گنجینه ی بهترین شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه

شعر عارفانه،شعر کوتاه عاشقانه،شعر نو کوتاه احساسی،شعر نو کوتاه فلسفی،شعر کوتاه عاشقانه جدید،شعر کوتاه دلتنگی،شعرهای عاشقانه زیبا،شعر کوتاه زیبا

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اشعار رودکی» ثبت شده است

گلچین رباعیات زیبای رودکی

گلچین رباعیات زیبای رودکی

گلچین رباعیات زیبای رودکی

در رهگذر باد چراغی که تراست
ترسم که: بمیرد از فراغی که تراست
بوی جگر سوخته عالم بگرفت
گر نشنیدی، زهی دماغی که تراست!

رباعیات رودکی
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
بر عشق توام، نه صبر پیداست، نه دل
بی روی توام، نه عقل بر جاست، نه دل
این غم، که مراست کوه قافست، نه غم
این دل، که تراست، سنگ خاراست، نه دل

رباعیات رودکی
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
بی روی تو خورشید جهان‌سوز مباد
هم بی‌تو چراغ عالم افروز مباد
با وصل تو کس چو من بد آموز مباد
روزی که ترا نبینم آن روز مباد

رباعیات رودکی
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
جایی که گذرگاه دل محزونست
آن جا دو هزار نیزه بالا خونست
لیلی صفتان ز حال ما بی خبرند
مجنون داند که حال مجنون چونست؟

رباعیات رودکی
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
با آن که دلم از غم هجرت خونست
شادی به غم توام ز غم افزونست
اندیشه کنم هر شب و گویم: یا رب
هجرانش چنینست، وصالش چونست؟

رباعیات رودکی
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
یوسف رویی، کزو فغان کرد دلم
چون دست زنان مصریان کرد دلم
ز آغاز به بوسه مهربان کرد دلم
امروز نشانهٔ غمان کرد دلم

رباعیات رودکی
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
نارفته به شاهراه وصلت گامی
نایافته از حسن جمالت کامی
ناگاه شنیدم ز فلک پیغامی:
کز خم فراق نوش بادت جامی!

رباعیات رودکی
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
دل سیر نگرددت ز بیدادگری
چشم آب نگرددت، چو در من نگری
این طرفه که: دوست تر ز جانت دارم
با آن که ز صد هزار دشمن بتری


رباعیات رودکی
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
دیدار به دل فروخت، نفروخت گران
بوسه به روان فروشد و هست ارزان
آری، که چو آن ماه بود بازرگان
دیدار به دل فروشد و بوسه به جان


رباعیات رودکی
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
از کعبه کلیسیا نشینم کردی
آخر در کفر بی‌قرینم کردی
بعد از دو هزار سجده بر درگه دوست
ای عشق، چه بیگانه ز دینم کردی!


رباعیات رودکی
گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
گر بر سر نفس خود امیری، مردی
بر کور و کر ار نکته نگیری، مردی
مردی نبود فتاده را پای زدن
گر دست فتاده‌ای بگیری، مردی

رباعیات رودکی

مطلب مرتبط:

گلچین اشعار رودکی

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  گلچین اشعار رودکی

  گلچین اشعار رودکی

  گر بر سر نفس خود امیری، مردی

  بر کور و کر، ار نکته نگیری، مردی

  مردی نبود فتاده را پای زدن

  گر دست فتاده ای بگیری، مردی رودکی

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  نامت شنوم، دل ز فرح زنده شود

  حال من از اقبال تو فرخنده شود

  وز غیر تو هر جا سخن آید به میان

  خاطر به زار غم پراگنده شود رودکی

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  با داده قناعت کن و با داد بزی

  در بند تکلف مشو، آزاد بزی

  در به ز خودی نظر مکن، غصه مخور

  در کم ز خودی نظر کن و شاد بزی رودکی

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  بر عشق توام، نه صبر پیداست، نه دل

  بی روی توام، نه عقل بر جاست، نه دل

  این غم، که مراست کوه قافست، نه غم

  این دل، که تراست، سنگ خاراست، نه دل رودکی

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  در منزل غم فگنده مفرش ماییم

  وز آب دو چشم دل پر آتش ماییم

  عالم چو ستم کند ستمکش ماییم

  دست خوش روزگار ناخوش ماییم رودکی

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  ای نالهٔ پیر خانقاه از غم تو

  وی گریهٔ طفل بی گناه از غم تو

  افغان خروس صبح گاه از غم تو

  آه از غم تو! هزار آه ازغم تو! رودکی

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  از کعبه کلیسیا نشینم کردی

  آخر در کفر بی‌قرینم کردی

  بعد از دو هزار سجده بر درگه دوست

  ای عشق، چه بیگانه ز دینم کردی! رودکی

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  چرخ کجه باز، تا نهان ساخت کجه

  با نیک و بد دایره درباخت کجه

  هنگامهٔ شب گذشت و شد قصه تمام

  طالع به کفم یکی نینداخت کجه رودکی

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  در رهگذر باد چراغی که تراست

  ترسم که: بمیرد از فراغی که تراست

  بوی جگر سوخته عالم بگرفت

  گر نشنیدی، زهی دماغی که تراست! رودکی

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  با آن که دلم از غم هجرت خونست

  شادی به غم توام ز غم افزونست

  اندیشه کنم هر شب و گویم: یا رب

  هجرانش چنینست، وصالش چونست؟ رودکی

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  جایی که گذرگاه دل محزونست

  آن جا دو هزار نیزه بالا خونست

  لیلی صفتان ز حال ما بی خبرند

  مجنون داند که حال مجنون چونست؟ رودکی

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  بی روی تو خورشید جهان‌سوز مباد

  هم بی‌تو چراغ عالم افروز مباد

  با وصل تو کس چو من بد آموز مباد

  روزی که ترا نبینم آن روز مباد رودکی

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  جز حادثه هرگز طلبم کس نکند

  یک پرسش گرم جز تبم کس نکند

  ورجان به لب آیدم، به جز مردم چشم

  یک قطرهٔ آب بر لبم کس نکند رودکی

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  در جستن آن نگار پر کینه و جنگ

  گشتیم سراپای جهان با دل تنگ

  شد دست ز کار و رفت پا از رفتار

  این بس که به سر زدم و آن بس که به سنگ رودکی

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  ابزار وبمستر

  ابزار وبمستر

  ابزار وبمستر

  ابزار وبمستر