گنجینه ی بهترین شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه

شعر عارفانه،شعر کوتاه عاشقانه،شعر نو کوتاه احساسی،شعر نو کوتاه فلسفی،شعر کوتاه عاشقانه جدید،شعر کوتاه دلتنگی،شعرهای عاشقانه زیبا،شعر کوتاه زیبا

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اشعار رهی معیری» ثبت شده است

رباعیات زیبا و دلنشین رهی معیری

رباعیات زیبا و دلنشین رهی معیری

رباعیات زیبا و دلنشین رهی معیری

تمنای عاشق
آن را که جفا جوست نمی باید خواست
سنگین دل و بد خوست نمی باید خواست
مارا ز تو غیر از توتمنایی نیست
از دوست به جز دوست نمی باید خواست

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

بی خبری

مستان خرابات ز خود بی خبرند
جمعند و ز بوی گل پراکنده ترند
ای زاهد خودپرست باما منشین
مستان دگرند و خودپرستان دگرند

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
آشیان سوز

ای جلوهٔ برق آشیان سوز تو را
ای روشنی شمع شب‌افروز تو را
زآن روز که دیدمت شبی خوابم نیست
ای کاش ندیده بودم آن روز تو را

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
آیینه صبح

داریم دلی صاف تراز سینه صبح
در پاکی و روشنی چو آیینه صبح
پیکار حسود با من امروزی نیست
خفاش بود دشمن دیرینه صبح

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
نوشین لب

گلبرگ به نرمی چو بر و دوش تو نیست
مهتاب به جلوه چون بنا گوش تو نیست
پیمانه به تاثیر لب نوش تو نیست
آتشکده را گرمی آغوش تو نیست

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
افسونگر

یا عافیت از چشم فسونسازم ده
یا آن که زبان شکوه پردازم ده
یا درد و غمی که داده‌ای بازش گیر
یا جان و دلی که برده‌ای بازم ده

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
لعل ناب

خم گشت به لعلگون شراب آبستن
پیمانه بآتشین گلاب آبستن
ابری است صراحی که بود گوهربار
ماهی است قدح بآفتاب آبستن

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

دیار شب

جانم به فغان چو مرغ شب می آید
وز داغ تو با ناله به لب می آید
آه دل ما از آن غبار آلود است
کاین قافله ازدیار شب می آید

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
خانه به دوش

چون ماه نو از حلقه به گوشان توایم
چون رود خروشنده خروشان تو ایم
چون ابر بهاریم پراکنده تو
چون زلف تو از خانه به دوشان تو ایم

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
ناله بی اثر

ای ناله چه شد در دل او تاثیرت
کامشب نبود یک سر مو تاثیرت
با غیر گذشت و سوخت جانم از رشک
ای آه دل شکسته کو تاثیرت؟

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
شباهنگ

از آتش دل شمع طرب را مانم
وز شعله آه سوز تب را مانم
دور ازلب خندان تو ای صبح امید
از ناله زار مرغ شب را مانم

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

مردم چشم

بی روی تو گشت لاله گون مردم چشم
بنشست ز دوریت به خون مردم چشم
افتادی اگر ز چشم مردم چون اشک
در چشم منی عزیز چون مردم چشم

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

شباهنگ

از آتش دل شمع طرب را مانم
وز شعله آه سوز تب را مانم
دور ازلب خندان تو ای صبح امید
از ناله زار مرغ شب را مانم

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
جدایی

ای بی خبر از محنت روز افزونم
دانم که ندانی از جدایی چونم
باز آی که سرگشته تر ازفرهادم
دریاب که دیوانه تراز مجنونم

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
اندوه مادر

آسودگی از محن ندارد مادر
آسایش جان و تن ندارد مادر
دارد غم و اندوه جگر گوشه خویش
ورنه غم خویشتن ندارد مادر

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
سوختگان

هر لاله آتشین دل سوخته ای است
هر شعله برق جان افروخته ای است
نرگس که ز بار غم سرافکنده به زیر
بیننده چشم از جهان دوخته ای است

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
مسعود

مسعود که یافت عز و جاه از لاهور
تابید چو نور صبحگاه از لاهور
سالار سخنوران بتازی و دری است
خواه از همدان باشد و خواه از لاهور

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
آرزو

کاش امشبم آن شمع طرب می‌آمد
وین روز مفارقت به شب می‌آمد
آن لب که چو جان ماست دور از لب ماست
ای کاش که جان ما به لب می‌آمد

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
در ماتم صبحی

دردا که بهار عیش ما آخر شد
دوران گل از باد فنا آخر شد
شب طی شد و رفت صبحی از محفل ما
افسانه افسانه سرا آخر شد

مطلب مرتبط:

