گنجینه ی بهترین شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه

شعر عارفانه،شعر کوتاه عاشقانه،شعر نو کوتاه احساسی،شعر نو کوتاه فلسفی،شعر کوتاه عاشقانه جدید،شعر کوتاه دلتنگی،شعرهای عاشقانه زیبا،شعر کوتاه زیبا

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اشعار ابوسعید ابوالخیر» ثبت شده است

رباعیات زیبای ابوسعید ابوالخیر

رباعیات ابوسعید ابوالخیر (1)

رباعیات زیبای ابوسعید ابوالخیر

رباعیات ابوسعید ابوالخیر

آتش بدو دست خویش بر خرمن خویش
چون خود زده‌ام چه نالم از دشمن خویش
کس دشمن من نیست منم دشمن خویش
ای وای من و دست من و دامن خویش

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات ابوسعید ابوالخیر

اندر صف دوستان ما باش و مترس
خاک در آستان ما باش و مترس
گر جمله جهان قصد به جان تو کنند
فارغ دل شو، از آن ما باش و مترس

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات ابوسعید ابوالخیر

در دل دردیست از تو پنهان که مپرس
تنگ آمده چندان دلم از جان که مپرس
با این همه حال و در چنین تنگدلی
جا کرده محبت تو چندانکه مپرس

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات ابوسعید ابوالخیر

ای جملهٔ بی کسان عالم را کس
یک جو کرمت تمام عالم را بس
من بی کسم و تو بی کسان را یاری
یا رب تو به فریاد من بی کس رس

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات ابوسعید ابوالخیر

یا رب بگشا گره ز کار من زار
رحمی که زعقل عاجزم در همه کار
جز در گه تو کی بودم در گاهی
محروم ازین درم مکن یا غفار

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات ابوسعید ابوالخیر

آسان گل باغ مدعا نتوان چید
بی سرزنش خار جفا نتوان چید
بشکفته گل مراد بر شاخ امید
تا سر ننهی به زیر پا نتوان چید

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات ابوسعید ابوالخیر

روزی که چراغ عمر خاموش شود
در بستر مرگ عقل مدهوش شود
با بی دردان مکن خدایا حشرم
ترسم که محبتم فراموش شود

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات ابوسعید ابوالخیر

عاشق به یقین دان که مسلمان نبود
در مذهب عشق کفر و ایمان نبود
در عشق دل و عقل و تن و جان نبود
هر کس که چنین باشد نادان نبود

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات ابوسعید ابوالخیر

عاشق که غمش بر همه کس ظاهر بود
جمعیت او تفرقهٔ خاطر بود
در دهر دمی خوش نزده شاد بزیست
گویا که دم خوشش دم آخر بود

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

رباعیات ابوسعید ابوالخیر

گر ملک تو شام و گر یمن خواهد بود
وز سر حد چین تا به ختن خواهد بود
روزی که ازین سرا کنی عزم سفر
همراه تو هفت گز کفن خواهد بود

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات ابوسعید ابوالخیر

در عشق تو گاه بت پرستم گویند
گه رند و خراباتی و مستم گویند
اینها همه از بهر شکستم گویند
من شاد به اینکه هر چه هستم گویند

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

رباعیات ابوسعید ابوالخیر

در چنگ غم تو دل سرودی نکند
پیش تو فغان و ناله سودی نکند
نالیم به ناله‌ای که آگه نشوی
سوزیم به آتشی که دودی نکند

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

رباعیات ابوسعید ابوالخیر

دل گر ره عشق او نپوید چه کند
جان دولت وصل او نجوید چه کند
آن لحظه که بر آینه تابد خورشید
آیینه انا الشمس نگوید چه کند

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات ابوسعید ابوالخیر

عاشق همه دم فکر غم دوست کند
معشوق کرشمه‌ای که نیکوست کند
ما جرم و گنه کنیم و او لطف و کرم
هر کس چیزی که لایق اوست کند

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات ابوسعید ابوالخیر

قومی ز خیال در غرور افتادند
و ندر طلب حور و قصور افتادند
قومی متشککند و قومی به یقین
از کوی تو دور دور دور افتادند

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات ابوسعید ابوالخیر

دلخسته و سینه چاک می‌باید شد
وز هستی خویش پاک می‌باید شد
آن به که به خود پاک شویم اول کار
چون آخر کار خاک می‌باید شد

