گلچین اشعار علیرضا فولادی

ز میان تمامِ این گلها
آه! تنها یکی شکفته نشد:
دوستت دارمی که گفته نشد. 
علیرضا فولادی

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

آرام آرامم، 
مانند سنگی در دل کوهی،
ای کاش اندوهی...! علیرضا فولادی

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

آنچنان عاشقم که همواره، 
روی او را در آب می بینم، 
من نخوابیده خواب می بینم 
علیرضا فولادی

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

جای دل، این واژه‌ی خونین،
می‌گذارم نقطه‌چین باشد؛
«زندگی شاید همین باشد». 
علیرضا فولادی

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

تلخ یا شیرین،
هرچه هست، این است؛
زندگی لیموی شیرین است. 
علیرضا فولادی

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

بین جبر و اختیار،
یک طرف طنابدار...،
یک طرف طناب ِ دار.... 
علیرضا فولادی

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

ای کاش باغبانان
دیگر گلی نکارند!
گلها وفا ندارند. 
علیرضا فولادی

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

سالهای عمر ما تمام،
انتظار و 
انتظار...؛
در کدام سال می‌رسد بهار؟ 
علیرضا فولادی

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

برق هر طلا تو را هنوز
دزد می‌کند به‌ناگزیر؛
واقعا که! ای کلاغ پیر! 
علیرضا فولادی

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

باران که می‌بارد،
حس می‌کنم
سقفِ زندانم تَرَک دارد. علیرضا فولادی