گلچین اشعار رهی معیری

گلچین غزلیات زیبای رهی معیری

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  گلچین اشعار رهی معیری

  گلچین اشعار رهی معیری

  تار و پود هستیم بر باد رفت اما نرفت
  عـاشقی ها از دلـم دیوانگی هـا از سرم
  شمع لرزان نیستم تا ماند از من اشک سرد
  آتـشــی جــاویــــد باشـــد در دل خاکـستـــــرم
  سـرکـشـــی آمــوخت بخت از یـار یـا آمــوخت یار
  شـیـــــوه بــازیــگـــــــری از طــالـــــــع بــازیـگــــــرم؟
  خــاطـــرم را الفتـــی بـا اهـل عالـــم نیســت نیســت
  کــــز جهــــانی دیـگــــرنــد و از جهـــانــــی دیـگــــرم. . .
  رهی معیری

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  سـاقــی بده پیمانه ای ز آن می کـــه بی خویشم کنـــد
  بر حسن شور انگیز تو عاشق تر از پیشم کند
  زان مــی کـــه در شبهـــای غـــم بـارد فــروغ صبحـــــدم
  غافل کنـد از بیش و کم فارغ ز تشویشم کنـد
  نــور سحــرگـــاهی دهــد فیضی کـــه می خواهی دهد
  با مسکنت شاهی دهد سلطان درویشم کند
  ســـــوزد مــــــرا ســـــازد مــــــرا در آتـــش انــدازد مــــرا
  وز من رهــا سازد مــــرا بیگانه از خویشم کند
  بستانــد ای ســـرو سهـــی! سودای هستــی از رهی
  یغما کنـد اندیشـه را دور از بـــد اندیشــم کند
  رهی معیری

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  مستان خرابات ز خود بی خبرند
  جمعنـد و ز بـوی گــل پراکـــنده تـرند
  ای زاهــد خـــودپرســت با ما منشین
  مستـــان دگــــرند و خـــودپرستان دگرند
  رهی معیری

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  از صـحبــت مـــــردم دل نـاشــاد گــــریــــزد
  چون آهــوی وحشی که ز صیاد گــــریزد
  پــروا کــند از باده کــشان زاهـد غـافل
  چون کودک نادان که از استاد گریزد
  دریاب کــه ایام گــل و صبـح جوانی
  چون برق کـند جلوه و چون باد گـریزد
  شادی کن اگر طالب آسایش خویشی
  کـــآســودگـــی از خــاطــر ناشاد گریزد...
  رهی معیری

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  ما نظر از خرقه پوشان بسته ایم 
  دل بـه مهـر بـاده نوشـان بسته ایم 
  جـان بکــوی مـی فـروشـــان داده ایم
  در بـه روی خود فــــروشـــان بستـــه ایم 
  بحـــر طــوفـــان زا دل پــر جـــوش مـــاست 
  دیـــده از دریـــای جـــوشــــان بستــــه ایم 
  اشـــک غـــم در دل فــــرو ریــــزیـــم مـــا 
  راه بــــر سیـــل خروشــــان بسته ایم 
  بــر نخیـــزد نالــــه ای از مـــــا رهی
  عهد الفت با خموشان بسته ایم
  رهی معیری

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  آیـــد وصـــال و هجــــر غـــم انگـــیز بگـــذرد
  ساقــی بیـــار باده کــــه ایـن نیز بگـــذرد
  ای دل به سردمهری دوران،صبور باش
  کــز پی رسد بهار،چو پائیز بگذرد 
  رهی معیری

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  در پـیــش بـــی دردان چــــرا فـــریـاد بــــی حــاصــل کــــنم
  گــــــر شکـــــوه ای دارم ز دل بـــا یـــار صـاحبــــدل کــــنم
  در پــرده سـوزم همچــو گل در سینه جوشم همچو مل
  مــن شمـــع رســـوا نیستم تا گـــــریه در محفل کنم
  اول کــــنم انـــدیشـــه ای تــا بــرگـــــزینم پیشه ای
  آخـــر به یک پیمانه مــــی اندیشه را باطل کـــنم
  زآن رو ســـتــــانــــم جــــام را آن مایـــــه آرام را
  تا خویشتن را لحظه ای از خویشتن غافل کنم
  از گـــل شنیدم بــوی او مستانه رفتـــم سوی او
  تا چـــون غبار کـــوی او در کـــوی جـــان منزل کــنم
  روشـنـگــــــری افــلاکـــیـم چــون آفـتــــاب از پـاکــــیم
  خـاکـــــی نیــم تــا خــویـش را سـرگـــرم آب و گــل کنم
  غــــــرق تمـنـــــای تـــــوام مـــوجــــی ز دریــــای تــــــوام
  مـــن نخــل سرکـــش نیستــم تـا خانــه در ساحــل کـــنم
  رهی معیری