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات ابوسعید ابوالخیر

گفتار دراز مختصر باید کرد
وز یار بدآموز حذر باید کرد
در راه نگار کشته باید گشتن
و آنگاه نگار را خبر باید کرد

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات ابوسعید ابوالخیر

فردا که به محشر اندر آید زن و مرد
وز بیم حساب رویها گردد زرد
من حسن ترا به کف نهم پیش روم
گویم که حساب من ازین باید کرد

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات ابوسعید ابوالخیر

دردا که درین زمانهٔ پر غم و درد
غبنا که درین دایرهٔ غم پرورد
هر روز فراق دوستی باید دید
هر لحظه وداع همدمی باید کرد

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات ابوسعید ابوالخیر

با علم اگر عمل برابر گردد
کام دو جهان ترا میسر گردد
مغرور مشو به خود که خواندی ورقی
زان روز حذر کن که ورق بر گردد

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

رباعیات ابوسعید ابوالخیر

ساقی اگرم می ندهی می‌میرم
ور ساغر می ز کف نهی می‌میرم
پیمانهٔ هر که پر شود می‌میرد
پیمانهٔ من چو شد تهی می‌میرم

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات ابوسعید ابوالخیر

یا رب تو چنان کن که پریشان نشوم
محتاج برادران و خویشان نشوم
بی منت خلق خود مرا روزی ده
تا از در تو بر در ایشان نشوم

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات ابوسعید ابوالخیر

من لایق عشق و درد عشق تو نیم
زنهار که هم نبرد عشق تو نیم
چون آتش عشق تو بر آرد شعله
من دانم و من که مرد عشق تو نیم

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات ابوسعید ابوالخیر

رفتم به طبیب و گفتم از درد نهان
گفتا: از غیر دوست بر بند زبان
گفتم که: غذا؟ گفت: همین خون جگر
گفتم: پرهیز؟ گفت: از هر دو جهان

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات ابوسعید ابوالخیر

خواهی که کسی شوی زهستی کم کن
ناخورده شراب وصل مستی کم کن
با زلف بتان دراز دستی کم کن
بت را چه گنه تو بت‌پرستی کم کن

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران

رباعیات ابوسعید ابوالخیر

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من
وین حرف معما نه تو خوانی و نه من
هست از پس پرده گفتگوی من و تو
چون پرده در افتد نه تو مانی و نه من

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات ابوسعید ابوالخیر

از مردم صدرنگ سیه پوشی به
وز خلق فرومایه فراموشی به
از صحبت ناتمام بی خاصیتان
کنجی و فراغتی و خاموشی به

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات ابوسعید ابوالخیر

دنیا طلبان ز حرص مستند همه
موسی کش و فرعون پرستند همه
هر عهد که با خدای بستند همه
از دوستی حرص شکستند همه

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات ابوسعید ابوالخیر

من کیستم آتش به دل افروخته‌ای
وز خرمن دهر دیده بر دوخته‌ای
در راه وفا چو سنگ و آتش گردم
شاید که رسم به صبحت سوخته‌ای

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات ابوسعید ابوالخیر

عشقم دادی زاهل دردم کردی
از دانش و هوش و عقل فردم کردی
سجاده نشین با وقاری بودم
میخواره و رند و هرزه گردم کردی

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات ابوسعید ابوالخیر

دنیای دنی پر هوس را چه کنی
آلودهٔ هر ناکس و کس را چه کنی
آن یار طلب کن که ترا باشد و بس
معشوقهٔ صد هزار کس را چه کنی

گلچین اشعار شاعران ایران و جهان،اشعار زیبا، اشعار عاشقانه،اشعار عرفانی،اشعار کوتاه،گنجینه ی بهترین شعرها،شعر،شعر کوتاه،، گلچین بهترین شعرها،شعرهای زیبا،رباعی،زیباترین شعر از رباعیات،رباعیات،گزیده ای از رباعیات شاعران
رباعیات ابوسعید ابوالخیر

در مدرسه گر چه دانش اندوز شوی
وز گرمی بحث مجلس افروز شوی
در مکتب عشق با همه دانایی
سر گشته چو طفلان نوآموز شوی

مطلب مرتبط:

گلچین اشعار ابوسعید ابوالخیر

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  گلچین اشعار ابوسعید ابوالخیر (2)

  گلچین اشعار ابوسعید ابوالخیر

  عارف بزرگ قرن چهارم هجری

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  خواهی که کسی شوی زهستی کم کن

