با منی و من باز
  چون سایه در پی تو گرد جهان روانم
  کس دید تشنه ای را غرقه در آب حیوان
  جانش بلب رسیده از تشنگی؟ من آنم
  خواهم که یک زمان من با تو دمی بر آرم
  از بخت بد عراقی آن هم نمی توانم فخرالدین عراقی

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  زدو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی
  چه کنم که هست این ها گل باغ آشنایی
  همه شب نهاده ام سر چو سگان بر آستانت
  که رقیب در نیاید به بهانه گدایی
  مژه ها و چشم یارم به نظر چنان نماید
  که میان سنبلستان چرد آهویی ختایی
  در گلستان چشمم ز چه رو همیشه باز است
  به امید آن که شاید تو به چشم من در آیی 
  سر برگ گل ندارم ز چه رو روم به گلشن
  که شنیده ام ز گل ها همه بوی بی وفایی
  به کدام مذهب است این به کدام ملت است این
  که کشند عاشقی را که تو عاشقم چرایی
  به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند
  که برون در چه کردی که درون خانه آیی 
  به قمار خانه رفتم همه پاک باز دیدم 
  چو به صومعه رسیدم همه زاهد ریایی        
  در دیر می زدم من که یکی ز در درآید
  که درآ د آ عراقی که تو هم از آن مایی فخرالدین عراقی

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  خرم تن آن کس که دل ریش ندارد
  و اندیشهٔ یار ستم‌اندیش ندارد
  گویند رقیبان که ندارد سر تو یار
  سلطان چه عجب گر سر درویش ندارد؟
  او را چه خبر از من و از حال دل من
  کو دیدهٔ پر خون و دل ریش ندارد
  این طرفه که او من شد و من او وز من یار
  بیگانه چنان شد که سر خویش ندارد
  هان، ای دل خونخوار، سر محنت خود گیر
  کان یار سر صحبت ما بیش ندارد
  معشوق چو شمشیر جفا بر کشد، از خشم
  عاشق چه کند گر سر خود پیش ندارد؟
  بیچاره دل ریش عراقی که همیشه
  از نوش لبان، بهره بجز نیش ندارد فخرالدین عراقی

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  عشق شوری در نهاد ما نهاد  
  جان ما در بوتهٔ سودا نهاد 
  گفت و گویی در زبان ما فکند  
  جست و جویی در درون ما نهاد 
  از خُمستان جرعه ای بر خاک ریخت  
  جنبشی در آدم و حوّا نهاد 
  دم به دم در هر لباسی رخ نمود  
  لحظه لحظه جای دیگر پا نهاد 
  یک کرشمه کرد با خود آن چنانک  
  فتنه ای در پیر و در برنا نهاد 
  شور و غوغایی برآمد از جهان  
  حُسن او چون دست در یغما نهاد 
  چون در آن غوغا عِراقی را بدید  
  نام او سر دفتر غوغا نهاد فخرالدین عراقی

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  هر سحر ناله و زاری کنم پیش صبا
  تا ز من پیغامی آرد بر سر کوی شما
  باد می‌پیمایم و بر باد عمری می‌دهم
  ورنه بر خاک در تو ره کجا یابد صبا؟
  چون ندارم همدمی، با باد می‌گویم سخن
  چون نیابم مرهمی، از باد می‌جویم شفا
  آتش دل چون نمی‌گردد به آب دیده کم
  می‌دمم بادی بر آتش، تا بتر سوزد مرا
  تا مگر خاکستری گردم به بادی بر شوم
  وارهم زین تنگنای محنت آباد بلا
  مردن و خاکی شدن بهتر که بی تو زیستن
  سوختن خوشتر بسی کز روی تو گردم جدا
  خود ندارد بی‌رخ تو زندگانی قیمتی
  زندگانی بی‌رخ تو مرگ باشد با عنا  فخرالدین عراقی

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  با یار به بوستان شدم رهگذری  
  کردم نظری سوی گل از بی‌نظری 
  آمد بر من نگار و در گوشم گفت:  
  رخسار من اینجا و تو در گل نگری؟  فخرالدین عراقی

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  بیا، کاین دل سر هجران ندارد
  بجز وصلت دگر درمان ندارد
  به وصل خود دلم را شاد گردان
  که خسته طاقت هجران ندارد
  بیا، تا پیش روی تو بمیرم
  که بی‌تو زندگانی آن ندارد
  چگونه بی‌تو بتوان زیست آخر؟
  که بی‌تو زیستن امکان ندارد
  بمردم ز انتظار روز وصلت
  شب هجران مگر پایان ندارد؟
  بیا، تا روی خوب تو ببینم
  که مهر از ذره رخ پنهان ندارد
  ز من بپذیر، جانا، نیم جانی
  اگر چه قیمت چندان ندارد
  چه باشد گر فراغت والهی را
  چنین سرگشته و حیران ندارد؟
  وصالت تا ز غم خونم نریزد
  عراقی را شبی مهمان ندارد فخرالدین عراقی

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  شاد کن جان من، که غمگین است 
  رحم کن بر دلم، که مسکین است 
  روز اول که دیدمش گفتم: 
  آنکه روزم سیه کند این است 
  روی بنمای، تا نظاره کنم 
  کارزوی من از جهان این است 
  دل بیچاره را به وصل دمی 
  شادمان کن، که بی‌تو غمگین است 
  بی‌رخت دین من همه کفر است 
  با رخت کفر من همه دین است 
  گه گهی یاد کن به دشنامم
  سخن تلخ از تو شیرین است 
  دل به تو دادم و ندانستم 
  که تو را کبر و ناز چندین است 
  بنوازی و پس بیزاری  آخر،
  ای دوست این چه آیین است؟ 
  کینه بگذار و دلنوازی کن 
  که عراقی نه در خور کین است فخرالدین عراقی

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  ابزار وبمستر

  ابزار وبمستر

  ابزار وبمستر

  ابزار وبمستر