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  ما را دلی بود کـه ز دنیای دیگر است 
  ماییم جای دیگر و او جای دیگـــر است...
  امـــروز میخــوری غـــم فـــردا و همچنــــان 
  فــــردا بــــه خاطـــرت غم فردای دیگــر است 
  گـــر خلـــق را بـــود ســـر ســودای مـال و جاه
  آزاده مــــرد را ســـر و ســـودای دیـگـــر اســت 
  دیشب دلــم بــه جلــوه مستـــانه ای ربــود 
  امشــب پـــی ربــــودن دلهـای دیگر است 
  غمخانه ایست وادی کون و مکان رهی 
  آسودگی اگر طلبی جای دیگر است
  رهی معیری

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  همراه خود نسیم صبا می برد مرا
  یا رب چو بوی گل به کجا می برد مرا؟
  ســوی دیـــار صبــح رود کــــاروان شــب
  بــاد فنـــا بـــه ملـــک بـقـــا مـــی برد مـرا
  بـا بـال شـوق ذره بــه خورشیــد مـی رسد
  پـــرواز دل بـــه ســـوی خـــدا مـــی بـرد مــــرا
  گـفتم کــه بوی عشق که را می برد ز خویش؟
  مستانـــه گـــفت دل کــــه مـــرا مــی بـــرد مــــرا
  بـــرگ خـــزان رسـیــــده بـــــی طـــاقتــــم رهـــی
  یــک بـــوســــه نسیـــــم ز جـــــا مـــی بــــرد مــــرا
  رهی معیری

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  بس کــه جفا ز خار و گل دید دل رمیده‌ام
  همچـو نسیم از این چمن پای برون کشیده‌ام
  شمـــع طــرب ز بخت مـــا آتش خانه‌ســـوز شـــد
  گــشت بلای جـــان مـــن عشـق بـــه جان خریده‌ام
  حاصــل دور زندگــی صحبت آشنـــا بــــود
  تـــا تــــو ز مـــن بریده‌ای من ز جهــان بریده‌ام
  تــا تــــو مــــراد مــن دهی کـــشته مـــرا فراق تو
  تــا تـــو به داد مـــن رسی مـن بـــه خدا رسیده‌ام...
  رهی معیری

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  گــــر چــــه روزی تیـــره تـــر از شــام غم باشد مــرا
  در دل روشــن صفـــای صبحـــدم بــاشــــد مــــرا
  زرپرستــی خـــواب راحـــت را ز نرگس دور کـرد
  صرف عشرت می کنـم گـر یک درم باشد مرا
  خواهش دل هر چه کمتر شادی جان بیشتر
  تا دلـــی بـــی آرزو باشـــد چــه غــم باشد مرا
  در کـــنار مـــن ز گـــرمی بـــر کـــنـاری ای دریــــغ
  وصـــل و هجران غــم و شادی به هـــم باشد مرا...
  رهی معیری

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  چشــم فـروبسته اگـــر وا کنـــی
  در تـــو بـــود هـــر چـــه تمنـا کنـــی
  عـــافیت از غیــر نصیـــب تـــو نیســـت
  غیـــر تـــو ای خستــه طبیب تــو نیست
  از تـــــو بــــــود راحــــــت بـیـمــــــــار تـــــو
  نیســت بـــــه غیــــــر از تـــــو پــرستــار تــــو
  همـــــدم خــــود شـــو کـــــه حبیـــب خـودی
  چـــــاره خـــود کـــــن کـــــه طبیـــب خـــودی
  غیــــــر کـــــــه غــافــــــل ز دل زار تســــــــت
  بــــی خبـــــــر از مصلحــــت کــــــار تســــت
  بــــــر حــــذر از مصلحـــت انــدیش بــاش
  مصلحـــت انــدیــش دل خویـــش باش
  چشم بصیــــــرت نگـشـایــی چـــرا؟
  بی خبر از خویـش چرایی چرا؟...
  رهی معیری

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم
  در میــان لاله و گـــل آشیـــانـــی داشتم
  گــرد آن شمع طرب می سوختـم پروانه وار
  پــای آن ســـرو روان اشـــک روانـــی داشتــم
  آتشـم بر جــان ولی از شکــوه لب خاموش بود
  عشــق را از اشــک حســرت ترجمــانی داشتــم
  چــون سرشک از شــوق بــودم خاکــبوس در گــهی
  چون غبار از شکر سر بر آستانی داشتم
  در خــزان با ســـرو و نسرینم بهاری تازه بود
  در زمیــن با مــاه و پرویــن آسمــانی داشتــم
  درد بــی عشقــی زجانــم بـرده طاقت ورنه من
  داشــتــــــم آرام تــا آرام جــــانـــــی داشــــتـــــم
  بلبــل طبعــم «رهی» باشـــد زتنهـــایی خمــــوش
  نـغــمـــه‌هــا بـــودی مــــرا تـــا هــم زبانـــی داشتــــم
  رهی معیری

   

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  ابزار وبمستر

  ابزار وبمستر

  ابزار وبمستر

  ابزار وبمستر