  ناخورده شراب وصل مستی کم کن

  با زلف بتان دراز دستی کم کن

  بت را چه گنه تو بت‌پرستی کم کن ابوسعید ابوالخیر

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  گفتار نکو دارم و کردارم نیست

  از گفت نکوی بی عمل عارم نیست

  دشوار بود کردن و گفتن آسان

  آسان بسیار و هیچ دشوارم نیست ابوسعید ابوالخیر

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  دلخسته و سینه چاک می‌باید شد

  وز هستی خویش پاک می‌باید شد

  آن به که به خود پاک شویم اول کار

  چون آخر کار خاک می‌باید شد ابوسعید ابوالخیر

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  قومی ز خیال در غرور افتادند

  و ندر طلب حور و قصور افتادند

  قومی متشککند و قومی به یقین

  از کوی تو دور دور دور افتادند ابوسعید ابوالخیر

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  از لطف تو هیچ بنده نومید نشد

  مقبول تو جز مقبل جاوید نشد

  مهرت بکدام ذره پیوست دمی

  کان ذره به از هزار خورشید نشد ابوسعید ابوالخیر

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  رفتم به کلیسیای ترسا و یهود

  دیدم همه با یاد تو در گفت و شنود

  با یاد وصال تو به بتخانه شدم

  تسبیح بتان زمزمه ذکر تو بود ابوسعید ابوالخیر

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  در دل همه شرک و روی بر خاک چه سود

  با نفس پلید جامهٔ پاک چه سود

  زهرست گناه و توبه تریاک وی است

  چون زهر به جان رسید تریاک چه سود ابوسعید ابوالخیر

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  هرگز دلم از یاد تو غافل نشود

  گر جان بشود مهر تو از دل نشود

  افتاده ز روی تو در آیینهٔ دل

  عکسی که به هیچ وجه زایل نشود ابوسعید ابوالخیر

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  یا رب بگشا گره ز کار من زار

  رحمی که زعقل عاجزم در همه کار

  جز در گه تو کی بودم در گاهی

  محروم ازین درم مکن یا غفار ابوسعید ابوالخیر

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  مجنون و پریشان توام دستم گیر

  سرگشته و حیران توام دستم گیر

  هر بی سر و پا چو دستگیری دارد

  من بی سر و سامان توام دستم گیر ابوسعید ابوالخیر

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  در هر سحری با تو همی گویم راز

  بر درگه تو همی کنم عرض نیاز

  بی منت بندگانت ای بنده نواز

  کار من بیچارهٔ سرگشته بساز ابوسعید ابوالخیر

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  گر خاک تویی خاک ترا خاک شدم

  چون خاک ترا خاک شدم پاک شدم

  غم سوی تو هرگز گذری می‌نکند

  آخر چه غمت از آنکه غمناک شدم ابوسعید ابوالخیر

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  غمناکم و از کوی تو با غم نروم

  جز شاد و امیدوار و خرم نروم

  از درگه همچو تو کریمی هرگز

  نومید کسی نرفت و من هم نروم ابوسعید ابوالخیر

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  یا رب تو چنان کن که پریشان نشوم

  محتاج برادران و خویشان نشوم

  بی منت خلق خود مرا روزی ده

  تا از در تو بر در ایشان نشوم ابوسعید ابوالخیر

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  از هستی خویش تا پشیمان نشوی

  سر حلقهٔ عارفان و مستان نشوی

  تا در نظر خلق نگردی کافر

  در مذهب عاشقان مسلمان نشوی ابوسعید ابوالخیر

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  در مدرسه گر چه دانش اندوز شوی

  وز گرمی بحث مجلس افروز شوی

  در مکتب عشق با همه دانایی

  سر گشته چو طفلان نوآموز شوی ابوسعید ابوالخیر

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  خواهی چو خلیل کعبه بنیاد کنی

  و آنرا به نماز و طاعت آباد کنی

  روزی دو هزار بنده آزاد کنی

  به زان نبود که خاطری شاد کنی ابوسعید ابوالخیر

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  تا نگذری از جمع به فردی نرسی

  تا نگذری از خویش به مردی نرسی

  تا در ره دوست بی سر و پا نشوی

  بی درد بمانی و به دردی نرسی ابوسعید ابوالخیر

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  دنیا طلبان ز حرص مستند همه

  موسی کش و فرعون پرستند همه

  هر عهد که با خدای بستند همه

  از دوستی حرص شکستند همه ابوسعید ابوالخیر

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  یا رب نظری بر من سرگردان کن

  لطفی بمن دلشدهٔ حیران کن

  با من مکن آنچه من سزای آنم

  آنچ از کرم و لطف تو زیبد آن کن ابوسعید ابوالخیر

 • ۰ پسندیدم
 • ۰ نظر

  گلچین اشعار ابوسعید ابوالخیر

  عارف بزرگ قرن چهارم هجری

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  پرسیدم ازو واسطهٔ هجران را

  گفتا سببی هست بگویم آن را

  من چشم توام اگر نبینی چه عجب

  من جان توام کسی نبیند جان را 

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  باز آ باز آ هر آنچه هستی باز آ

  گر کافر و گبر و بت‌پرستی باز آ

  این درگه ما درگه نومیدی نیست

  صد بار اگر توبه شکستی باز آ 

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  وصل تو کجا و من مهجور کجا

  دردانه کجا حوصله مور کجا

  هر چند ز سوختن ندارم باکی

  پروانه کجا و آتش طور کجا 

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  یا رب مکن از لطف پریشان ما را

  هر چند که هست جرم و عصیان ما را

  ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم

  محتاج بغیر خود مگردان ما را

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  گر بر در دیر می‌نشانی ما را

  گر در ره کعبه میدوانی ما را

  اینها همگی لازمهٔ هستی ماست

  خوش آنکه ز خویش وارهانی ما را

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  ای دوست دوا فرست بیماران را

  روزی ده جن و انس و هم یاران را

  ما تشنه لبان وادی حرمانیم

  بر کشت امید ما بده باران را

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  یا رب ز کرم دری برویم بگشا

  راهی که درو نجات باشد بنما

  مستغنیم از هر دو جهان کن به کرم

  جز یاد تو هر چه هست بر از دل ما

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  در دیده بجای خواب آبست مرا

  زیرا که بدیدنت شتابست مرا

  گویند بخواب تا به خواب‌ش بینی

  ای بیخبران چه جای خوابست مرا ابوسعید ابوالخیر

    گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  در کعبه اگر دل سوی غیرست ترا

  طاعت همه فسق و کعبه دیرست ترا

  ور دل به خدا و ساکن میکده‌ای

  می نوش که عاقبت بخیرست ترا 

    گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  آن رشته که قوت روانست مرا

  آرامش جان ناتوانست مرا

  بر لب چو کشی جان کشدم از پی آن

  پیوند چو با رشتهٔ جانست مرا 

  گلچین اشعار شاعران ایران و جهان 

  من دوش دعا کردم و باد آمینا

  تا به شود آن دو چشم بادامینا

  از دیدهٔ بدخواه ترا چشم رسید

  در دیدهٔ بدخواه تو بادامینا

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  آنروز که آتش محبت افروخت

  عاشق روش سوز ز معشوق آموخت

  از جانب دوست سرزد این سوز و گداز

  تا در نگرفت شمع پروانه نسوخت

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  دیشب که دلم ز تاب هجران میسوخت

  اشکم همه در دیدهٔ گریان میسوخت

  میسوختم آنچنانکه غیر از دل تو

  بر من دل کافر و مسلمان میسوخت

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  از کعبه رهیست تا به مقصد پیوست

  وز جانب میخانه رهی دیگر هست

  اما ره میخانه ز آبادانی

  راهیست که کاسه می‌رود دست بدست  

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  گر طالب راه حق شوی ره پیداست

  او راست بود با تو، تو گر باشی راست

  وانگه که به اخلاص و درون صافی

  او را باشی بدان که او نیز تراست 

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  آنرا که حلال زادگی عادت و خوست

  عیب همه مردمان به چشمش نیکوست

  معیوب همه عیب کسان می‌نگرد

  از کوزه همان برون تراود که دروست

   گلچین اشعار شاعران ایران و جهان

  گفتم: چشمم، گفت: به راهش می‌دار

  گفتم: جگرم، گفت: پر آهش می‌دار

  گفتم که: دلم، گفت: چه داری در دل

  گفتم: غم تو، گفت: نگاهش می‌دار

  مطلب مرتبط:

  گلچین اشعار ابوسعید ابوالخیر (2)

  گلچین اشعار ابوسعید ابوالخیر

 • ۰ پسندیدم
 • ۱ نظر

  ابزار وبمستر

  ابزار وبمستر

  ابزار وبمستر

  ابزار وبمستر